Leiden zoals je bent - PowerPoint PPT Presentation

sema
leiden zoals je bent n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leiden zoals je bent PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leiden zoals je bent

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
Leiden zoals je bent
116 Views
Download Presentation

Leiden zoals je bent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Leiden zoals je bent Tineke Wuister - van Loon Januari 2010

 2. Leiden Woordenboek: • De leiding hebben over, besturen; • Een richting geven aan; • Tot gids dienen; • De voorste zijn.

 3. Zoeken op ‘leiderschap’ • 300 boeken op bol.com • 166.000 hits op ‘training leiderschap’ (Google)

 4. Conclusie: LEIDERSCHAP IS HOT!!! Maar: HELLUP! • Wat moet ik verschrikkelijk veel! • Waar moet ik beginnen?

 5. Wat mij hielp: Stephen R. Covey: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap 200 jaar literatuur over leiderschap en succes: Wat doe je? Vs. Wie ben je?

 6. Gezocht: LEIDERS MET KARAKTER!

 7. Zoals je bent… De invloed van je persoonlijkheid. Onbewust? Gevaar: • Jezelf minderwaardig voelen, als je de ander tot norm verheft; • Jezelf superieur voelen, als je jezelf tot norm verheft; • Verschillen veroordelen en bron van irritatie laten zijn.

 8. Zoals je bent Bewust? Voordeel: • Je mag zijn wie je bent! • De ander mag zijn wie hij/zij is! • Verschillen zijn juist aanvullend • 1 + 1= 3 • “Hoe werkt het bij jou?”

 9. Paulus en Apollos Het verschil: Hand. 18:24-28 1 Cor. 2: 1-4 Het probleem van de Corinthiёrs: 1 Cor 1: 12, 13

 10. Hoe ermee omgaan? 1 Cor 3: 5-9 en 1 Cor 4: 1-7 • Je mag op je eigen manier bijdragen; • God gebruikt ons, als leiders, maar is niet afhankelijk van ons (pfff!); • Ieder is evenveel waard; • Focus: betrouwbaar, verantwoording naar God; • Wie je bent is een geschenk, je krachtpunten heb je van God gekregen. Dat maakt mij bescheiden en geeft me eigenwaarde!

 11. Zoals je bent Typologie uitgedacht door Jung, nader uitgewerkt door mw. Myers en mw. Briggs: MBTI - Gaat over voorkeursstijlen in reageren: 4 dimensies - Niet goed of fout

 12. Jaap en Jolanda - Wat herken je van jezelf in een van beide personen? - Ben jij meer een Jaap of een Jolanda?

 13. Extravert (E) vs. Introvert (I) Centrale vraag: Waar haal ik energie uit?

 14. Sensing (S) vs. Intuition (I) Centrale vraag: Hoe verzamel ik informatie?

 15. Feeling (F) vs. Thinking (T) Centrale vraag: Hoe neem ik beslissingen?

 16. Peter en Annemieke - Wat herken je van jezelf in een van beide personen? - Ben jij meer een Peter of een Annemieke?

 17. Judging (J) vs. Perceiving (P) Centrale vraag: Hoe richt ik mijn leven in?

 18. Nogmaals de vier dimensies Waar haal ik energie uit? E(xtravert) ---------------------------- I(ntrovert) Hoe verzamel ik informatie? S(ensing) ------------------------------iN(tuition) Hoe neem ik beslissingen? F(eeling) ------------------------------ T(hinking) Hoe richt ik mijn leven in? J(udging) ------------------------------- P(erceiving)

 19. 16 typen De combinaties van de vier dimensies leveren 16 types op. Iemand die hoog scoort op Extravert, INtuition, Thinking en Perceiving = ENTP

 20. Welk type ben jij? • Test invullen • Bespreek de resultaten in je eigen LEFgroep • Vragen voor de bespreking: - Wat herken je van jezelf in het type (of in de vier dimensies)? - Wat herkennen anderen bij jou? - Waarin kunnen jullie elkaar aanvullen?