ttes ja ts sopimuksen eroja l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TTES- ja TS sopimuksen eroja PowerPoint Presentation
Download Presentation
TTES- ja TS sopimuksen eroja

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

TTES- ja TS sopimuksen eroja - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

TTES- ja TS sopimuksen eroja. Kuntapuolen tunti-/kuukausipalkkaisen työehtosopimuksen eroja. Vuorokautisen ylityön laskenta: tuntipalkkaisella 2 tuntia töiden päättymisen jälkeen 100% korotus Viikoittainen ylityö sunnuntaina tuntipalkkaisella 200%

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TTES- ja TS sopimuksen eroja' - breindel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kuntapuolen tunti kuukausipalkkaisen ty ehtosopimuksen eroja
Kuntapuolen tunti-/kuukausipalkkaisentyöehtosopimuksen eroja
 • Vuorokautisen ylityön laskenta: tuntipalkkaisella 2 tuntia töiden päättymisen jälkeen 100% korotus
 • Viikoittainen ylityö sunnuntaina tuntipalkkaisella 200%
 • Tuntipalkkaiselle myös säännöllisenä työnä tehdystä sunnuntaityöstä 200%, mikäli ei ole kyse vuorotyöstä
 • Ilta- ja yötyölisät kertautuvat tuntipalkkaiselle yli- ja sunnuntaityöstä
 • Kuukausipalkkaisella aina 2 ensimmäistä tuntia 50%
 • Kuukausipalkkaisella 5 ensimmäistä 50% sekä sunnuntaikorotus, mikäli ei ole tehty jo lauantaina viikoittaista ylityötä
slide3

Työaikakorvaukset, kuten ilta- ja yötyölisä, lauantain korotus, sunnuntainkorotus (100%) työssäolon ajalta maksettu arkipyhäkorvaus ym. korottavat keskituntiansiota, jota maksetaan vuosiloman ja sairausajan ajalta.

Vuosiloman ajalta KTA:n mukaista maksetaan koko vuosiloman ajalta 1,5 kerrottuna. Toisin sanoen kuukausipalkkaiseen verrattuna ns, lomarahan osuus myös ns. pidennyspäiviltä.

Varallaolokorvauksien laskentapohja on tuntipuolella KTA:n mukaan.

Tuntipalkkaisen tossurahan 1 tunnin KTA, kuukausipalkkaisten hälytysraha (40€),

Tuntipalkkaiselle maksetaan palkkaa keskimäärin 166,39 tunnilta kuukaudessa joka on huomioitu seuraavissa laskentaesimerkeissä.

Tuntipalkkaiselle ei voida antaa sunnuntai- ja ylityökorvauksia vapaana, ellei siitä sovita paikallisella työehtosopimuksella.

ty ntekij n palkkauksen muuttaminen ansiotasoa alentamatta tuntipalkkaisesta kuukausipalkkaan
TYÖNTEKIJÄN PALKKAUKSEN MUUTTAMINEN ANSIOTASOA ALENTAMATTA TUNTIPALKKAISESTA KUUKAUSIPALKKAAN
 • Lähtökohtana on tuntipalkkaisen työntekijän, jonka keskituntiansio ilman työaikakorvauksia on esimerkiksi vuoden ajalta.
 • Keskituntiansio pitää sen jälkeen korottaa laskentajakson jälkeen toteutettujenpalkankorotusten määrällä
 • Laskentaesimerkeissä tulevat huomioiduksi työolosuhdelisät ja tuntipalkkaisten työntekijöiden erilainen vuosiloma-ajan palkkaus.
esimerkki 1
Esimerkki 1
 • Muutetaan tuntipalkkaisen työntekijän, jonka keskituntiansio ilman työaikakorvauksia on 11.46€ ja jolla on oikeus 38:n päivän vuosilomaan, palkkaus ansiotasoa alentamatta tuntipalkkauksesta kuukausipalkkaukseen.
 • 1. Selvitetään vuoden palkallisten tuntien lukumäärä. Vuoden viikkojen lukumäärä keskimäärin 52,2. Kerrotaan 52,2 viikkotuntimäärällä eli 38,25:llä. > 52,2 x 38,25 = 1996,65 tuntia
 • 2. Lisätään tuntipalkkaisen työntekijän lomarahaosuus. Se on 38 päivän osalta. > 19 x 7,65 = 145,35 yht. 2142,00 tuntia
 • 3. Lasketaan tuntipalkkaisen työntekijän vuosipalkka lomarahoineen. >2142,00 tuntia x 11,46€/tunti= 24 547,32€
slide6

4. Lasketaan tuntipalkkaisen työntekijän kuukausipalkka lomarahoineen. > 24 547,32€ / 12 kk = 2 045,61

 • 5. Vähennetään 1/12 kuukausipalkkaisen työntekijän lomarahasta. Suoritetaan lasku käyttäen johdettua kerrointa 0,943. >0,943 x 2045,61 €/kk = 1929,01 €/kk
 • 6. Muuntamisen lopputuloksena kuukausipalkaksi saadaan 1 929,01 € (1929,01 : 11,46 = 168,32)
 • Ja lopuksi
 • Ts- sopimuksen erillislisä;
 • II LUKU PALKKAUS 14 Erillislisä

2 mom. Erillislisä poistuu tai pienenee tehtäväkohtaisen palkan korotuksia vastaavasti ellei jäljempänä toisin määrätä

laskelma vuosilomapalkan eroista
LASKELMA VUOSILOMAPALKAN EROISTA
 • Mikäli työntekijällä on pitämättömiä vuosilomapäiviä siirryttäessä tuntipalkalta kuukausipalkalle:
 • Tuntipalkkaisella työntekijällä on kuukausipalkalle siirtymähetkellä 13 vuosilomapäivää jäljellä 38 lomapäivästä.
 • KVTES:n 18 §:n 4 momentin mukaan maksettava hänelle pitämättä olevan loman osa seuraavasti:
 • 13/38 x koko lomaraha ( 12 x 6 % x varsinainen kuukausipalkka )
 • Tuntipalkkaisen KTA = 13 €, joten uusi palkka = 168.33 x 13 € = 2188.29 €/kk.
 • Maksetaan KVTES:n mukaan:
 • 0.342 x (72% x 2188.29) = 0.342 x 1575.57 = 538.84€
 • Olisi maksettu TTES:n mukaan:
 • 0.5 x 13 x 7.65 x 13€ = 646.43€ (erotus – 107.59€)
slide8

TS- sopimus noudattaa KVTES:n määräyksiä sellaisenaan, kuin ne kulloinkin ovat voimassa sopimuksessa

 • I LUKU Yleinen osa 3 ja 5-10
 • III LUKU Työaika
 • IV LUKU VUOSILOMA
 • V LUKU Virka- ja työvapaat sekä perhevapaat
 • VI Kustannusten ja luontoissuorituksien korvaukset
 • VII LUKU Luottamusmiehet
 • VIII Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen
 • Liite 10 Vammaisten työllistymistyötä koskevat erityismääräykset
 • Liite 11 Talonmiesten työaika
 • Liite 15 Liukuva työaika
 • Liite 16 Matkakustannusten korvaukset
 • Kiitoksia mielenkiinnosta! JHL pääluottamusmies Liisa Majanen