slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Havainnointi ja tutkiminen A1 Muotoilun maailmaan tutustuminen Kuva: Tuovi Eskola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Havainnointi ja tutkiminen A1 Muotoilun maailmaan tutustuminen Kuva: Tuovi Eskola

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Havainnointi ja tutkiminen A1 Muotoilun maailmaan tutustuminen Kuva: Tuovi Eskola - PowerPoint PPT Presentation

seth
379 Views
Download Presentation

Havainnointi ja tutkiminen A1 Muotoilun maailmaan tutustuminen Kuva: Tuovi Eskola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Havainnointi ja tutkiminen A1 Muotoilun maailmaan tutustuminen Kuva: Tuovi Eskola

 2. Tässä on MUTKU-kakku • Kuva: Laura Pokela

 3. Jokaisella MUTKU-tunnilla käydään läpi yksi kakkupala • Kuva: Katja Hagelstam

 4. MUTKU sisältää monia mielenkiintoisia asioita! Tänään tartutaan kakun ensimmäiseen lohkoon…

 5. Missäsinäoletkohdannutmuotoilua? • Kuva: Sanna Ritvanen

 6. Löydätkö muotoilua tästä kuvasta? • Kuva: EeroYli-Vakkuri

 7. Entä tästä? • Kuva: Veera Jalava

 8. Muotoilu voi olla pientä… • Kuva: SaaraSalama

 9. … ja suurta • Tuomarilanpäiväkoti: Arkkitehtitoimisto Auer & SandåsOy • Kuva: Jussi Tiainen

 10. Muotoilu liittyy arkeen…

 11. … ja juhlaan • Koru: KatariinaGuthwert • Kuva: Katja Hagelstam

 12. Ketkä tekevät muotoilua ? • Kuva: Sanna Ritvanen

 13. Tunnetko muotoiluammatteja? • taideteollinen • muotoilija • keraamikko • lasimuotoilija • korumuotoilija • näyttelysuunnittelija • graafikko • kuvittaja • pakkaussuunnittelija • logosuunnittelija • tilasuunnittelija • sisustussuunnittelija • kalustesuunnittelija • teollinenmuotoilija • autosuunnittelija • palvelusuunnittelija • käyttöliittymä-suunnittelija • kenkäsuunnittelija • vaatesuunnittelija • stylisti • tekstiilitaiteilija • kuosisuunnittelija • pintasuunnittelija • värisuunnittelija

 14. SÄILYTIN Tämänkirjahyllynon tehnytkalustesuunnittelija. Onkotuotemielestäsi hauska? kiinnostava? hyödyllinen? Miksi? • Aakkoset -hylly: KAYIWA

 15. ISTUIN Nämäistuimet on tehnytyhteistyössäsuunnittelijatiimi. Onkoheidänkehittämänsätuotemielestäsi tarpeellinen? käytännöllinen? ympäristöystävällinen? • Istuimet: GeaKarja, EsaNaukkarinen, Roosa Riski, • Sanna Ritvanen • Kuva: Unto Rautio

 16. KORUTämänkorun on tehnytkorumuotoilija. On tärkeää, ettätuotesopiisenkäyttäjälle. Kenelletämä koru mielestäsisopisi? • Kuva: YöDesign

 17. Kenelle sinä antaisit lahjaksi nämä JALKINEET? • Tanssitossut / Dance Shoes: COMPANY

 18. Tämäntuotteen on suunnitellutvaatesuunnittelija. Mitävaatteen KUVIO tuomieleesi? Minkälaiselleihmiselle vaatesopisi? • Leninki: NURMI

 19. PAKKAUS Nämäpakkaukset on tehnytpakkaussuunnittelija. Miksiasiatpakataanerilaisiinpakkauksiin? Mitämateriaaliapakkauksetvoivat olla? Mitäkaikkeapakkausvoikertoatuotteensisällöstä? • Kuva: ilovedust

 20. Muotoilusisältäämyöshuumoriaja kekseliäisyyttä. Mitäsinälaittaisitnäihinkulhoihin? • Kuva: Katja Hagelstam

 21. Muotoilijalla pitää olla luovaa ongelmanratkaisukykyä. Muotoilija kiinnittää huomiota moniin asioihin. Tee sinäkin niin! • Kuva: Sanna Ritvanen

 22. Muotoilijan tärkeä työväline on luonnoslehtiö. Siihen kootaan kaikki suunnittelutyönvaiheet. Lehtiön avulla on helppomuistaaideatja esitellä niitä muille. • Kuva: Saara Salama

 23. Työskentelytapa: • Havainnointi MUOTOILUSUUNNISTUS Bongataanmuotoilua Etsikääryhmissäkortteihin kirjoitetut esineetkouluntiloista. Kun ryhmäsilöytääoikeanesineen, luonnostelkaa se piirtäen tai kuvailkaasitäsanoilla, jokainenomaanluonnosvihkoonsa. Miettikääryhmänkanssa, mikäesineidenmuotoilussa on hyvääja mikähuonoa. Onkoesinetarpeellinen? Toimiva? Kivannäköinen? Käytännöllinen? Keksikääyhdessäainakinyksiesinettäkuvaavasana! Kirjoittakaa se muistiin. Mitämuutoksiatekisitteesineisiin? Valitkaayhdessäyksilöydöistänneja esitelkää se luokassamuilleryhmille. Esitelkääomatluonnoksennetästäesineestä. Kertokaaminkälainenesineoli. Kertokaamuillejokinesineeseenyhdessäideoimanne muutos. Sopikaaopettajankanssa, milläalueellavoitteliikkuasuunnistuksenaikanaja mihin aikaan kaikki ryhmät palaavat luokkaan. Muistathanantaamuilleluokilletyörauhan,kun liikutteluokanulkopuolella! • Ryhmä- • tehtävä • Tarvitset näitä: Luonnoskirja, • lyijykynä ja kumi • Opettajalta: • Muotoilusuunnistus-kortit