Ulike komponenter i leseforst else noles 29 mai 2008
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Ulike komponenter i leseforståelse NOLES 29. mai 2008. Helge Strømsø Pedagogisk forskningsinstitutt Universitetet i Oslo. Leseforståelse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - petula


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ulike komponenter i leseforst else noles 29 mai 2008 l.jpg

Ulike komponenter i leseforståelseNOLES 29. mai 2008

Helge Strømsø

Pedagogisk forskningsinstitutt

Universitetet i Oslo


Leseforst else l.jpg
Leseforståelse

We define reading comprehension as the process of simultaneously extracting and constructing meaning through interaction and involvement with written language.

(RAND Reading Study Group)


Slide3 l.jpg

(RAND Reading Study Group)


Reader l.jpg
”Reader”

 • Ordavkoding

 • Forkunnskaper

 • Vokabular

 • Kunnskap om tekster

 • Metakognisjon

 • Motivasjon og interesse


Slide5 l.jpg

En avis er bedre enn et ukeblad. Et åpent område er bedre enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

(Bransford & Johnson, 1972, s.722)


Skjemateori l.jpg
Skjemateori enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Skjema gjør det mulig for oss å kjenne igjen innholdet i en tekst.

 • Skjemaet hjelper oss til å rette oppmerksomheten mot det som er viktig informasjon i en tekst.

 • Skjemaet hjelper oss til å trekke slutninger som skaper sammenheng i teksten.

 • Skjemaet kan bidra til å skape forventninger om hva som kommer i en tekst.

 • Når vi organiserer informasjon i et skjema, innebærer dette også at det blir lettere å gjenhente og å rekonstruere informasjon fra hukommelsen.

  (Anderson, 1984)


Vokabular l.jpg
Vokabular enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Tekster inneholder et større mangfold av ord enn både samtaler og andre medier.

 • Hayes & Ahrens (1988):

  • Flere uvanlige ord i trykte tekster enn i både TV-programmer og dagligdagse samtaler mellom voksne.

  • Barnebøker hadde 50% mer uvanlige ord enn populære TV-show for voksne.


Activity l.jpg
Activity enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Mange lærere fokuserer på hva elevene har lært fra en tekst og mindre på hvordan de har lært det.

 • Leseforståelsesstrategier:

  ”Mentale aktiviteter som leseren velger å iverksette for å tilegne seg , organisere og utdype informasjon fra tekst, samt å overvåke og styre egen leseforståelse.”

  (Bråten, 2007)


Noen kategorier av strategier l.jpg
Noen kategorier av strategier enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Hukommelsesstrategier

 • Elaboreringsstrategier

 • Organiseringsstrategier

 • Overvåkningsstrategier


Unders kelse i 10 kl samuelstuen br ten 2005 l.jpg
Undersøkelse i 10.kl. enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse. (Samuelstuen & Bråten, 2005)

Sterkest sammenheng med leseforståelse (tekst i samfunnsfag):

 • Forkunnskaper

 • Overvåkningsstrategier

 • Ordavkoding

 • Organiseringsstrategier

  Også indikasjoner på at gode forkunnskaper og strategibruk delvis kan kompensere for problemer med ordavkoding.


Slide11 l.jpg
Text enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Sjanger

 • Sammenheng

 • Lesbarhet


Sociocultural context l.jpg
Sociocultural context enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Betydningen av leseoppgave

 • Betydningen av skole, klasserom og familie.

 • Betydningen av skriftspråket i den aktuelle kulturen: hvilken betydning ulike tekster har, hvordan man leser dem, hvordan man fortolker dem, hvordan de blir brukt i tale og handling.


Learning in a knowledge society constructing meaning from multiple information sources l.jpg

Learning in a Knowledge Society: enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse. Constructing Meaning from Multiple Information Sources

Ivar Bråten og Helge I. Strømsø, UiO

Marit S. Samuelstuen, NTNU


Hva har betydning l.jpg
Hva har betydning? enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Forkunnskaper

 • Disiplin-/dokumentkunnskaper

 • Oppmerksomhet mot kildeinformasjon

 • Lesestrategier

 • Personlig epistemologi


Forskningssp rsm l l.jpg
Forskningsspørsmål enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

Hvilken betydning kan personlig epistemologi ha for forståelsen av multiple tekster?


Deltakere l.jpg
Deltakere enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • 285 3.kl. elever i vgs

 • 227 bachelor studenter i pedagogikk

 • 49 jusstudenter


Tekster l.jpg
Tekster enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

Syv autentiske tekster om klimaendringer med hovedfokus på årsaker, konsekvenser og tiltak.

Læreboktekst (naturfag vgs), CICERO, Apollon, Dagbladet, Aftenposten, SFT og Statoil.


Leseoppgaver l.jpg
Leseoppgaver enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

Lese med henblikk på å skrive en kort tekst med vekt på:

 • Argumentere for egen oppfatning

 • Oppsummere innholdet i tekstene

 • Oppsummere innholdet i tekstene med vekt på årsaker, konsekvenser og mulige tiltak


Forkunnskaper l.jpg
Forkunnskaper enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

Multiple choice test med fokus på sentrale begreper og informasjon om klimaendringer, slik temaet er presentert i de syv tekstene.


Fire dimensjoner av personlig epistemologi l.jpg
Fire dimensjoner av personlig epistemologi enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

1. Certainty: Hvor sikker er kunnskap om klimaendringer?

”Resultatene fra klimaforskning er foreløpige.”

2. Simplicity: Hvordan er sammenhengen i kunnskap om klimaendringer?

”Innenfor klimaforskning er nøyaktig detaljkunnskap det viktigste.”


Personlig epistemologi l.jpg
Personlig epistemologi enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

3. Source: Bør leseren selv fortolke hva som er riktig eller bør en stole på ekspertisen?

”Når det gjelder klimaproblemer føler jeg meg på trygg grunn bare jeg finner en ekspertuttalelse.”

4. Justification: Hvordan bør påstander om klimaendringer bli begrunnet? På grunnlag av egne erfaringer og/eller oppfatninger, eller gjennom logisk tenkning og sammenlikning av ulike kilder?

”For å kunne stole på faglige påstander i tekster om klimaspørsmål, må man sjekke flere kunnskapskilder.”


Pr ver p leseforst else l.jpg
Prøver på leseforståelse enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

Deltakerne skal bekrefte eller avkrefte om et sett av påstander er i overensstemmelse med innholdet i tekstene.

 • Hukommelse for innholdet i hver enkelt tekst.

 • Dypere forståelse av innholdet i hver enkelt tekst.

 • Dypere forståelse av innholdet på tvers av alle tekstene – intertekstuell forståelse.


Studie 1 l.jpg
Studie 1 enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Fokus på mulige sammenhenger mellom personlig epistemologi og leseforståelse

 • Inkluderte ped. studenter som leste med henblikk på en av de to første oppgavene: a) argumenterende og b) oppsummering

 • Kontrollerte for kjønn, ordavkoding, studieerfaring og forkunnskaper.


Resultater l.jpg
Resultater enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.


Konklusjoner 1 l.jpg
Konklusjoner 1 enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Studenter som oppfatter kunnskap om klimaendringer som teoretisk, sammenhengende og kompleks, gjorde det best på alle prøvene i leseforståelse.

 • Studenter som stoler for mye på egne fortolkninger av tekstene, gjør det dårligere på forståelsen av hver enkelt tekst.


Konklusjoner 2 l.jpg
Konklusjoner 2 enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

3. Studenter som antar at kunnskap om klimaendringer er foreløpige og tentative skårer bedre på intertekstuell forståelse.

4. Studieerfaring og kjønn har betydning for intertekstuell forståelse.


Studie 2 l.jpg
Studie 2 enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Fokus på betydningen av leseoppgave i forhold til intertekstuell forståelse.

 • Inkluderte grupper (ped studenter) med alle tre leseoppgaver.

 • Kontrollerte for kjønn, alder, ordavkoding og forkunnskaper.


Slide28 l.jpg

Figure 1. enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse. Scores on the intertextual inference verification measure showing an interaction between task and certainty beliefs after adjustment by gender, age, word decoding and prior knowledge.


Slide29 l.jpg

Figure 2. enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse. Scores on the intertextual inference verification measure for tasks and simplicity beliefs after adjustment by gender, age, word decoding and prior knowledge.


Konklusjoner l.jpg
Konklusjoner enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Intertekstuell forståelse varierer avhengig av hvilken leseoppgave studentene er tildelt.

 • Studenter som antar at kunnskap om klimaendringer er foreløpige og tentative gjør det bedre enn studenter som antar at kunnskap om klimaendringer er sikker – når de leser mhp å skrive en argumenterende tekst.

 • Studenter som oppfatter kunnskap om klimaendringer som teoretisk, sammenhengende og kompleks, gjorde det best på prøve i intertekstuell forståelse uavhengig av oppgave.


Oppsummering l.jpg
Oppsummering enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Deltakernes oppfatninger av kunnskap om klimaendringer har betydning for leseforståelsen.

 • Studenter som oppfatter kunnskap om klimaendringer som teoretisk, sammenhengende og kompleks, gjorde det best på alle prøvene i leseforståelse.

 • Studenter som legger mer vekt på forfatterens budskap enn på egne fortolkninger, skårer høyere på prøve i leseforståelse.


Oppsummering32 l.jpg
Oppsummering enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Studenter som ser på kunnskap om klimaendringer som tentativ og foreløpig, heller enn sikker og stabil, skårer høyere på intertekstuell forståelse – men ikke når oppgaven blir for kompleks og utfordrende.


Noen andre funn fra prosjektet 1 l.jpg
Noen andre funn fra prosjektet 1 enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Noviser som oppfatter kunnskap som teoretisk, kompleks og sammenhengende, og samtidig vektlegger forfatterens budskap, gjør det godt på prøve i intertekstuell forståelse.

 • Elever som vektlegger at påstander om klimaendringer begrunnes logisk og ved å sammenlikne ulike kilder, gjøre det best på alle prøvene.


Noen andre funn fra prosjektet 2 l.jpg
Noen andre funn fra prosjektet 2 enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Personlig epistemologi har betydning for hvordan deltakerne vurderer tekstenes troverdighet og for hvilke kriterier de vektlegger i vurderingsprosessen.

 • Deltakernes vurdering av tekstenes troverdighet har betydning resultatene på prøvene i leseforståelse.

 • Deltakernes oppmerksomhet mot kildeinformasjon har betydning for leseforståelsen.


Mulige implikasjoner l.jpg
Mulige implikasjoner enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Oppfatninger om viten og kunnskap bør tematiseres i undervisningen – f eks. gjennom å vektlegge:

  • spørsmål som: Kan vi være sikker på dette og hvorfor?

  • sammenhenger og kompleksitet

  • hvordan vi kan begrunne påstander, og hvordan de blir begrunnet i tekster

  • forholdet mellom leser og tekst for ulike tekstsjangere


Forhold ta hensyn til l.jpg
Forhold å ta hensyn til: enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det krever visse ferdigheter, men disse er enkle å lære. Selv små barn har glede av det. Når du først har lyktes, blir det sjelden vesentlige problemer. Fugler vil sjeldent komme for nære. Derimot kan regnvær by på problemer. Det vil også bli vanskelig dersom mange mennesker gjør det samme. En trenger masse plass. Dersom det ikke er noen problemer, kan det være en veldig trivelig aktivitet. En stein kan være et anker. Dersom noe løsner fra den, vil du ikke få en ny sjanse.

 • Alder

 • Kunnskapsnivå

 • Kunnskapsområde

 • Oppgaver

 • Tekstmateriale