V zf ldtani adatok feldolgoz sa
Download
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Vízföldtani adatok feldolgozása. II. éves Környezet kutató, Környezetmérnök és Erdőmérnök hallgatók részére 2003/2004. II. félév (4. szemeszter). Témavázlat. A terepi mérésekről (a Sümegi Földtudományi mérési gyakorlat tapasztalatai) A mért vízföldtani paraméterek:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - shakti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V zf ldtani adatok feldolgoz sa

Vízföldtani adatok feldolgozása

II. éves Környezet kutató, Környezetmérnök és Erdőmérnök hallgatók részére

2003/2004. II. félév (4. szemeszter)


V zf ldtani adatok feldolgoz sa

Témavázlat

 • A terepi mérésekről (a Sümegi Földtudományi mérési gyakorlat tapasztalatai)

 • A mért vízföldtani paraméterek:

  • Felszíni vizek vízhozama (pl. patak)

  • Források vízhozama

  • A felszínalatti vizek vízszintje (ásott és fúrt kutakban)

  • Vízkémiai paraméterek (terepi és laboratóriumi mérések, mintavételezés)

 • Az eredmények kiértékelése

  • Táblázatok, grafikonok és térképek


Mi a c lja a v zf ldtani kutat snak
Mi a célja a vízföldtani kutatásnak?

 • A terület vízföldtani alapállapotának rögzítése, vagy kialakult környezeti szennyeződés lehatárolása

 • Az alapállapot rögzítése során vizsgáljuk a felszíni és felszínalatti víztestek térbeli helyzetét és a víz minőségét. Ennek során tisztázzuk a víz utánpótlásának (betáplálási terület) és megcsapolásának (forrás, feláramlási terület, stb.) helyét, megvizsgáljuk a vizek kémiai tulajdonságait


Mi a c lja a v zf ldtani kutat snak1
Mi a célja a vízföldtani kutatásnak?

 • A víz-kőzet és a víz-környezet kölcsönhatásnak köszönhetően a vízben oldódnak olyan anyagok, melyek utalnak a víz “előéletére”, pl. a vizek eredetére, a kőzetekre amelyben a víz áramlott, a különböző eredetű és tulajdonságú vizek keveredésére, és az előforduló szennyeződésekre.

 • Vízelemzés alapján lehatárolhatunk különböző (természetes eredetű és szennyezett) víztesteket.


V zk miai param terek
Vízkémiai paraméterek

 • Mind a felszíni mind pedig a felszínalatti vizeket megvizsgáljuk.

 • A felszíni vizeket patakokban, tavakban és folyókban vizsgáljuk.

 • A felszínalatti vizeket forrásokban és szivárgásokban, vagy ásott és fúrt kutakban mérhetjük.


V zk miai param terek1
Vízkémiai paraméterek

 • Az „in situ” (terepi) vizsgálatok során a víz mennyiségét (hozamát, vízszintjét) és minőségét (geokémiai paramétereit) mérjük, illetve vízmintákat gyűjtünk laboratóriumi mérésekhez.

 • A terepen vízmintavétel közben a következő paramétereket mérjük: levegő és a víz hőmérséklete, pH, Eh, Vezkép, DO, lúgosság.


Patakok v zhozam m r se
Patakok vízhozam mérése

Q = T x V

Q – Vízhozam (m3/sec)

T - folyókeresztmetszet területe (m2)

V - víz átlagsebessége (m/sec)A leveg s v z h m rs klete
A levegő és víz hőmérséklete

 • Vízhőmérsékletét elektromos hőmérővel mérjük.

 • A talajvizek hőmérséklete általában az évi középhőmérséklet körül van.

 • Ettől eltérő értékek esetén:

  • Ha a levegő hőmérsékletéhez hasonló a talajvíz hőmérséklete, akkor éppen beszivárgó csapadék eredetű a víz

  • Ha a talajvíz hőmérséklete eltér mind a levegő, mind az évi közép értéktől, akkor a víz mélyebb rétegből származik


Sszes oldott anyag s vezet k pess g
Összes oldott anyag és vezetőképesség

 • Összes oldott anyag (összsó tartam), ami a víz bepárlásakor megmarad, mg/l

 • A vezetőképessége a víznek korrelál az összes oldott anyaggal, minél magasabb az utóbbi annál jobb a víz vezetőképessége, de egy-egy korrelációt nem adhatunk meg mert iontípus függő

 • A vezetőképesség mS/cm egység


V zf ldtani adatok feldolgoz sa
pH

 • H+ ion aktivitását adja meg, a pH a H+ ion aktivitásának negatív tízes alapú logaritmusa

 • értékhatára 1-14 között van, a természetes vizek esetében 6 és 8 közötti, de találhatók extrém lúgos és savas környezetek is (pl.: szikes területek v. savas bányavizek)

 • A pH-t egy vizes oldatban az egymásra ható kémiai reakciók határozzák meg, ugyanis ezek a reakciók H+ iont termelnek ill. fogyasztanak.


Co 3 hco 3 h 2 co 3
CO3---HCO3--H2CO3

 • Legfontosabb rendszer, mely hat a víz pH-jára

 • A lúgosság mérésével határozzuk meg (titráljuk a mintánkat savval), mind a terepen, mind a laborban mérik, mert karbonátos vizek esetében szállítás közben értéke változik

 • Meghatározó kémiai egyenletek

  • CO2+ H2O = H2CO3

  • H2CO3 = H+ + HCO3-

  • HCO3- = H+ + CO32-


Redoxpotenci l
Redoxpotenciál

 • A redoxpotenciál egy számmal megadott intenzitása az oxidáló és redukáló folyamatoknak egy rendszeren belül, ahol a hidrogén-elektróda a referencia nulla pont (jele Eh, illetve ennek negatív tízes alapú logaritmusa a pe)

 • Pozitív redox esetén a rendszer oxidáló, ill. negatív redox esetén a rendszer redukáló

 • Jelentősége a többértékű fémek esetében van pl. Fe, Mn, As. Pl.: Fe2+ + e-= Fe3+

 • Egy adott rendszerben a Eh-pH viszony határozza meg az oldott anyagok mennyiségét és milyenségét


Oldott oxig n do
Oldott oxigén, DO

 • Vízben oldott oxigén

  • felszíni és felszínközeli vizekben magas érték, kivéve olyan vizeket, melyekben kémiai és biológiai folyamatok felemésztik - KOI, BOI

  • Műszerrel mérjük, ami a víz % telítettségét adja meg


Kem nys g
Keménység

 • Teljes keménység: Ca és Mg karbonát, illetve szulfát mennyisége

 • A karbonát keménység megegyezik a lúgossággal

 • mg/l CaCO3 egyenértékben mérik: CaCO3= 2.5* Ca (mg/l) + 4.1*Mg (mg/l)

  • 1 Francia keménységi fok = 10 mg/l CaCO3 egyenérték

  • 1 Német keménységi fok (N°)= 17,8 mg/l CaCO3 egyenérték

  • lágy víz 0 - 60 mg/l CaCO3

  • kemény víz 60 -120 mg/l CaCO3

  • nagyon kemény víz 120 -180 mg/l CaCO3


V zmintav tel s v zelemz s
Vízmintavétel és vízelemzés

 • Fontos a precíz, előírások szerinti mintavétel !!!

 • 0,5 l víz csurig a tiszta háromszor kiöblített palackba: pH, lúgosság, rutin

 • 1-1.5 dl szűrt (0,47mm), savval tartósított víz, pH 2 alá: AAS-AES, ICP és ICP-MS vizsgálatokra: Na, K, Ca, Mg, Fe, PO4 és mikroelemek

 • szűrt acitil-nitrittel tartósított víz: NO3, SO4, Cl elemzésre IC-vel

 • AA atomabszorpció, ICP ion konduktív plazma, MS tömegspektroszkóp, IC ionkromatográf


Anionok
Anionok

 • Cl -- konzervatív elem, eredete tengerpára, szilikátokból

 • HCO3- karbonátos kőzetekből, levegő CO2 tartalma

 • SO4 - kőzetekből

 • NO3 - szerves eredetű

 • PO4 - szerves eredetű

 • SiO3 - szilikátos kőzetekből


Kationok
Kationok

 • Na - szilikátos kőzetekből

 • K - lehet herbicid eredetű is

 • Ca - karbonátos kőzetek esetében magas értékek

 • Mg - dolomitos kőzetekben magasabb

 • Fe - kőzetekből, magas érték esetén esztétikai okokból eltávolítják a vízből

 • NH4 - szerves eredetű, illetve néhány szilikátból


Nyomelemek
Nyomelemek

 • Általában kis mennyiségben nem zavarók némelyik életfontosságú elem pl. Zn, de nagyobb mennyiségben mérgezőek is lehetnek, pl. Pb, As, Cu, Cd.

 • Eredete lehet természetes (pl. kőzetekből), vagy antropogén (pl. bányászat ill. ipari szennyezés).


M rt adatok megjelen t se
Mért adatok megjelenítése

 • A különböző eredetű vizek elemzéseinek egymással történő összehasonlítása érdekében több grafikus ábrázolási módszert dolgoztak ki (pl. háromszög diagram, logaritmikus skála, vagy kördiagram).
A m rt adatok feldolgoz sa
A mért adatok feldolgozása

 • Egyszeri több helyről származó minták geostatisztikai kiértékelése

 • Állandó, monitoring ponton mért idősor matematikai kiértékelése

 • Víz-kőzet kölcsönhatás vizsgálata