1 / 8

Contract CEEX nr X2C24/2006, Autoritatea contractanta SC IPA SA

Contract CEEX nr X2C24/2006, Autoritatea contractanta SC IPA SA.

selia
Download Presentation

Contract CEEX nr X2C24/2006, Autoritatea contractanta SC IPA SA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Contract CEEX nr X2C24/2006, Autoritatea contractanta SC IPA SA Modelul numeric al unui motor de c.c. cu un numar minim de crestaturi pe polA. Andrei*, T. Ursu**, M. Covrig*, L. Melcescu*, N. Jula** *Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, centrul ECEE**Academia Tehnica Militaraandrei_alex@amotion.pub.ro, tursu@ferom.ro

  2. 1. Elemente privind constructia motorului • Numar mare de poli in volum redus • 1,12 crestaturi pe pol (8poli/9crestaturi) • Colector de constructie speciala • Date nominale: 12V, 2,4A, 1Nm Modelul numeric bidimensional al unui motor de cc cu un numar minim de crestaturi pe polA. Andrei*, T. Ursu, M. Covrig*, L. Melcescu* N. Jula

  3. 2. Modelul de camp al motorului • Problema plan-paralela • Excitatia – magneti permanenti , Br=1,17 • Rotor – tabla siliciosa, stator – otel Modelul numeric bidimensional al unui motor de cc cu un numar minim de crestaturi pe polA. Andrei*, T. Ursu, M. Covrig*, L. Melcescu* N. Jula

  4. 3. Modelul de circuit • Model indetit de colector realizat cu ajutorul unor rezistori de rezitenta variabila cu pozitia colectorului raportata la sistemul de perii Modelul numeric bidimensional al unui motor de cc cu un numar minim de crestaturi pe polA. Andrei*, T. Ursu, M. Covrig*, L. Melcescu* N. Jula

  5. 4. Rezultate obtinute (1) S-au efectuat simulari in regim magnetostatic si electrodinamic la sursa de curent de 2,4A Modelul numeric bidimensional al unui motor de cc cu un numar minim de crestaturi pe polA. Andrei*, T. Ursu, M. Covrig*, L. Melcescu* N. Jula

  6. 4. Rezultate obtinute (2) • Cuplul mediu 1,75Nm • Riplu de cuplu +10%, -15% • Viteza dezvoltata 74rpm Modelul numeric bidimensional al unui motor de cc cu un numar minim de crestaturi pe polA. Andrei*, T. Ursu, M. Covrig*, L. Melcescu* N. Jula

  7. 4. Rezultate obtinute (3) • Forma curentului prin sectie reflecta fenomenul de comutatie • Curentul mediu redresat prin sectie 0,28A • Tensiunea medie pe sectie redresata 2,1V Modelul numeric bidimensional al unui motor de cc cu un numar minim de crestaturi pe polA. Andrei*, T. Ursu, M. Covrig*, L. Melcescu* N. Jula

  8. 5. Concluzii Modelul elaborat reprezinta o unealta eficienta care permite predeterminarea caracteristicilor functionale ale masinii studiate, precum si analiza influientei anumitor elemente costructive asupra performantelor functionale ale masinii. Functional modelul se bazeaza pe modelarea colectorului, care a fost realizata de autori cu considerarea tuturor particulartatilor constructive. Modelul numeric bidimensional al unui motor de cc cu un numar minim de crestaturi pe polA. Andrei*, T. Ursu, M. Covrig*, L. Melcescu* N. Jula

More Related