isld 514 yen l k l k ve de m y net m n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ. ISLD514-Hafta10 : Faaliyet Stratejileri ve Yenilik Prof. Dr. Atilla ELÇİ. Konular. Özet İçerik: Faaliyet Stratejileri ve Yenilik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ' - selah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
isld 514 yen l k l k ve de m y net m

ISLD 514YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ

ISLD514-Hafta10 : Faaliyet Stratejileri ve Yenilik

Prof. Dr. Atilla ELÇİ

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

konular
Konular

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

zet erik faaliyet stratejileri ve yenilik
Özet İçerik: Faaliyet Stratejileri ve Yenilik
 • Yenilik için örgütler ne tür etkinlikler yapar, ne yetkinlik gerektir; yenilik yapılmasını ne tür etkinlikler kolaylaştırır.

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

rg tte yenilik ili i destekleyen etkinlikler
Örgütte yenilikçiliği destekleyen etkinlikler
 • Bilgi yönetimi
 • Örgütsel öğrenme
 • Pazar odaklılık
 • İletişim
 • İş modelleri
 • Yeniliğin aktarılması

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

rg tte yenilik ili i destekleyen etkinlikler1
Örgütte yenilikçiliği destekleyen etkinlikler
 • Bilgi Yönetimi:
  • Veri  Enformasyon  Bilgi ( Beceri)
  • Örgütsel bilgi sınıfları:
   • Zeki bilgi: yani, beceri
   • Somut bilgi: uygulamaya/deneye dönüşen bilgi
   • Kültür bilgisi: (örgütsel) genel kültür
   • Özümsenmiş bilgi: günlük sıradan işlerde kullanılan
   • Kodlanmış bilgi: simgelerde gizli bulunan, örgütün iş kılavuzlarında kullanılan bilgi
 • Bilgi yönetimi
  • = Bilginin elde edilmesi, düzenlenmesi, sınıflanması, örgüt içinde paylaşımı ve yorumlanması (işlenmesi) sürecidir
  • Sinerji: bilginin paylaşımı ve örgütsel bilginin artırımı
 • Önemi: yenilik bilgi tabanlı bir süreçtir.
 • Açık ve örtülü bilgi.

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

sdb s reci
SDBİ Süreci
 • Açık ve örtülü bilginin etkileşimi (dönüşümü) için SDBİ süreç modeli geliştirilmiştir:
  • S: Sosyalleştirme
  • D: Dışsallaştırma
  • B: Bütünleştirme
  • İ: İçselleştirme
 • Bunların her birinde açık/örtülü bilgi arasında bir etkileşim ve dönüşüm oluşmaktadır.
 • Şekil 3.7

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

yenilik i d nme s reci ve boyutlar
Yenilikçi düşünme süreci ve boyutları
 • Şekil 3.8

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

rg tsel renme
Örgütsel Öğrenme
 • Yenilikçi örgütler bilgi ve yeni fikir üretimi, özümsenmesi ve uygulanmasında başarılıdırlar.
 • Öğrenen örgütler yeniliğe daha açıktırlar.
 • Yenilik sürecinde öğrenmenin etkili olması şu eylemlere bağlıdır:
  • Deneyimlerin paylaşılması
  • Yeni kavramlara açık olma
  • Deneyim
  • Yenilik yönetimi.

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

pazar odakl l k
Pazar Odaklılık
 • Müşterinin mevcut ve gelecek gereksinme ve eğilimleri üzerine veri/bilgi derlemek ve örgüt içinde paylaşılıp işlenmesini sağlamak ve bunlar doğrultusunda pazara tepki vermektir.
 • Tablo 3.4 Pazar odaklılığın bileşenleri

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

leti im
İletişim
 • Örgüt içi iletişimsiz yenilik olmaz.
 • Yeniliği cesaretlendiren, destekleyen, kolaylaştıran bir iletişim altyapısı gerekir.
 • Tablo 3.5

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

modelleri
İş modelleri
 • Bir işletmenin iş mantığını öne çıkaran, ilgili bileşenleri ve arlarındaki ilişkileri içeren kavramsal bir araçtır.
 • Bir iş modelinin temel özellikleri:
  • Altyapısı: işletmenin temel yetenek, yeterlikler, dış ağ ve değer paylaşımları
  • Yararları: paydaşlara sunulacak değer ve yarar
  • Hedef kitlesi: Pazar/müşteri nitelikleri ve ilişkilerle izlenmesi
  • Maliyesi : gelir/gider ve paylaşımı
  • Rekabet stratejisi.
 • Yeniliklere yapılan yatırımın geri dönüşümü için:
  • Değer zincirini bütüncül değerlendirmek
  • İşletmenin değer zincirindeki yerini belirlemek
  • Araştırma ve öğrenme (gelecekte oluşacak belirsizliklerle baş etmek için)
  • Yenilik soygunculuğuna hazırlıklı olmak.

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

rnek a k yenilik i modeli
Örnek: Açık yenilik iş modeli

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

yenili in aktar lmas
Yeniliğin aktarılması
 • Şekil 3.10

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

tc kamu denet ili i kurumu devlette yenilik
TC Kamu Denetçiliği Kurumu: Devlette Yenilik

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

t b tak 1513 yak n m zda
TÜBİTAK 1513- Yakınımızda

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

ba lant lar 1
Bağlantılar-1
 • Havacılık ve Uzayda Yenilikçi Tasarımlar Proje Yarışması: www.necdeteraslan.org:
  • Kapsam:
   • Aerodinamik Tasarım
   • İtki Sistemleri Tasarımı
   • Malzeme
   • Uzay Araçları Tasarımı
  • Katılabilecekler: Yarışma Bilim Kurulu’nda yer alan üyeler ve onların akrabaları ile Makina Mühendisleri Odası’nda görev alanlar ve profesyonel çalışma yürüten firmalar hariç herkese açıktır.
  • Başvuruen geç: 7 Haziran 2013
 • Köşe yazısı: Girişimcilik, kahve, Türkler ve Amerikalılar

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514

de i im y netimi tokat de i im y netimi ve diren
Değişim Yönetimi: Tokat – Değişim Yönetimi ve Direnç

Tokat: (122-160)

Örgütlerde Değişime Direnme:

 • Değişime direnişi artırıcı etmenler:
  • Akılcı dedenler
  • Psikolojik nedenler
  • Ekonomik nedenler
  • Sosyolojik nedenler
 • Değişime direnişi azaltıcı etmenler:
  • Bireyin örgütteki yeri, tutumu, davranışı
  • Yöneticinin saygınlığı
  • Etkilenecek bölümlerin bilgilendirilmesi
  • Grupların değişim gereksinimi algılaması
  • Değişimi yapacak gruba yakınlık
  • Değişimin gruba çekiciliği
 • Değişime direnişin sonuçları:
  • Sendikalaşma ve grev
  • İş yavaşlatma
  • İşletmeye bağlılığın azalması
  • Yanlışların artması
  • Hastalığa bağlı devamsızlıkların artması.

Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLD 514