TRASTORN DEPRESSIU - PowerPoint PPT Presentation

sereno
trastorn depressiu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRASTORN DEPRESSIU PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRASTORN DEPRESSIU

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
TRASTORN DEPRESSIU
78 Views
Download Presentation

TRASTORN DEPRESSIU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TRASTORN DEPRESSIU Berta Fernandez Natalia Andreu Clara Morell

 2. DESCRIPCIÓ DEL TRASTORN • El trastorn depressiu és una malaltia que afecta el nostra organisme (cervell)  l’estat d’ànim i la manera de pensar, també la forma en que la persona menja o dorm, o com la persona es valora a si mateixa (autoestima). • Afecta a tot tipus de persones. • Moltes persones parlen d’estar “depressives”. • Depressió  baix l’estat d’ànim de forma duradora. Pèrdua d’interès o de plaer en totes o quasi totes les activitats que realitza la persona en el dia a dia.

 3. DESCRIPCIÓ DEL TRASTORN • Es caracteritza per l’absència de voluntat. La persona que la pateix per molt que vulgui, no pot curar-se. • A vegades és difícil separar les causes i les conseqüències. • Sense cap mena de tractament, els símptomes poden durar mesos o fins i tot anys. • La majoria de les persones que pateixen depressions poden millorar amb un tractament adequat. • La conseqüència més greu d’una depressió és el suïcidi.

 4. TIPUS • Depressions reactives  són aquelles provocades per algun fet que ha desencadenat aquest estat d’ànim, és a dir, tenen una “causa justificada”. Ex: quan algú el fan fora de la feina • Depressions endògenes són aquelles que no tenen un motiu aparent, es deuen a condicions internes de la biologia del propi individu. Solen ser les més greus, i té un paper important l’herència.

 5. TIPUS Diferents trastorns depressius: • Depressió major • Distímia • Bipolar • Depressió post part • Depressió relacionada amb el consum de substàncies • Depressió atípica o no especificada

 6. SÍMPTOMES • Tristesa profunda. • Pèrdua d’interès per les coses que abans li resultaven interessants. • Pèrdua o augment important de pes. • Augment o disminució dels àpats. • Dificultats de concentració i disminució de l’atenció en general. • Pensaments relacionats amb la mort o el suïcidi. • Insomni o hipersòmnia. • Sensació de fatiga i pèrdua d’energia. • Sentiments de culpabilitat o de inutilitat. • Indecisió.

 7. EPIDEMIOLOGIA • La OMS (Organització mundial de la salut) el defineix com un dels trastorns mentals més comuns. • Afecta al voltant de 340 milions de persones en tot el món. • En tots els països industrialitzats els trastorns depressius han anat en augment. • Els factors que han influït: l’augment de la duració de la vida, l’augment de les malalties cròniques, els tractaments, etc.

 8. COMORBILITAT • Ansietat  símptoma predominant en el 70% de les persones que pateixen depressió. • Consum de substàncies  molts pacients que pateixen depressions són produïdes per això. • Esquizofrènia  en el 25-50% dels casos d’esquizofrènia es presenten episodis depressius. • Trastorns de personalitat  la major part dels estudis indiquen un alt grau d’aquests tipus de trastorns en persones depressives.

 9. FASES DEL TRACTAMENT

 10. FASES DEL TRACTAMENT

 11. FASES DEL TRACTAMENT

 12. FASES DEL TRACTAMENT

 13. OBJECTIUS DEL TRACTAMENT • Tractar símptomes i signes de depressió i fer-la desaparèixer i el manteniment. • minimitzar el risc de suïcidi • minimitzar el risc de recaiguda • tornar al funcionament psicològic previ a la depressió

 14. TRACTAMENT FARMACOLÒGIC Existeixen 2 grups de fàrmacs antidepressius: • Antidepressiu tricíclics: Primers en aparèixer. Bastants afectes secundaris En casos greus de depressió • Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina i noradrenalina: Actuals i amb resultats més ràpids Menys afectes secundaris resultats més rapids

 15. TRACTAMENT PSICOLÒGIC • No tots els tractaments psicològics s’han comprovat: • Teràpia psicoanalistes • Psicodinàmiques • Existencials • Humanístiques • Sistemàtiques

 16. TRACTAMENT PSICOLÒGIC • Cada problema és únic i cada tractament també. • Relació important entre el psicoterapeuta i el pacient • La personalitat del terapeuta influeix en el pacient • Aquest tractament no te data límit.

 17. TRACTAMENT PSIQUIÀTRIC TRACTAMENT FARMACOLÓFIC + TRACTAMENT PSICOLÓGIC

 18. PERSPECTIVES DEL TRACTAMENT Ens hem centrat principalment en el tractament psicològic: • Tractament principal teràpia cognitiva. • Eliminar els simptomes depressius • Prevenir recaigudes • Aquesta prevenció de recaigudes es porta a terme desde el primer moment de la teràpia. • El psicòleg prepara al pacient perquè no es desanimi durant el procés de la teràpia abans no es oden observar resultats de progrés

 19. PERSPECTIVES DEL TRACTAMENT • Les teràpies consisteixen en: • Marcar-l’hi al pacient feines per fer • S’hi hi ha trobat algun problema analitzar-lo • Aquestes feines solen ser experiments per comprovar hipòtesis, autorregistre de pensaments etc. • Si el pacient diu que no a fer aquestes feines, s’ha donar una explicació del perquè se li fa fer exactament.

 20. ANÀLISI D’UN CAS El cas que hem analitzat és el seguent: • És un testimoni del suicidi d’una noia. • Era la petita de quatre germans. • Portava una vida de bona familia. • Es trallada a Nova York per a estudiar. • La seva vida allà era com la de qualsevol somni que nosaltres podem tenir. • La seva vida va canviar per complet en el moment que coneix a un noi. • Van decidir casar-se però els pares d’ella no van voler perquè la parella practicava religions molt diferents. • El noi decideix acabar la relació i ella cau en depressió.

 21. ANÀLISI D’UN CAS • La noia no va comensar a sortir amb setmanes, a no voler relacionar-se amb ningú del seu voltant. • El seu ex novio se la va trobar morta a la seva habitació, la noia s’havia suicidat.

 22. ASSOCIACIONS Podem trobar diferents associacions per tractar el trastorn: • ACTAD: Associació catalana per el tractament de l’ansietat i la depresió • Objectiu: Divulgar i promoure el tractament dels trastorns de l’ansietat i la depresió. • http://www.actad.org/

 23. WEBGRAFIA • http://www.altillo.com/medicina/monografias/depresion.asp • http://www.jhpsicologia.com/depresivo.htm • http://www.neuroclassics.org/TRAS_DEPRE/TRAS_DEPRE.htm • http://espanol.world-schizophrenia.org/disorders/depression.html • http://www.depresion.psicomag.com/que_es_trast_depre.php • http://www.eutimia.com/trmentales/depresion.htm • http://psicologia.costasur.com/es/episodio-depresivo-mayor.html • http://www.esperanzaparalafamilia.com/Rev/Articulos/PDFs/PDF0224.pdf • http://www.ciepsicologos.es/caso3.html