Download
od spo ecze stwa informacyjnego do spo ecze stwa zmediatyzowanego n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Od Społeczeństwa Informacyjnego Do Społeczeństwa Zmediatyzowanego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Od Społeczeństwa Informacyjnego Do Społeczeństwa Zmediatyzowanego

Od Społeczeństwa Informacyjnego Do Społeczeństwa Zmediatyzowanego

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Od Społeczeństwa Informacyjnego Do Społeczeństwa Zmediatyzowanego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Od Społeczeństwa Informacyjnego Do Społeczeństwa Zmediatyzowanego Wykład II dr Barbara Przywara

 2. parametry oceny społeczeństwo rolnicze (ok. 6 tys. lat p.n.e.) społeczeństwo industrialne (połowa XVIII w.) społeczeństwo informacyjne (druga połowa XX w.) bogactwo ziemia kapitał wiedza produkt podstawowy żywność wyroby przemysłowe informacja, dane praca obok domu daleko od domu w domu, telepraca transport rzeka, droga kolej, autostrada infostrada energia ludzka, zwierzęca węgiel, para, benzyna elektryczność jądrowa skala działania lokalna regionalna globalna rozrywka obrzędowa, ludowa masowa domowa, interakcyjna tajemnica religijna polityczna handlowa oświata mistrz szkoła komputer, telenauczanie przemysłowa postindustrialna 8000 p..n.e 1700 n.e. 1995 n.e. A. Toffler i jego wizja dziejów świata w postaci trzech fal za: M. Szpunar

 3. Co było pierwsze?

 4. Społeczeństwo informacyjne cechuje nade wszystko: • wytwarzanie, • przechowywanie, • przekazywanie, • wykorzystywanie informacji, co dostarcza źródła utrzymania dla większości społeczeństwa. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi technologii komunikacyjnych i środków przekazu (dotyczy to przede wszystkim komputerów i telekomunikacji). Wielu autorów używa również pojęcia społeczeństwo wiedzy.

 5. Społeczeństwo informacyjne • 1963 - Tadao Umesamo (joho shakai ) • 1978 - Alain Minc i Simon Nora (Europa)

 6. 4 znaczenia • ideologiczne • ewolucyjne • technologiczne • poznawcze

 7. Społeczeństwo sieciowe (network society) M. Castells • obecność zaawansowanych technologii komunikacji sieciowej i zarządzania dystrybucją informacji. Technologie te, w większości cyfrowe tworzą podstawową infrastrukturę szerokich układów społecznych, politycznych i ekonomicznych praktyk. • reprodukowanie i instytucjonalizacja w społeczeństwie sieci, rozumianych jako podstawowe formy społecznej organizacji. [Barney 2008: 36]

 8. Społeczeństwo sieciowe M. Castellsa • wzrost indywidualizmu • sprywatyzowanie życia społecznego • sieci społeczne • sieci internetowe

 9. Elementy sieci: • punkty węzłowe (nodes) – węzły, jednostki w sieci (np. przyjaciele, komputery, firmy); • powiązania (ties) – łączy jeden węzeł z drugim (np. korespondencja, połączenia kablowe, kontrakty); • przepływy (flows) – to, co przechodzi pomiędzy węzłami wzdłuż powiązań (np. plotka, dane, pieniądze).

 10. Węzły Powiązania (kontakty między ludźmi, rozmowa – bezpośrednio lub pośrednio)

 11. Właściwości społeczeństwa sieci (wg Castellsa)

 12. Społeczeństwo ryzyka Ulricha Becka • Globalny charakter ryzyka • Przyczyna – przemysłowa nadprodukcja • Społeczeństwo ryzyka: społeczeństwo nauki, mediów i informacji

 13. Strefa technologicznego odurzenia Johna Naisbitta • preferowanie rozwiązań doraźnych, od religii po jedzenie • uwielbianie technologii oraz strach przed nią • niwelowanie różnic pomiędzy tym, co prawdziwe, a tym, co udawane • przyjmowanie przemocy za rzecz normalną • kochanie technologii tak, jak się kocha zabawkę • przeżywanie własnego życia, będąc zdystansowanym i roztargnionym J. Naisbitt, Megatrendy, Zysk i S-ka, Poznań 1997 J. Naisbitt, N. Naisbit, D. Philips, High Tech/high touch, Zysk i S-ka, Poznań 2003

 14. Technoentuzjaści, czyli determinizm technologiczny • Nicolas Negroponte - era postinformacyjna ma usunąć ograniczenia geograficzne: cyfrowe życie będzie coraz mniej zależne od przebywania w określonym miejscu w określonym czasie (Cyfrowe życie) • Esther Dyson – Wersja 2.0. Przepis na życie w epoce cyfrowej

 15. Sceptycy • Clifford Stoll (Krzemowe remedium): życie jest o wiele ciekawsze, ważniejsze i bogatsze niż wszystko, co możecie zobaczyć na monitorze. • Neil Postman: doczekaliśmy się bowiem czasów, w których wielu wydaje się, że technika może myśleć za nas, a także może za nas odczuwać i przeżywać (Technopol. Tryumf techniki nad kulturą)

 16. Społeczeństwo zmediatyzowane (T. Goban-Klas) • relacje międzyludzkie w przeważającym stopniu mają charakter zapośredniczony (medialny), uważane za naturalne; • media wytwarzają specyficzną przestrzeń społeczną – rzeczywistość wirtualną i specyficzną kulturę medialną; • sieć wyznaczana przez infrastrukturę telekomunikacyjną stanowi podstawę skutecznych działań jednostkowych i organizacyjnych, obejmujących wszystkie sfery życia; • techniki medialno-informacyjne wspomagają większość działań ludzkich; • większość pracowników zatrudniona jest na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z informacją, zaś przemysł medialny stanowi istotny element gospodarki; • sektor usług informacyjnych, telekomunikacyjnych i medialnych ma znaczący udział w tworzeniu PKB; • informacja jest podstawową kategorią ekonomiczną, zaś rozwój społeczny w dużej mierze opiera się na wykorzystywaniu teleinformatyki

 17. Wyjątkowość Internetu, a nade wszystko WWW polega na tym, że użytkownik (…) przejmuje kontrolę nad aktem komunikacji, tworzy sobie własne kanały tematyczne(…), staje się nadawcą i odbiorcą jednocześnie [Krzysztofek 2006: 33].