Zdroje elektrick energie nap t
Download
1 / 16

Zdroje elektrické energie (napětí) - PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

Zdroje elektrické energie (napětí). Elektrická energie je v současnosti krev průmyslu. Po připojení zdroje do uzavřeného elektrického obvodu začne obvodem procházet elektrický proud. Rozdělení zdrojů elektrického napětí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zdroje elektrické energie (napětí)' - shafira-alexander


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zdroje elektrick energie nap t

Zdroje elektrické energie (napětí)

Elektrická energie je v současnosti krev průmyslu

ZŠChodov, Komenského 273


Po p ipojen zdroje do uzav en ho elektrick ho obvodu za ne obvodem proch zet elektrick proud
Po připojení zdroje do uzavřeného elektrického obvodu začne obvodem procházet elektrický proud.

ZŠChodov, Komenského 273


Rozd len zdroj elektrick ho nap t
Rozdělení zdrojů elektrického napětí začne obvodem procházet elektrický proud.

 • Jednorázové (po spotřebování energie se nedá napětí obnovit – též zvané primární články) - Voltův článek, salmiakový článek (Leclancheův článek), alkalický článek

 • Dobíjitelné (po spotřebování energie se dají opětovně nabít – též zvané akumulátory nebo řidčeji sekundární články) - olověný akumulátor, alkalický akumulátor

 • palivové články

 • mechanické zdroje (generátory) - dynamo, alternátor

 • tepelné zdroje - termočlánek (termoelektrický článek)

 • fotoelektrické zdroje - Fotochemické zdroje (galvanické články)

 • fotovoltaický článek (sluneční článek)

 • ZŠChodov, Komenského 273


  Porovn n zdroj
  Porovnání zdrojů začne obvodem procházet elektrický proud.

  • salmiakový článek 1,5 V obyčejné baterie

  • alkalický článek 1,5 V kvalitnější baterie

  • olověný akumulátor 12,2 V

  • mobilní telefon malý alternátor 6,0 V jízdní kolo

  • velký generátor 20 000 V

  • fotoelektrický článek 0,5 V družice

  ZŠChodov, Komenského 273


  Uk zky zdroj elektrick ho nap t salmiakov l nek 1 5 v
  Ukázky zdrojů elektrického napětí začne obvodem procházet elektrický proud. salmiakový článek 1,5 V

  • Rozebraný zinko-chloridový článek (podobný zinko-uhlíkovému)

  • 1:celý článek,

  • 2:kovový vnější obal s potiskem,

  • 3:zinková záporná elektroda,

  • 4:uhlíková tyčinka,

  • 5:kladná elektroda 6:papírový separátor,

  • 7:polyethylénová nepropustná vrstva,

  • 8:těsnící kroužky,

  • 9:záporný pól, 10:kladný pól

   obr.č.1

  ZŠChodov, Komenského 273


  Olověný akumulátor začne obvodem procházet elektrický proud. je galvanický článek s elektrodami na bázi olova, jehož elektrolytem je kyselina sírová.

  • Vyrábějí se v kapacitách řádově od 1 do 10 000 Ah. Hlavními výhodami je dobře zvládnutá technologie výroby, relativně nízká cena a vysoký výkon – např. pro startování automobilu by se jiné články než olověné použít prakticky nedaly.

   obr.č.2

  ZŠChodov, Komenského 273


  Elektrický generátor začne obvodem procházet elektrický proud. je elektrický stroj, sloužící k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou.Nejčastěji se jedná o rotační, respektive točivé, stroje, které využívají točivého magnetického pole a cívek, ve kterých se indukuje elektrické napětí. Tyto stroje se používají jako generátory nejvíce, jelikož mohou být dimenzované na velmi velké výkony a navíc jejich účinnost je dobrá. Skládají se z rotoru a statoru, kdy obyčejně rotor vytváří točivé magnetické pole a ve statoru jsou umístěny cívky, ve kterých se indukuje elektrické napětí.

  • alternátor - Vytváří střídavý proud, nemá komutátor, z čehož plyne menší poruchovost a snadnější údržba.

  • dynamo - Vytváří stejnosměrný proud, usměrnění probíhá v komutátoru

  ZŠChodov, Komenského 273


  Pr myslov v roba elektrick ho nap t
  Průmyslová výroba elektrického napětí začne obvodem procházet elektrický proud.

  • Rozdělení elektráren:

  • tepelné

  • jaderné

  • vodní

  • větrné

  • Solární obr.č. 3

  ZŠChodov, Komenského 273


  Tepeln elektr rny
  Tepelné elektrárny začne obvodem procházet elektrický proud.

  • Tepelná elektrárna je obvykle kondenzační parní elektrárna, která získává energii spalováním fosilních paliv (nejčastěji uhlí) nebo biomasy. Vzniklým teplem je ohřívána pára, která pohání parní turbínu turbogenerátoru. Tepelné elektrárny bývají často kombinovány s teplárnami a pára z parní turbíny je dále rozváděna k odběratelům pro účely vytápění, ohřevu teplé vody a k technologickým účelům.

   obr.č. 4

  ZŠChodov, Komenského 273


  Jadern elektr rna
  Jaderná elektrárna začne obvodem procházet elektrický proud.

  • Jaderná elektrárna je v podstatě kondenzační parní elektrárna, která má místo parního kotle jaderný reaktor a energii získává přeměnou z vazebné energie jader těžkých prvků (uranu 235 nebo plutonia 239).

  ZŠChodov, Komenského 273


  Vodn elektr rna
  Vodní elektrárna začne obvodem procházet elektrický proud.

  • Vodní elektrárna vyrábí elektrickou energii přeměnou z potenciální energie vody. Voda roztáčí vodní turbínu, která pohání elektrický generátor.

   obr.č. 6

  ZŠChodov, Komenského 273


  V trn elektr rna
  Větrná elektrárna začne obvodem procházet elektrický proud.

  • Větrné elektrárny vyrábějí elektrickou energii přeměnou z kinetické energie vzduchu proudícího mezi oblastmi s různým atmosférickým tlakem. Elektrárna je obvykle tvořena vysokým sloupem, na jehož vrcholu je umístěna hřídel s větrným kolem nebo vrtulí. Proudící vzduch (vítr) působí na lopatky kola nebo vrtule, čímž kolo nebo vrtuli roztáčí. Na hřídeli je připojený elektrický generátor, který vyrábí elektrickou energii.

   obr. č. 7

  ZŠChodov, Komenského 273


  Fotovoltaick elektr rna
  Fotovoltaická začne obvodem procházet elektrický proud. elektrárna

  • Fotovoltaika je metoda výroby elektřiny pomocí polí fotovoltaických článků, tedy buněk, jež jsou vyrobeny z materiálů, které převádějí sluneční záření na stejnosměrný proud.

   obr.č. 8

  ZŠChodov, Komenského 273


  Z v r
  Závěr začne obvodem procházet elektrický proud.

  • Veškeré nevyčerpatelné zdroje, jako sluneční nebo větrné, jsou velice dobrou a ekonomickou věcí, ale mají jeden drobný nedostatek. Pokud by bylo zamračeno nebo by zrovna nefoukal vítr, byli bychom bez elektrické energie. Potřebujeme další zdroje el. energie, jako je jaderná nebo tepelná. Jaderná elektrárna je velice ekologická. Do ovzduší nevypouští žádné chemické ani neekologické látky. Naše dvě jaderné elektrárny Dukovany a Temelín produkují ročně 40% el. energie v České republice, což je velká část vyprodukované el. energie. Jejich snad jedinou nevýhodou je to, že z provozu jaderné elektrárny vzniká radioaktivní odpad.Ten se skladuje ve speciálních kontejnerech.

  • Další částí jsou tepelné elektrárny.V naší republice jich máme 10 a jsou to Tušimice, Tisová, Prunéřov, Poříčí, Počerady, Mělník, Ledvice, Chvaletice, Hodonín, Dětmarovice.

  ZŠChodov, Komenského 273


  Zdroje
  Zdroje : začne obvodem procházet elektrický proud.

  • NEUVEDEN, Ivanka. Jaderná a tepelná elektrárna [online]. [cit. 22.3.2013]. Dostupný na WWW: http://ivi0.blog.cz/0710/jaderna-a-tepelna-elektrarna

  • obr.č. 1 LUKAS, A.. http://upload.wikimedia.org [online]. [cit. 13.3.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Disassembled_Zinc_Chloride_Cell.jpg/800px-Disassembled_Zinc_Chloride_Cell.jpg

  • obr.č. 2 SHADDACK, Neuveden. http://upload.wikimedia.org [online]. [cit. 13.3.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Photo-CarBattery.jpg/627px-Photo-CarBattery.jpg

  • obr.č. 3 MIKHAILOVICH, Sergei. http://cs.wikipedia.org [online]. [cit. 13.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gorskii_04414u.jpg

  • obr.č. 4 ŠTEFEK, Petr. http://upload.wikimedia.org [online]. [cit. 13.3.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Elektrarna_Prunerov_II

  ZŠChodov, Komenského 273


  Zdroje1
  Zdroje: začne obvodem procházet elektrický proud.

  • obr.č. 5 NEUVEDEN, Neuveden. http://upload.wikimedia.org [online]. [cit. 13.3.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Three_Mile_Island_%28color%

  • obr.č.6 MORAVEC, Hynek. http://upload.wikimedia.org [online]. [cit. 13.3.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Slapy_prehrada_7179.JPG/800px-

  • obr.č. 7 VAVŘÍK, Martin. http://upload.wikimedia.org [online]. [cit. 13.3.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/OstruznaElektrarny.jpg/800px-OstruznaElektrarny.jpg

  • obr.č. 8 Výsledná citace:

  • NEUVEDEN, Usaf. http://upload.wikimedia.org [online]. [cit. 13.3.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Nellis_AFB_Solar_panels.jpg/800px-Nellis_AFB_Solar_panels.jpg

  ZŠChodov, Komenského 273


  ad