ZANIECZYSZCZENIA
Download
1 / 37

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO. Powietrze. Powietrze jest mieszaniną gazów Głównymi jego składniki to azot tlen oraz inne gazy Powyżej wys. 80 km powietrze staje się bardziej rozrzedzone , a jego skład ulega zmianie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO' - sezja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

ZANIECZYSZCZENIA

POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Powietrze

 • Powietrze jest mieszaniną gazów

 • Głównymi jego składniki to azot tlen oraz inne gazy

 • Powyżej wys. 80 km powietrze staje się bardziej rozrzedzone, a jego skład ulega zmianie.

 • Przebiegają w nim najważniejsze procesy życiowe organizmów

 • Jest surowcem dla przemysłu azotowego , stosowany jako środek przenoszący ciepło lub masę w różnych procesach


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Co to jest

zanieczyszczenie powietrza ?

“Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest wprowadzenie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą , glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku”.


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Naturalne źródła

zanieczyszczeń


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Wulkany

 • Wydobywają się z nich:

 • popioły wulkaniczne

 • gazy (CO2 , SO2, H2S - siarkowodór )

 • i inne substancje


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Pożary lasów, sawann i stepów

 • emisja CO2, CO i pyłu


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Bagna

 • wydzielające m.in.CH4 (metan), CO2, H2S, NH3


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Gleby, skały i burze piaskowe

 • globalnie do 700 mln. ton pyłów na rok ; tereny zielone, z których pochodzą pyłki roślinne


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Antropogeniczne

źródła zanieczyszczeń


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Energetyczne

 • spalanie paliw

 • przemysłowe - procesy technologiczne w zakładach

 • chemicznych, rafineriach, hutach,

 • kopalniach i cementowniach


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Komunikacyjne

 • głównie transport samochodowy,

 • ale także kołowy, wodny i lotniczy


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Komunalne

 • gospodarstwa domowe, gromadzenie i utylizacja odpadów i ścieków (np. wysypiska, oczyszczalnie ścieków).


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Czynniki meteorologiczne

wpływające na

stan zanieczyszczenia


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Rodzaje zanieczyszczeń

 • CHEMICZNE -w postaci gazów lub pary. Należą do nich:

 • Tlenki węgla

 • Tlenki siarki

 • Tlenki azotu

 • Amoniak

 • Węglowodory

 • Fluor

 • Fenole

 • CZĄSTKI ORGANICZNE - w postaci stałej czyli pyły. Należą do nich:

 • Sadza

 • Pyły pochodzące z cementowni

 • Związki ołowiu, kadmu, chloru

 • Popiół lotny

ORGANIZMY WIRUSOWE BAKTERYJNE ORAZ GRZYBY -których skład gatunkowy lub ilość jest odmienna od pierwotnego składu mikroflory


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Wpływ zanieczyszczeń

atmosfery na środowisko


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Skutkizanieczyszczeń


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Kwaśne deszcze

 • Są to opady atmosferyczne np. śniegu, deszczu o pH do 4,5.

 • Powstają w wyniku pochłaniania przez krople wody gazowych zanieczyszczeń powietrza (tworząc kwasy),

 • Kwaśne deszcze przyczyniają się do zakwaszenia gleby i wód

 • Powodują także korozję metali i niszczenie budowli

 • U człowieka kwaśne deszcze mogą wywoływać oparzenia,

 • (Głównie oczu i powiek, oraz podrażnienia dróg oddechowych)


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Smog siarkowy(typ Londyński)

 • Charakterystyczny dla wielkich aglomeracjimiejskich strefy klimatu umiarkowanego

 • Występuje w chłodnej porze roku

 • W skład wchodzą tlenki siarki (IV),

 • tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz trudno opadające pyły

 • Gazy i pyły pochodzące z kominów

 • Wywiera silne działanie korozyjne

 • Smog powoduje duszność, łzawienie, zaburzenie pracy


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Smog fotochemiczny

( typu Los Angeles)

 • Powstaje w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego,

 • Powstaje w upalne dni kiedy występuje nadmierny ruch uliczny

 • Składa się z tlenków węgla, azotu i węglowodorów

 • Tworzy się głównie ze spalin samochodowych

 • Pod wpływem promieniowania słonecznego, związkitworząc substancje silnie utleniające.

 • Smog ten atakuje drogi oddechowe zmniejszając odporność na choroby nowotworowe.


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Efekt cieplarniany

 • Jest to zjawiskokoncentracji gazów w atmosferze okołoziemskiej;

 • Powoduje wzrost temperatury Ziemi;

 • Przesunięcie stref klimatycznych i roślinnych;

 • Wzrost poziomu mórz i oceanów;

 • W Polsce zagrożone są między innymi: Szczecin, Koszalin, Słupsk, większość Gdyni i Gdańska oraz Elbląg


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Dziura ozonowa

 • Warstwa pełniąca funkcję ochronną dla

 • organizmów żywych przed bardzo szkodliwym promieniowaniem UV;

 • Promieniowanie UV niszczy chlorofil u roślin;

 • Powoduje zmiany klimatyczne;

 • Przyczynia się do zachorowań na nowotwory skóry czy choroby oczu;


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Jakie konsekwencje dostarczają nam związki?

Dwutlenek siarki (SO2)

Dwutlenek azotu (NO2)

Tlenek węgla (CO)

Ołów (Pb)


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Udział województwa śląskiego w krajowej emisji zanieczyszczeń pyłowych w 2003 roku


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Udział województwa śląskiego w krajowej emisji zanieczyszczeń gazowych w 2003 roku


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowychw tys. Mg w 2002 i 2003 roku i ich udział w emisji krajowej


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Udział województwa śląskiego w krajowej emisji zanieczyszczeń gazowych w 2003 roku (bez dwutlenku węgla)


Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Wyniki klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa łączna dla danej strefy