slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Drogy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Drogy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Drogy - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Drogy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Drogy' - shadow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

drogy
Drogy

Droga je každá látka, která vpravena do organismu ovlivňuje psychiku člověka – jeho chování, prožívání, vnímání reality, emocí.

Drogy dělíme na:

 • legální
 • zákonné, dovolené, volně prodejné.
 • V České republice to jsou tabákové výrobky a alkohol.
 • nelegální

- nezákonné, nedovolené

Drogy mají dvě základní vlastnosti:

 • ovlivňují psychiku člověka:
 • povzbudivě – člověk se cítí více sebevědomý, nemá zábrany
 • tlumivě – člověk je ospalý, netečný, lhostejný
 • způsobují závislost
neleg ln drogy
Nelegální drogy

Rozdělení nelegálních drog:

 • konopné drogy
 • opiáty
 • stimulační látky
 • halucinogeny
 • těkavé látky
 • psychotropní léky
konopn drogy

Obr. 1

Konopné drogy

Marihuana

- marjánka, maruška, weed, tráva, zelí, grass, ganja, joint, skunk

 • směs listů, okvětí a stonků rostliny

Hašiš

- haš, afghán, čokoláda

 • konopná pryskyřice, obvykle obsahující malý obsah květenství a drobných nečistot

Konopné drogy jsou užívány především kouřením.

V menší míře se objevuje také perorální užití – obvykle jako součást pokrmů či nápojů.

Mění kvalitu psychické činnosti – po aplikaci se mohou projevovat poruchy vnímání času, emoční změny(např. nápadná veselost, ale i skleslost), poruchy myšlení, poruchy zraku a sluchu, podrážděnost atd.

opi ty

Obr. 2

Obr. 3

Opiáty

= drogy s tlumivým účinkem, pocházejí ze surového opia získaného z nezralých makovic

Opium

 • cenná surovina pro farmaceutický průmysl

Heroin

- háčko, herák

 • způsobuje celkový útlum, odumírání mozkových buněk, ztrátu zájmu o okolí a cokoliv kromě drogy; tlumí aktivitu hladkého svalstva – tím vyvolává zácpy, retenci moče, poruchu transportu vajíčka vejcovodem a následně sterilitu uživatelek opioidů. Předávkování bývá smrtelné.

Morfin a kodein

 • látky původně určené k tišení bolesti při závažných onemocněních či po operacích
stimula n drogy
Stimulační drogy

= skupina drog s povzbuzujícím účinkem na lidskou psychiku; snižují únavu, chuť k jídlu.

Pervitin

- perník, speed, peří, péčko, piko

 • vzniká rychle psychická závislost
 • vyvolává závažné duševní onemocnění, tzv. toxickou psychózu spojenou se vztahovačností, pocity ohrožení a pronásledování

Kokain

- sníh, koks, cukr, crack

 • vyvolává výraznou a trýznivou psychickou závislost
 • účinek je velmi krátkodobý, opakované dávky vedou ke zvýšení rizika i ceny
 • užívání může vést ke zvýšené agresivitě
 • injekční aplikace zvyšuje riziko infekcí
stimula n drogy1

Obr. 4

Stimulační drogy

Extáze

- E, éčko, extoška, kolčo, koláč, Eden, Love, Harmony

 • rychle vzniká psychická závislost
 • užití vede k poruchám termoregulace organismu a zvýšení tělesné teploty, což může vést až k životu ohrožující dehydrataci
 • na tanečních akcích se jako extáze často prodávají různé nebezpečené, nebo naopak neúčinné náhražky
halucinogeny

obr. 6

obr. 5

Halucinogeny

= způsobují halucinace přeludy, změny nálady, vidiny bez skutečného podnětu

syntetické látky

přírodní látky

LSD

- trip, papír, acid, mikráč

Lysohlávky

většinou v podobě drobného barevně potištěného papírku, nebo hrudky či krystalu

čerstvě nasbírané či sušené plodnice houby, která roste v podzimních měsících spíše na travnatých lukách a pastvinách. Jí se, kouří se, pijí se výluhy

t kav l tky
Těkavé látky

ředidla, přípravky k odstraňování skvrn, lepidla

Čichači těkavých látek podstupují velmi vysoké riziko smrtelného předávkování (na rozdíl od ostatních drog jde jen těžko odměřit dávku).

Čicháním dochází k velmi rychlému odumírání mozkových buněk, poškození dýchacích cest, jater, často k smrtelné otravě.

Příznaky již vznikajícího poškození mozku při čichání toluenu:

 • bolesti hlavy
 • poruchy spánku
 • poruchy soustředění
 • zhoršování paměti
 • otupělost
psychotropn l ky

léky na uklidnění, odstranění bolesti, léky proti nespavosti

zvýšit výkonnost organismu

Psychotropní léky

Některé léky mohou vyvolat závislost.

Jsou to léky zneužívané pro schopnost:

Dlouhodobé užívání způsobuje poruchy řeči, paměti, soustředěnosti. Existuje zde i nezanedbatelné riziko předávkování se smrtelnými následky

drogov z vislost
Drogová závislost

Co je to drogová závislost?

Drogová závislost:

 • nezvladatelná, neodolatelná touha po opakovaném braní drogy
 • tendence ke zvyšování dávek
 • existence psychické či fyzické závislosti na určité droze vyjádřená přítomností abstinenčního syndromu psychického nebo fyzického typu
 • vede ke snížení schopnosti přirozeně reagovat na běžné stimuly, ve vážnějších stádiích vede k narušení i základních společenských a životních činností a nakonec k selhání funkcí tělesných orgánů po jejich trvalém poškození.
abstinen n syndrom
Abstinenční syndrom

fyzický

nejrůznější tělesné obtíže – bolesti, křeče, průjmy, zácpy, pocení, slzení apod.

psychický

úzkost, neklid, předrážděnost, agresivita, únavnost, vyčerpanost, spavost, pasivita, nutkavá potřeba vzít si znovu drogu apod.

p iny vzniku drogov z vislosti
Příčiny vzniku drogové závislosti
 • touha po příjemných pocitech

uniknout od reality a odpočinout si; po užití drogy se člověk zprvu cítí příjemně, uvolněně, má pocit úletu z času a prostoru

 • zahánění nudy
 • experiment
 • vliv party

nebo jiné skupiny lidí, v níž se člověk pohybuje; zapadnout do kolektivu

 • snaha vyhnout se starostem, problémům

uniknutí ze složitých situací, které přináší život

d sledky drogov z vislosti
Důsledky drogové závislosti
 • Zdravotní důsledky
 • Psychické důsledky
 • Finanční důsledky
 • Sociální důsledky
zdravotn d sledky drogov z vislosti
Zdravotní důsledky drogové závislosti
 • Celkové chátrání organismu,vyhubnutí, špatné stravovací návyky (u žen ztráta menstruace).
 • Nedodržování hygienických návyků, zhoršená tělesná i zubní hygiena vede ke zkažení a ztrátě zubů a k přenosu např. parazitů.
 • Poškození jater, ledvin, zažívacího traktu, nervové soustavy.
 • Abscesy, záněty a poruchy žilního systému.
 • Riziko infekčních chorob – pícháním drogy (heroinu) přímo do žíly nesterilními jehlami se může člověk nakazit virem HIV nebo žloutenkou typu B či C.
 • Zhoršení paměti a reflexů, špatná orientace, strach, různé fobie.
psychick d sledky drogov z vislosti
Psychické důsledky drogové závislosti
 • Poruchy emocí, zvýšená dráždivost a labilita. Člověk na drogách má sklony k extrémním citovým prožitkům.
 • Zhoršení koncentrace a poruchy paměti, které v důsledcích mohou vést až k demenci.
 • Neschopnost aktivity nebo naopak extrémní nabuzení.
 • Změna hierarchie hodnot, vymizení zájmů. Veškeré dosavadní zájmy jsou postupně vytěsněny drogou.
 • Úpadek až rozpad osobnosti, úbytek schopností. Dochází ke ztrátě vůle k překonávání potíží i ke ztrátě sebeovládání, které je nutné k odepření dávky.
 • Psychotické poruchy – halucinace, bludy, psychomotorické poruchy, nepřiměřené emoce.
soci ln d sledky drogov z vislosti
Sociální důsledky drogové závislosti
 • Neplnění povinností, absence ve škole (v zaměstnání), pokles výkonu a schopností – vyloučení ze školy (ztráta zaměstnání).
 • Narušení a zpřetrhání sociálních kontaktů, ztráta přátel.
 • Ničení rodiny – drogově závislý na rodině parazituje, často krade a prodává rodinný majetek, aby měl finance na drogu, lže a podvádí.
finan n d sledky drogov z vislosti
Finanční důsledky drogové závislosti
 • Ceny drog jsou značně vysoké – proto se drogově závislí často potýkají s finančními problémy. V počátcích je často řeší půjčkami od známých, později se dopouštějí podvodů a krádeží.
 • Užívání drog je často spojeno s trestnou činností (krádeže, loupeže pro zisk peněz na drogy, vykrádání lékáren a krádeže léků, z nichž se dá droga vytěžit).
shrnut d sledk drogov z vislosti
Shrnutí důsledků drogové závislosti
 • mnoho lidí umírá předávkováním nebo požitím jedovaté látky
 • mnoho lidí končí v psychiatrických léčebnách
 • mnoho lidí zápasí se závislostí po celý život
legislativa a drogy
Legislativa a drogy

prodej

výrobu

držení

nelegálních drog

právní řád v České republice

zakazuje a trestá

zdrav ivotn styl
Zdravý životní styl
 • Životní styl je odrazem postojů a celkového zaměření člověka – druhému i k sobě samému. Je to soubor návyků člověka, jeho zájmů a hodnot a zároveň způsob, jak je realizuje v životě.
 • Každý zdravý člověk má možnost na základě vlastní zkušenosti a dostupných informací uvážit co je správné a zdravé a jaký způsob života vede naopak ke zdravotním komplikacím.
 • Zdravý životní styl umožňuje zdravější a šťastnější život.
 • Následky užívání drog jsou vždy horší než problémy, které se jimi člověk snaží řešit.
slide22
Úkol

Vypracujte na list papíru své schéma předvídání následků braní drog.

1. Do středu v horní části papíru napište slovo

ROZHODNUTÍ

2. Znázorněte šipkami následky braní drog a následky abstinence

3. Za pomoci dalších šipek odvoďte další následné dopady, které jste zapsali v předchozím kroku a cestu z něj

Příklad na další straně

sch ma p edv d n n sledk bran drog
Schéma předvídání následků braní drog

ROZHODNUTÍ

Život s drogou

Život bez drogy

nemoci

finanční

problémy

problémy

v rodině

zdraví

přátelé

rodina

z v r
Závěr

K jakému jste ve svém schématu došli závěru?

Člověk by měl předvídat následky toho, co udělá.

Schéma:

 • Pomáhá zvolit jednu ze dvou nebo více možností.
 • Posiluje motivaci k tomu, aby člověk jednal v souladu se svými skutečnými zájmy.
pou it zdroje
Použité zdroje

Obr. 1[cit. 2013-11-14]. Dostupný pod licencí Public domainna WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cannabis_flowering.jpg>

Obr. 2 [cit. 2013-11-14]. Dostupný pod licencí Public domainna WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2poppies.jpg>

Obr. 3 [cit. 2013-11-15]. Dostupný pod licencí Public domainna WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heroin_asian.jpg>

Obr. 4 [cit. 2013-11-15]. Dostupný pod licencí Public domainna WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ecstasy_monogram.jpg>

Obr. 5BENOIT BIOLOGISTE. [cit. 2013-11-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Psilocybe_sp.jpg>

Obr. 6 PSYCHONAU|GH|T. [cit. 2013-11-15]. Dostupný pod licencí Public domainna WWW:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pink_Elephants_on_Parade_Blotter_LSD.JPG>