lekcija prestanak rada banaka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lekcija: Prestanak rada banaka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lekcija: Prestanak rada banaka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Lekcija: Prestanak rada banaka - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Lekcija: Prestanak rada banaka. Julija Sekuli ć. Pojam. Banka prestaje sa radom kada prestane važenje dozvole za njen rad. Dozvola za rad prestaje da važi: Oduzimanjem, Dobrovoljnim prestankom rada banke, Statusnom promenom,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lekcija: Prestanak rada banaka' - sezja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pojam
Pojam

Banka prestaje sa radom kada prestane važenje dozvole za njen rad.

Dozvola za rad prestaje da važi:

 • Oduzimanjem,
 • Dobrovoljnim prestankom rada banke,
 • Statusnom promenom,
 • Ako se osnivačka skupština banke ne održi u roku propisanim zakonom,
 • Ako banka zahtev za upis u registar privrednih subjekata ne dostavi u propisanom roku
prestanak rada banke1
Prestanak rada banke

Pitanje:

 • Kada se pristupa likvidaciji ili stečaju banke?

Odgovor:

 • Kada je banka nelikvidna i nesolventna.
likvidnost i solventnost banke
Likvidnost i solventnost banke
 • Likvidnost banke je sposobnost da izmiri sve tekuće obaveze (prema deponentima i kreditorima) u rokovima dospeća.
 • Trajnija nelikvidnost vodi u nesolventnost i pokazatelj je nestabilnosti poslovanja banke.
 • Solventnost banke je njena sposobnost da svojom asktivom pokrije ukupne obaveze pravovremeno.
 • Banka je solventna ako ima aktivu veću ili jednaku dugovima u pasivi. U suprotnom banka je nesolventna.
veza likvidnosti i solventnosti
Veza likvidnosti i solventnosti
 • Solventnost je garancija likvidnosti na dugi rok i pokazatelj sposobnosti banke da podnese rizike poslovanja.
 • Nesolventnost je kriterijum za pokretanje stečaja, dok je nelikvidnost pokazatelj početne nesolventnosti i indikator je za pravovremeno pokretanje sanacije banke.
sanacija banke
Sanacija banke
 • Od momenta pojave nelikvidnosti, banka treba da definiše sanacioni program i ponovo uspostavi likvidnost.
 • Proces sanacije se završava rigoroznim čišćenjem aktive i pasive od sumnjivih i spornih potraživanja, loših i nelikvidnih plasmana uz izmenu strukture u pasivi banke.
 • U slučaju da sanacija ne daje rezultate pokreće se postupak za stečaj banke, i to na predlog same banke, poverilaca i osnivača banke i NBS.
likvidacija banke
Likvidacija banke
 • NBS, na osnovu Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i za društva za osiguranje, sprovodi postupak likvidacije
 • Ukoliko postupak vodi na štetu poverilaca banke, donosi se rešenje o prinudnoj likvidaciji
 • Postupak prinudne likvidacije se sprovodi nad bankom kojoj je NBS oduzela dozvolu za rad, a uz to nisu ispunjeni uslovi za pokretanje stečajnog postupka
 • Postupak dobrovoljne likvidacije sprovodi se, uz saglasnost NBS, nad bankom čija je Skupština donela odluku o prestanku rada.
ste aj banke
Stečaj banke

Nakon oduzimanja dozvole od strane NBS, pokreće se stečajnipostupak i obrazovanje stečajnemase (sva novčana sredstva, imovina i potraživanja) iz koje će se podmiriti obaveze.

Pre pokretanja stečaja radi se prinudno poravnanje – sanacija.

Organi koji sporovode stečajni postupak su:

 • Stečajno veće
 • Stečajni upravnik (vrši Agencija)
 • Odbor poverilaca

Agencija mora da vodi računa o veličini potraživanja poverilaca.

ste aj banke1
Stečaj banke

Iz stečajne mase se izmiruju obaveze banke po sledećem redosledu:

 • zarade radnika banke,
 • potraživanja građana po osnovu štednih uloga na tekućim i deviznim računima,
 • potraživanja poverioca,
 • potraživanja NBS,
 • potraživanja osnivača banke po osnovu osnivačkog uloga.
zako nski okvir
Zakonskiokvir
 • Postupak likvidacije banke sprovodi se u skladu sa Zakonom o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje.