Jedn n zastupitelstva obce kv tnice
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Jednání Zastupitelstva obce Květnice. 28. 5. 2009. Pošembeří = 37 obcí = 34 946 obyvatel. Region Pošembeří …. … poskytuje informace a konzultace ke zpracování projektových žádostí o dotace z EU, ČR, Středočeského kraje, nadací a fondů … podporuje příměstský cestovní ruch

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - selima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Region po embe

Region Pošembeří …

… poskytuje informace a konzultace ke zpracování projektových žádostí o dotace

z EU,

ČR,

Středočeského kraje,

nadací a fondů

… podporuje příměstský cestovní ruch

… spolupracuje při řešení problémů a příkladů dobré praxe

… nabízí partnerství pro společné projekty


Strategick pl n leader spl
Strategický plán LEADER+ (SPL)

 • V letech 2009 – 2013 přinese do regionu až 50 mil. Kč

 • Pro letošní rok se počítá s částkou přes 8,6 mil. Kč

 • O peníze mohou žádat obce a jimi zřizované organizace, neziskové organizace a podnikatelé

 • podmínkou pro čerpání přislíbených finančních prostředků je souhlasné stanovisko obecních zastupitelstev s realizací metody LEADER+

 • „Čas jsou peníze“


Jedn n zastupitelstva obce kv tnice

Kde mohou dotace z Leader+ pomoci?

 • dopravní a technická infrastruktura obcí a vzhled obcí

 • občanská vybavenost a služby

 • podpora vzdělávání

 • péče o místní památky

 • budování turistických tras a stezek

 • podpora ubytovacích a stravovacích zařízení

 • modernizace zemědělských podniků

 • zlepšování lesních cest a společenské hodnoty lesů


Jedn n zastupitelstva obce kv tnice

Například …

 • v obci Sibřina vysadili 14 nových stromů v centrální části

 • o.s. Klub Úvaly vydal publikaci o drobných kulturních památkách

 • o.s. Spolek Hradešína Farnost Hradešínskázpřístupnilikostel sv. Jiří turistůmosazením bezpečnostní mříže u vchodu

 • firma Noveta, Pivovar Český Brodpřípravuje vybudování ubytovacích kapacit a stravování; MAS provádí průzkum u potenciálních zájemců, zjišťuje ubytovací kapacity naúzemí regionu, navrhuje propagaci

 • vznik projektu na využití lesů města Č. Brod pro příměstský cestovní ruch, nové naučné stezky, vybavení novým mobiliářem aj.

 • vzdělávací projekt pro starosty v oblasti územní plánovací dokumentace. Na projekt získalo o.s. Naše Škvorecko dotaci přes 800 000 Kč (100 % nákladů)
Jedn n zastupitelstva obce kv tnice

Děkuji za pozornost

Mgr. Miloslav Oliva

Region Pošembeří o.p.s.

manager MAS

Tel. 321 612 215 - 216

GSM: 721 210 662

E-mail: info@posemberi

www.posemberi.cz


Jedn n zastupitelstva obce kv tnice

Fiche opatření

bližší specifikace


1 n domov atraktivn obce pro bydlen podnik n a relaxaci
1. NÁŠDOMOV - atraktivní obce pro bydlení, podnikání a relaxaci

 • Obnova a výstavba

 • místních komunikací III. a IV. Třídy

 • dopravního značení, svodidel, příkopů, odvodňovacích zařízení, lávek pro chodce a cyklisty, konstrukčních vrstev vozovek a krajnic a doprovodné silniční vegetace

 • veřejných prostranství obce (chodníky, návsi, parky) včetně venkovního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, zábradlí) a výsadby zeleně

 • čekáren na zastávkách MHD

 • Nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem

 • Zpracování Územního plánu, včetně posouzení vlivů na udržitelný rozvoj

  Například: v obci Sibřina vysadili 14 nových kaštanů na návsi


Jedn n zastupitelstva obce kv tnice

2. NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba budov, ploch a zařízení, která slouží pro místní společenské, kulturní, zájmové či sportovní organizace, spolky, církve

 • investice do služeb v oblasti zdraví a péče o děti a mládež s cílem zvýšit kvalitu zázemí pro pořádání kulturních akcí, sportovních a zájmových aktivit.

  Například: obec Přišimasy poskytla prostory a další vybavení pro vznik mateřského centra přímo v budově Obecního úřadu. Jiné příklady jsou v obcích Hradešín, Doubravčice, Tuklaty, Český Brod apod.


3 n vrat ke ko en m cestou na ich p edk
3. NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků

 • zpracování studií obnovy a ochrany kulturních i přírodních památek

 • podpora výdajů na vypracování programů regenerace památkově významných území regionu

 • pořízení soupisů a map kulturního dědictví venkova

 • stavební obnova, revitalizace, rekonstrukce, modernizace, statického zabezpečení, restaurování a celkové zhodnocení kulturních památek, budov, ploch, památkových zón, kulturních prvků vesnic včetně historických parků, zahrad, alejí, dřevin

 • tvorba pěších a cyklistických tras, hippostezek včetně směrových cedulí, značek a odpočinkových míst

  Například: o.s. Klub Úvaly vydal publikaci o drobných kulturních památkách; o.s. Spolek Hradešína Farnost Hradešínskázpřístupnilikostel sv. Jiří turistůmosazením bezpečnostní mříže u vchodu


4 p m stsk turistick ruch i za humny je hezky
4. Příměstský turistický ruch - i za humny je hezky

 • rekonstrukce, modernizace, rozšíření a nová výstavba stávajících malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení, včetně zázemí pro sportovní vyžití v areálech

 • zkvalitňování vnějšího a vnitřního zázemí stravovacích a ubytovacích zařízeni - parkoviště, zpevněné plochy, místa pro karavany, stany, příjezdové plochy, připojení k infrastruktuře, nákup vybavení

 • hřiště, koupaliště, jízdárny

  Například: firma Noveta, Pivovar Český Brodpřípravuje projekt na vybudování ubytovacích kapacit a stravování; MAS provádí průzkum u potenciálních zájemců, zjišťuje ubytovací kapacity naúzemí regionu, navrhuje propagaci


5 zem d lci d le it sou st na eho regionu
5. Zemědělci - důležitá součást našeho regionu

 • podpora projektů zemědělských staveb a technologií včetně manipulačních ploch

 • využití zpracování biomasy pro vlastní spotřebu

 • rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpora marketingu a konkurenceschopnosti zemědělských podniků a zvyšování kvality výrobků

  Například: spolupráce se sadaři z regionu a odbytového družstva Ovounie při projektech jarní KOL-větrání a podzimní Slavnosti plodů.


6 les m sto pro v echny
6. Les - místo pro všechny

 • výstavba a údržba lesních cest včetně souvisejících objektů

 • výstavba a oprava meliorací a vodních nádrží v lesích

 • podpora opatření na ochranu půdy

 • výstavba a opravy objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství

 • podpora rekreační funkce lesa a usměrńování návštěvnosti území, zajištění bezpečnosti návštěvníků a údržba lesního hospodářství

  Například:vznik projektu na využití lesů města Č. Brod pro příměstský cestovní ruch, nové naučné stezky, vybavení novým mobiliářem aj.


7 vzd l v n nap generacemi i regionem
7. Vzdělávání napříč generacemi i regionem

 • vzdělávací kurzy pro žadatele o dotace

 • nákup vzdělávacích kurzů a s tím spojené služby

 • vzdělávání fyzických a právnických osob se zájmem o zahájení nebo rozšíření podnikání,

 • vzdělávání rozhodovacích orgánů obce s návazností na komunitní plánování

 • vzdělávaní zástupců obcí vzhledem k územnímu plánování, strategii rozvoje s ohledem na trvale udržitelný rozvoj

  Například: na základě vlastního šetření inicioval Region Pošembeří vzdělávací projekt na zkvalitnění vědomostí a starostů v oblasti územní plánovací dokumentace. Na projekt získalo o.s. Naše Škvorecko dotaci přes 800 000 Kč (100 % nákladů)