utmarkskommunenes sammenslutning uss www utmark no n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) utmark.no PowerPoint Presentation
Download Presentation
UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) utmark.no

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) utmark.no - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) www.utmark.no. Kva er USS?. USS er ein interesseorganisasjon for kommunar med utmarksinteresser. USS vart stifta 4. mars 1996 av 40 kommunar. USS har 84 medlemskommunar fordelt på 16 fylke.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

UTMARKSKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS) utmark.no


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kva er uss
Kva er USS?
 • USS er ein interesseorganisasjon for kommunar med utmarksinteresser.
 • USS vart stifta 4. mars 1996 av 40 kommunar.
 • USS har 84 medlemskommunar fordelt på 16 fylke.
 • USS er eit talerøyr for kommunane overfor sentrale styresmakter.
 • USS hjelper medlemskommunane på ein rekkje område.
slide4

Medlemskommunane fylkesvis:

 • Oppland:Dovre, Lesja, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vang, Vestre Slidre, Vågå
 • Buskerud:Flå, Hole, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal
 • Østfold:Aremark, Eidsberg, Rakkestad
 • Hedmark:Alvdal, Elverum, Engerdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal, Trysil, Tynset, Våler, Åmot
slide5

Hordaland:Eidfjord, Odda, Ullensvang, Ulvik

 • Sogn og Fjordane:Luster
 • Møre og Romsdal:Nesset, Norddal, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal
 • Sør-Trøndelag:Holtålen, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Røros, Selbu, Tydal
 • Telemark:Hjartdal, Tinn, Tokke, Vinje
 • Aust-Agder:Bygland, Bykle, Valle, Åmli
 • Vest-Agder:

Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Åseral

 • Rogaland:Forsand, Hjelmeland, Suldal
slide6

Troms:Bardu, Kåfjord, Storfjord, Målselv

 • Finnmark:Sør-Varanger
 • Nord-Trøndelag:Lierne, Meråker, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa, Stjørdal
 • Nordland:Ballangen, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Saltdal, Sørfold, Vefsn
uss arbeider for
USS arbeider for:
 • Aktiv bruk av utmark og fjellområde
 • Styrke kommunane sin posisjon i saker etter naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, fjelloven, vannressursloven mv.
 • At vern ikkjemå hindre berekraftigbruk og lokal næringsutvikling
lokal forvaltning av verneomr da
Lokal forvaltning av verneområda
 • USS støttarden lokale forvaltningsmodellen for verneområda, men ønskjer:
  • eittydelegareskiljemellom SNO og områdestyra sine oppgaver
  • at områdestyra får reelle oppgaver
  • og at områdestyra blir direkte finansiert

BiletefråRondane nasjonalpark

uss sitt syn p rovviltforvaltninga
USS sitt syn på rovviltforvaltninga
 • Omsynet til primærnæringer og kulturlandskapet må vektleggjaststerkare i rovviltforvaltninga.
 • USS følgjer heile tida opp gjennomføringa av rovviltforliket.
 • USS er einpådrivar for tiltak som reduserer konfliktar mellom beitedyr og rovdyr.
slide10

USS har ikkjeteke stilling for eller mot ulvesona, men meiner at forvaltninga av sonen ikkje er forsvarleg.

 • USS har m.a. engasjert seg mot Mattilsynets varsel om beitenekt i rovviltutsette område.
 • USS har lenge jobba for at naudverjeretten også skal gjelde hund, og i 2012 vart loven endra, slik at bufe, tamrein, gris, fjørfe og hund nå omfattas av naudverjeretten.
 • USS er representert i Kontaktutvalget for rovviltforvaltning.
revisjon av motorferdselloven
Revisjon av motorferdselloven
 • USS ønskjer ei lokaldemokratisk forvaltning av motorferdsla, som må omfatte alle landets kommunar
 • USS meiner kommunar bør kunne velje å kanalisere køyring i eige løyper for å betre kontrollen med motorferdsla, og samtidig skjerma sårbare område og det øvrige friluftslivet
gruvedrift og mineraler
Gruvedrift og mineraler
 • Regjeringa la fram sin Strategi for mineralnæringen 13. mars 2013
 • USS meiner at korkje minerallova eller Regjeringa sin mineralstrategi ivaretar kommunale interesser:
  • Regjeringa varslar bruk av statleg plan der kommunen motsett seg mineralutvinning
  • Kommunen får ingen kompensasjon for eller andel i den lokale ressursutnyttinga
 • USS har i 2013 vedteke å jobba med å styrkje kommunen si rolle i mineralforvaltninga og har tekeinitiativ til å starta Mineralkommunene
uss p verkar i viktige sp rsm l om utmark
USS påverkar i viktige spørsmål om utmark
 • USS har jamleg kontakt med Stortinget, departementa og andre sentrale myndigheiter i saker av betydning for utmarkskommunar
 • USS skriv høyringsfråsegn i alle saker som råkar bruk av utmark
 • USS er med i Kontaktutvalget for rovviltforvaltning
 • USS sine juridiske rådgjevarar har m.a. vore medlemmer i Samerettsutvalget og Biomangfoldlovutvalget
uss for medlemskommunane
USS for medlemskommunane
 • USS hjelper kommunane i ulike spørsmål overfor offentlegemyndigheiter i utmarkssaker.
 • USS hjelper i rettslege tvister av betydning for utmarkskommuner (t.d. rettssak om statens plikt til å halde gjerde langs jernbana)
 • USS sine heimesider er ein viktig ressurs for medlemskommunane, med nyheiter, høyringar og fagstoff – fagstoffet er det berremedlemmar som har tilgang til
 • I USS har fleiremedlemskommunar utvikla eigne nettverk for å utveksle erfaringar om felles utfordringar
slide17
Til fleire kommunar

som står samla,

til større slagkraft får

me i høve til dei felles

utfordringane

kommunane møter!

 • Heimeside:
 • www.utmark.no
 • Medlemskap:
 • 30 000 kr i året