her inds ttes en titel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Her indsættes en titel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Her indsættes en titel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Her indsættes en titel - PowerPoint PPT Presentation


  • 135 Views
  • Uploaded on

Nye Sundhedsopgaver. Her indsættes en titel. Vallø. Stevns. Forebyggelse og Sundhedsfremme den generelle forebyggelse den patientrettede forebyggelse Genoptræning og Rehabilitering genoptræning der ikke foregår i forbindelse med indlæggelse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Her indsættes en titel' - sevilen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
her inds ttes en titel

Nye Sundhedsopgaver

Her indsættes en titel

Vallø

Stevns

Forebyggelse og Sundhedsfremme

den generelle forebyggelse

den patientrettede forebyggelse

Genoptræning og Rehabilitering

genoptræning der ikke foregår i

forbindelse med indlæggelse

Pleje og behandling af sygdoms-forløb, der ikke kræver indlæggelse

målgruppe: fortrinsvis ældre borgere

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

1

her inds ttes en titel1

Fokus på KRAM

Her indsættes en titel

Vallø

Stevns

Den generelle forebyggelse omfatter

bl.a. fokus på:

Kost

Rygning

Alkohol

Motion

2

her inds ttes en titel2

Fokus på Borgeren

Her indsættes en titel

Vallø

Stevns

Borgerens evne til at mestre en kro-

nisk lidelse. Folkesundhedsprogram-

mets anbefalinger:

Hjertekarsygdomme

Kroniske obstruktive lungelidelser (KOL)

Type 2 diabetes

Kræft

Psykiske lidelser

Muskler- og skeletsygdomme

Knogleskørhed

Overfølsomhedssygdomme

3

her inds ttes en titel3

Samarbejdsstruktur

Her indsættes en titel

Vallø

Stevns

Kontaktråd

sammensat af borgmestre og

regionsrådsformand

Sundhedskoordinationsudvalget

sammensat af repræsentanter fra

regionen, kommunerne og

praksissektor

Kommunekontaktråd (KKR)

Et regionalt samarbejde mellem

kommunerne i regionen

4

her inds ttes en titel4

Kommunal organisering af sundhedsopgaver

Her indsættes en titel

Vallø

Stevns

Sundhedscentre

mobilt og stationært

Genoptræningscentre

Akutstuer

der anvendes som alternativ til

indlæggelser

Opgaverne planlægges og udføres i

samspil med de praktiserende læger

m.v.

5

her inds ttes en titel5

Region

Koordineret indsats

med borgeren i centrum

Kommune

Drift

Et forpligtende samarbejde

Her indsættes en titel

Vallø

Stevns

6

her inds ttes en titel6

Sundhedsaftaler

Her indsættes en titel

Vallø

Stevns

Sundhedskoordinationsudvalget har

til opgave at indgå de nye sundheds-

aftaler:

Udskrivningsforløb for svage ældre patienter

Aftaler om indlæggelsesforløb

Aftaler om genoptræningsforløb

Aftaler om hjælpemidler

Forebyggelse og sundhedsfremme

Indsats for mennesker med sindslidelser

7

her inds ttes en titel7

Kommunal betaling for sundhedsopgaver

Her indsættes en titel

Vallø

Stevns

Udgifter til somatisk sygehus,

psykiatri og sygesikring:

Grundbidrag pr. indbygger: kr. 1.050,-

Aktivitetsbestemt medfinansiering

pr. indbygger: kr. 1.441,-

Samlet betaling pr. indbygger: kr. 2.491,-

For Ny Stevns Kommune bliver den

samlede årlige udgift: kr. 54.5 mill.

8

her inds ttes en titel8

Mål for projekt ”Sundhed til Døren”

Her indsættes en titel

Vallø

Stevns

At afprøve en ny organisering af den lokale sundhedsfremmende indsats i forhold til målgrupperne

At sikre en effektiv anvendelse af det mobile sundhedscenter

At skabe et tæt samarbejde mellem den opsøgende indsats i det mobile center og i det fremtidige stationære sundhedscenter

At opspore risikoadfærd hos borgerne i målgruppen og dermed bidrage til en reduk-tion af de sundhedsmæssige konsekvenser

At anvende de erfaringer projektet genererer og bidrager til den faglige formidling omkring livsstilssygdomme i lokalområdet

9

her inds ttes en titel9

Kommunale redegørelser

Her indsættes en titel

Vallø

Stevns

Hvert år indgås rammeaftaler med

regionerne (senest 15. oktober):

aktivitets- og samværstilbud, SEL § 104

beskyttet beskæftigelse, SEL § 103

midlertidige og permanente boliger for

personer med fysisk og psykisk nedsat funktionsniveau

tilbud om behandling af stofmisbrugere, SEL § 101

behov for og forventet forbrug af tilbud og almene ældreboliger, omfattet af rammeaftalen, fordelt på målgrupper

egne forebyggende foranstaltninger på regionens forsyningsområder

10

her inds ttes en titel10

Fordelen for borgerne

Her indsættes en titel

Vallø

Stevns

At forebyggelse, sundhedsfremme og genoptræning forankres lokalt i det nære lokalmiljø samt i lokale institutioner, foreninger m.v.

Gode muligheder for at fastholde ældres eller varigt syge borgeres egne ressourcer

At ældre borgere behandles lokalt af sundhedspersonale og læger, der kender dem

At ældre ikke unødigt mister færdigheder i forbindelse med en indlæggelse

Højere kvalitet og patientsikkerhed

11

her inds ttes en titel11

Samfundsmæssige fordele

Her indsættes en titel

Vallø

Stevns

En sundhedsøkonomisk effekt

Mulighed for et højt specialiseret sygehusvæsen

Bedre resultater af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved lokal forankring

En kommunal motivation til at udføre opgaverne lokalt, for at spare udgif-ter til indlæggelser og behandling af sygdomme

12