Na příkladech se učíme Autor: Alena Profeldová - PowerPoint PPT Presentation

shad-gonzales
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Na příkladech se učíme Autor: Alena Profeldová PowerPoint Presentation
Download Presentation
Na příkladech se učíme Autor: Alena Profeldová

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Na příkladech se učíme Autor: Alena Profeldová
167 Views
Download Presentation

Na příkladech se učíme Autor: Alena Profeldová

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Na příkladech se učíme Autor: Alena Profeldová

 2. BAJKY - jeden z nejstarších literárních žánrů

 3. Co je bajka? • krátký humorný příběh

 4. Co je bajka? • V bajkách vystupují zvířata. • Mluví lidskou řečí a chovají se jako lidé.

 5. Co je bajka? • Bajky se nevyprávějí proto, abychom se něco dozvěděli o zvířatech. • Z bajek se naopak dovídáme o lidech. O dobrých, ale i špatných vlastnostech lidí. O tom, jak se lidé chovají. • Víš jaké lidské vlastnosti jsou připisovány těmto zvířatům?

 6. Co je bajka? • Z bajek obvykle vyplývá nějaké naučení o tom, jak se chovat. Tedy o tom, co je správné a co je méně správné nebo nesprávné. • V bajkách se často stává, že ten, kdo jednal nesprávně prohrává.

 7. Světově nejznámější autoři bajek • Žil ve starověkém Řecku • Je považován za zakladatele bajek • Podle legendy byl část svého života otrokem • Prý byl hrbatý EZOP

 8. Světově nejznámější autoři bajek • Francouzský básník a bajkař • Žil v 17. století • Byl bohatý • Vedl lehkomyslný život, nestaral se o svou rodinu • Během života vydal 12 knih bajek Jean de La Fontaine Čti: žán d lafontén

 9. Světově nejznámější autoři bajek • Ruský spisovatel • Žil v 18. a 19. století • Pocházel z chudé rodiny • Nestudoval, vzdělával se sám • Je autorem asi 200 bajek, ve kterých kritizoval špatné lidské vlastnosti Ivan Krylov

 10. Čeští autoři bajek U nás psali nebo píší moderní bajky například tito spisovatelé: • Karel Čapek (knížka se jmenuje Bajky a podpovídky) • Ivan Olbracht (O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách) • Jiří Žáček (Bajky a nebajky) • Alois Mikulka (Dvanáct usmívajících se ježibab)

 11. Prameny: MĚCHUROVÁ, Albína; ŽÁČEK, Jiří; HANZOVÁ, Marie. Čítanka pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, ISBN 80-7200-121-3. FEJFUŠOVÁ, Marie; JANÁČKOVÁ, Zita. Čítanka pro 6. ročník ZŠ. Brno: Nová škola, 2007, ISBN 80-7289-079-4. Obrázky z www.Microsoft.Office.com http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji%C5%99%C3%AD_%C5%BD%C3%A1%C4%8Dek&oldid=8775306 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karel_%C4%8Capek&oldid=8776672 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivan_Olbracht&oldid=8541025 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivan_Andrejevi%C4%8D_Krylov&oldid=8205458 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_de_La_Fontaine&oldid=8788748 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ezop&oldid=8709118