Trh pen z ing vojt ch jindra
Download
1 / 14

Trh pen?z Ing. Vojt?ch Jindra - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Trh peněz Ing. Vojtěch Jindra. Historie vzniku pen ěz. Naturální charakter – sm ěna zboží Komoditní peníze – zb ožové peníze (kožešiny, obilí, dobytek atd.) Drahé kovy trvanlivé, dobře dělitelné, malé množství s velkou hodnotou Papírové peníze (1. pol. 18. století, Francie)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trh pen?z Ing. Vojt?ch Jindra' - senwe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Trh pen z ing vojt ch jindra

Trh penězIng. Vojtěch Jindra


Historie vzniku pen z
Historie vzniku peněz

 • Naturální charakter – směna zboží

 • Komoditní peníze – zbožové peníze (kožešiny, obilí, dobytek atd.)

 • Drahé kovy

  • trvanlivé, dobře dělitelné, malé množství s velkou hodnotou

 • Papírové peníze (1. pol. 18. století, Francie)

  • bankovky, směnitelné za zlato;

 • Dnes jsou všechny mince i papírové oběživo neplnohodnotné penízes nuceným oběhem.


Funkce a formy pen z
Funkce a formy peněz

 • Funkce peněz

  • prostředek směny (oběživo, platidlo)

  • zúčtovací jednotka

  • uchovatel hodnoty (prostředek akumulace a úspor)

 • Formy peněz

  • mince

  • papírové peníze

  • depozitní peníze

  • termínované depozita


K onstrukce pen n ch agreg t
Konstrukce peněžních agregátů:

 • Peněžních agregátM1 (transakční peníze)

  • hotové peníze

  • depozitní peníze na požádání

 • M1 – peníze ve vysoce likvidní podobě, které mohou být kdykoliv použity k placení

 • Peněžních agregátM2

  • peněžních agregát M1

  • termínovaná depozita u bank

  • depozita v zahraniční měně

 • M2 - peníze v širším smyslu (zahrnuje peněžní aktiva)

 • L + krátkodobé cenné papíry

 • D + obligace, hypotéky


Trh pen z ing vojt ch jindra
Úvěry

 • Vztah mezi věřitelem a dlužníkem

 • Úrok je cena peněz

 • Obchodní úvěr - odložení platby za dodané zboží

 • Bankovní úvěr - věřitelem je banka

 • Podle doby:

  • krátkodobé (do 1 roku)

  • střednědobé (2-4 roky)

  • dlouhodobé

 • Podle účelu: provozní, investiční, vývozní aj.


Popt vka a nab dka pen z
Poptávka a Nabídka peněz

 • Poptávka podle motivu:

  • transakční

  • majetková

 • Teorie portfolia – skladba souboru cenných papírů (aktiv)

 • Teorie, jak s minimálním rizikem dosáhnout co největšího rozšíření svého bohatství

 • Diverzifikace – rozložení aktiv do různých forem a oblastí s různou mírou rizika a výnosů


Popt vka po pen z ch md
Poptávka po penězích (MD)

 • Poptávka po penězích závisí na:

  • výši úroku

  • nabídce zboží, služeb a výrobních faktorů

  • na úrovni cen na trhu zboží a kapitálu

 • Změna poptávky po penězích – posun křivky

 • Změna úrokové míry – pohyb po křivceNab dka pen z ms
Nabídka peněz (MS)

 • Nabídka peněz (peněžní zásoba) je na změnu úrokové míry málo citlivá nebo zcela neelastická.

 • Změna nabídky peněz je ovlivňována monetární politikou centrální banky.


Rovnov ha na trhu pen z
Rovnováha na trhu peněz

 • Průsečík křivek MD a MS

 • Bod rovnováhy (E)

 • Dosaženo rovnovážné úrokové míry a rovnovážného množství peněz

 • Porušená rovnováha znovu obnovena v případě MS změnou monetární politiky centrální banky a v případě MD změnou objemu produkce a úrovní cen.Bankovn soustava
Bankovní soustava

 • 1. Centrální banka

 • Emise bankovek a regulace nabídky peněz

 • Prosazujemonetární politiku vlády, nebo svoji vlastní

 • Nástroje monetární politiky centrální banky

  • stanovení diskontní sazby

   • diskontní sazba

   • lombardní sazba

   • repo sazba

   • refinanční úvěr

   • reeskont

   • lombard cenných papírů

  • stanovení povinné minimální rezervy obchodním bankám

  • operace na volném trhu


Monet rn politika
Monetární politika

 • Monetární politika:(jako součást hospodářské politiky)

  • a) expanzivní (zvyšuje se nabídka peněz snižováním diskontní sazby, snižování minimální míry rezerv, nákupem obligací)

  • b) restriktivní (omezování nabídky peněz zvyšováním diskontní sazby, zvyšováním minimální míry rezerv a prodejem obligací)

 • Po přechodnou dobu možnost použít přímé nástroje monetární politiky centrální banky.


Bankovn soustava ii
Bankovní soustava II.

 • 2. Obchodní banky

  • aktivní operace (poskytují úvěry)

  • pasivní operace (přijímají vklady, vydávají cenné papíry)

  • zprostředkovatelské operace

 • Uskutečňují platební styk mezi hospodářskými subjekty

 • Platební styk:

  • hotovostní

  • bezhotovostní (vzájemné kompenzace, bankovní účty, směnky, šeky)

 • Bankovní účty: běžné, sporožirové, kontokorentní, termínované, úvěrové