P levkivi kompetentsikeskuse loomise eeldused
Download
1 / 10

PÕLEVKIVI KOMPETENTSIKESKUSE LOOMISE EELDUSED - PowerPoint PPT Presentation


  • 191 Views
  • Uploaded on

PÕLEVKIVI KOMPETENTSIKESKUSE LOOMISE EELDUSED. Sven Otsmaa. PKK LOOMISE EELDUS JA PÕHJENDUSED. VALDKONNA PROBLEEMID (Ekspertgrupi koondaruandest ja nõupidamistel fikseeritust) Spetsialistide vananemine ja vähene järelkasv;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PÕLEVKIVI KOMPETENTSIKESKUSE LOOMISE EELDUSED' - serenity-mccarty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pkk loomise eeldus ja p hjendused
PKK LOOMISE EELDUSJA PÕHJENDUSED

VALDKONNA PROBLEEMID (Ekspertgrupi koondaruandest ja nõupidamistel fikseeritust)

Spetsialistide vananemine ja vähene järelkasv;

Põlevkivi ja sellega seotud valdkonnad, alates kaevandamisest, läbi kütuste ja energia tootmise kuni keskkonnakaitseni tegutsevad omaette, kuigi tegelikkuses on ühe vertikaalse ahela lülid ja läbi keskkonnaprobleemide ka horisontaalselt seotud;

Valdkondlikult eraldi seisavad ka teadusasutused, kes igaüks tegeleb oma kitsama valdkonnaga;

Suurem osa teaduspotentsiaalist on koondunud Tallinna, mis ei soodusta (Ida-Virumaa) regionaalsete aspektide süstemaatilist käsitlemist ega kohaliku põlevkivikompetentsi tõusu;


Pkk loomise eeldus ja p hjendused1
PKK LOOMISE EELDUSJA PÕHJENDUSED

VALDKONNA PROBLEEMID

Põlevkivivaldkond on ajalooliselt kujunenud suurettevõtete pärusmaaks. Samas on rida probleeme, millega suurettevõtted ise ei taha või ei soovi tegeleda (väikesemahulised uuringud, üksikanalüüsid, üksikteenuste alad, millega võiks(id) tegeleda kohapealne uurimislabor(id), kui väikeettevõtted (VE);

Tänaseks on põlevkivi teadusuuringutest Ida-Virumaal säilinud ainult VK kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratoorium kui Põlevkivi Instituudi järglane, kes hetkel tegeleb isemajandaval põhimõttel erinevate ühekordsete analüüsi- ja uurimusteenuste osutamisega ning süsteemseid teadusuuringuid ei tee.


Pkk loomise eeldus ja p hjendused2
PKK LOOMISE EELDUSJA PÕHJENDUSED

TÄNANE SEIS

Laiemas mastaabis on põlevkivivaldkonna alus- ja rakendusuuringutega seotud hulgaliseltinstitutsioone :

TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituut,

Eesti Maaviljeluse Instituut,

TTÜ energeetikateaduskond ja mäeinstituut, TTÜ keemiateaduskond analüütilise keemia õppetool;

TTÜ Geoloogiainstituut;

Eesti keskkonnauuringute Keskus OÜ,

AS Maves,

Eesti Geoloogiakeskus OÜ jpt.


Pkk loomise eeldus ja p hjendused3
PKK LOOMISE EELDUSJA PÕHJENDUSED

TÄNANE SEIS

Kogu informatsiooni hulk on aga eelnimetatud erinevates institutsioonides ja seetõttu on PKK üheks esimeseks ja baasülesandeks info kokkukoondamine ja süstematiseerimine (perspektiivis analüüsimine ja uue iseseisva info loomine).

Selleks on vajalikud:

Elektroonilised andmebaasid;

Paberkandjal andmebaasid ja materjalide arhiveerimine kindla süsteemi järgi.


Pkk loomise eeldus ja p hjendused4
PKK LOOMISE EELDUSJA PÕHJENDUSED

EESMÄRGID

PKK üheks oluliseks eesmärgiks on väike-ettevõtluse (VE) loomise toetamine.

Väikeettevõtte loomine vajab oma stardihetkel tuge, eriti Ida-Virumaal, kus elanikkond on traditsiooniliselt rohkem orienteeritud palgatööle suurettevõttes.

TTÜ VK-s lõpetab igal aastal hulk põlevkivispetsialiste, kes võiksid olla ka potentsiaalsed ettevõtjad selles valdkonnas, kui nende teadmisi ja energiat suunata suurettevõtete ja piirkonna vajaduste realiseerimiseks.


Pkk visioon
PKK VISIOON

STRATEEGILISED EESMÄRGID

PKK koondab endas maailma parima põlevkivi kaevandamise, -töötlemise ja -energeetika alase valdkondliku oskusteabe ja selle arendamisvõimekuse, sealhulgas rahvusvahelisel tasemel (USA, Jordaania, Hiina, Kasahstan jt);

PKK-d iseloomustab võimekus müüa või vahendada oskusteavet põlevkivi kaevandamise, - töötlemise ja -energeetika ettevõtetele, tagada kompetentside parim võimalik tase ning võimaldada põlevkivivaldkonna oskusteavet kasutada ka teistes sidusvaldkondades.

PKK koondab endas oskusteavet ja selle rakendamise võimekust põlevkivivaldkonnaga seotud keskkonnatemaatikas;

PKK abil on ületatud Eestis teadlaste ja spetsialistide põlvkondade vahetumisega seotud probleemid põlevkiviuuringute ja rakenduste valdkonnas (teadus, tootmine, juhtimine).


Pkk visioon1
PKK VISIOON

OPERATIIV- JA RAKENDUSEEMÄRGID

PKK on organisatsioon, mis koondab endasse info põlevkivitemaatikast süsteemselt (uuringud, kaevandamine, energeetika, keemia, keskkonnakaitse);

loob andmebaasid ja arhiivid nii paberkandjal kui elektroonsel kujul;

edastab infot nii organisatsioonidele kui eraisikutele põlevkiviuuringute, teemaga seonduvate keskkonnauuringute, ettevõtete, projektide jmt kohta;

püstitab eesmärke ja nende kaudu valmistab ette põlevkiviteemalisi projekte, hangib rahastajaid uuringutele.


Pkk visioon2
PKK VISIOON

OPERATIIV- JA RAKENDUSEEMÄRGID (järg)

Seob teadus- ja uurimisasutusi (kõrgkoolid, instituudid, teised uurimistöödega tegelevad organisatsioonid (sh rahvusvahelised) ja põlevkivi(keemia)ettevõtteid (EE, VKG, Kiviõli Keemiatööstus, Kunda Nordic Tsement jt) lähtudes mõlemapoolsetest huvidest ja võimalustest;

Viib läbi ja algatab rakendusuuringuid;

Arendab väikeettevõtlust põlevkivikeemia vallas: peamiselt rakendusuuringute ja katsetuste läbiviimiseks (fenoolide kasutus, kütuste väljatöötamine, katsetamine jt).


P hieesm rk
PÕHIEESMÄRK

PKK ESINDAB ERAPOOLETUT PÕLEVKIVIALAST PÄDEVUST.