Finanssialan kyvykkyydet 2020 – luotaus tulevaisuuteen - PowerPoint PPT Presentation

finanssialan kyvykkyydet 2020 luotaus tulevaisuuteen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finanssialan kyvykkyydet 2020 – luotaus tulevaisuuteen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finanssialan kyvykkyydet 2020 – luotaus tulevaisuuteen

play fullscreen
1 / 16
Finanssialan kyvykkyydet 2020 – luotaus tulevaisuuteen
127 Views
Download Presentation
sen
Download Presentation

Finanssialan kyvykkyydet 2020 – luotaus tulevaisuuteen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Finanssialan kyvykkyydet 2020 – luotaus tulevaisuuteen Toimitusjohtaja Ritva Rajander-Juusti, Serenitas Consulting Oy 20.1.2012 Kuvitus: Eili-KaijaKuusniemi

 2. Keskeiset kysymykset Mikä finanssialalla ja sen toimintaympäristössä muuttuu ja miten? Mikä finanssialalla ja sen erikoisalueilla on osattava? (kompetenssit, henkilöstötarpeet, koulutustarpeet)

 3. Hankkeen toimijat

 4. Hankkeeneteneminen

 5. Luotaimen kolme löytöä

 6. MONIA OSAAMISIA TARVITAAN KAIKILLA TOIMIALOILLA

 7. Uudenlainen työkulttuuri finanssialalla • Eri-ikäisten johtaminen korostuu • Virkailijoista myyjiksi • Työ siirtyy kohti asiakasrajapintaa • Työstä aika- ja paikkariippumatonta • Tarvitaan innostusta innovaatioihin • Johtaminen muuttuu hyvinvoinnin ja monimuotoisuuden valmentamiseksi • Tarvitaan sekä laajaa että syvää osaamista

 8. UudenlaiSESSA työkulttuuriSSA TARVITAAN: Tiedot, taidot ja asenteet: • Itsensä johtaminen • Asiakaspalvelutaidot • Ihmisten johtaminen • Innovaatiokyvykkyydet • Kokonaisuuksien hallinta • Riskienhallinnan osaaminen • Kustannusten hallinta

 9. Mukaan asiakkaan elämään • Arvot muuttuvat • Palvelutarpeet muuttuvat • Tiedonhankinta muuttuu • Asiointitavat ja –kanavat muuttuvat

 10. Mukana asiakkaan elämässä tarvitaan: Tiedot, taidot ja asenteet: Asiakasymmärrys Myynti & asiakaspalvelutaidot Teknologiataidot Turvallisuusosaaminen Maineen ja vastuullisuuden hallinta Eettisen ja vastuullisen liiketoiminnan osaaminen Juridinen osaaminen

 11. PALVELU SYNTYY VERKOSTOSSA Toimialarajat liudentuvat Verkosto-osaaminen korostuu Tiedot, taidot ja asenteet: Verkostojen rakentaminen Verkostossa toimiminen Verkostojen johtaminen

 12. päätelmiä

 13. osaamisen johtaminen • Kaksoiskompetenssit • Moniosaaminen, laajan tiedon hallinta • Syvän sekä laajan osaamisen yhdistäminen • Johtamisosaaminen • Valmentava ja vastuuttava ote • Monimuotoisuuden johtaminen • Strategisen verkoston luominen ja johtaminen • Riskienhallinta, juridiikka, kustannusten seuranta • Ennakointivalmiudet • Viestintä (some) • Maineen ja vastuullisuuden hallinta

 14. asiakasymmärrys • Vuorovaikutustaidot eri kanavissa ja verkostossa • Konsultoiva ote, asiakkaan valmentaminen • Palvelujen räätälöinti • Muuttuvien arvojen ja asiointitapojen huomiointi tuotekehityksessä

 15. Yhteistyö koulutustahojen kanssa Liiketoimintaosaaminen Verkostoitumisosaaminen Työelämän metataidot Finanssilukutaito Työnantajakuva

 16. Kiitos! Ritva Rajander-Juusti, toimitusjohtaja 20.1.2012