patient med svimmelhed retter henvendelse n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Patient med svimmelhed retter henvendelse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Patient med svimmelhed retter henvendelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Patient med svimmelhed retter henvendelse. Anamnese Almindelig lægeundersøgelse + minineurologisk test Faresignaler Klassifikation INFORMATION Behandling. Anamnese. Debut Varighed (Anfaldsvis > < Konstant) Positionsudløst Oplevelse af at gynge / rotere

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Patient med svimmelhed retter henvendelse' - season


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
patient med svimmelhed retter henvendelse
Patient med svimmelhedretter henvendelse

Anamnese

Almindelig lægeundersøgelse + minineurologisk test

Faresignaler

Klassifikation

INFORMATION

Behandling

Speciallæge Anne G. Korsgaard

anamnese
Anamnese
 • Debut
 • Varighed (Anfaldsvis > < Konstant)
 • Positionsudløst
 • Oplevelse af at gynge / rotere
 • Generel balance-usikkerhed uanset situation
 • Gangfunktion i lys og mørke
 • Situationsudløst (ex.: mange mennesker).
 • Glasklokkefornemmelse
 • Ledsagefænomener

Speciallæge Anne G. Korsgaard

ad 9 ledsagef nomener
Ad. 9: Ledsagefænomener
 • Øjensymptomer
 • Ekstremitetssymptomer (paræstesier, kraftnedsættelse, styringsbesvær)
 • Hovedpine, kvalme, opkastning
 • Hørenedsættelse
 • Tinnitus
 • Labilitet - Angst

- Depressiv forstemning

Speciallæge Anne G. Korsgaard

mini neurologisk test
Mini-neurologisk test

1. Obs. ! Nystagmus: spontan og i forbindelse med provokation

2. Høretest

3. Synsfelt, øjenbevægelser, pupiller

4. Undersøgelse af nervus trigeminus in prim. cornea-sensibilitet

5. Mimik

6. Strakt arm test

7. Finger-næse forsøg

Speciallæge Anne G. Korsgaard

mini neurologisk test fortsat
Mini-neurologisk test fortsat

8. Diadokokinese

9. Hinken, gang og løb

10. Tonus, reflekser

11. Romberg

12. Vurdering af holdning, ryg og bidfunktion

13. Palpation af perikraniel muskulatur, nakke og skuldre

14. Blodtryk (Ortostatisk blodtryksmåling) - puls

Speciallæge Anne G. Korsgaard

faresignaler
FARESIGNALER

Neurologiske udfald med vægten lagt på:

Vertikal nystagmus

Ataksi

Nedsat cornea-sensibilitet

Trigeminus-udfald

Facialis-parese

Hørenedsættelse

(Hjernestamme-symptomer som helhed)

Hovedpine, specielt med tryk-eksacerbationer

Speciallæge Anne G. Korsgaard

klassifikation
KLASSIFIKATION

Centralt betinget

 • Cerebellopontinvinkelproces
 • Temporallapslidelse
 • Lillehjerne
 • Hjernestammelidelser
 • Lidelse i basalganglier (postural instabilitet)
 • Myelopati
 • Epilepsi
 • Migræne

Speciallæge Anne G. Korsgaard

klassifikation fortsat
KLASSIFIKATION, fortsat

Perifert.

 • Benign paroksystisk positionsbetinget vertigo
 • Neuritis vestibularis
 • Mb. Méniere
 • Andre buegangslidelser

Øjenlidelser.

 • Kikkertsyn
 • Øjenmuskelparese

Speciallæge Anne G. Korsgaard

svimmelhed
Svimmelhed

I. Medicinske årsager

 • Hypotension (+/- ortostatisk)
 • Uregelmæssig levevis incl. faste (+/- hypoglykæmi)
 • Medicin
 • Hjerte-karlidelse (Adams Stokes !)
 • Diabetes
 • Allergi
 • Alkohol
 • Andre forgiftninger
 • Etc.

Speciallæge Anne G. Korsgaard

svimmelhed fortsat
SVIMMELHED, fortsat

II. Muskuloskeletale årsager

 • Cervikal lidelse
 • Muskelspændinger i nakke og skuldre
 • Tyggemuskeldysfunktion

III. Psykogene årsager

 • Stress
 • Panikangst
 • Obsessive compulsive lidelse
 • Depression

Speciallæge Anne G. Korsgaard

information
INFORMATION

VIGTIGT

(Når man selv har udelukket de alvorlige ting).

At informere om følgende:

 • Svimmelhedsmekanismen
 • Den godartede natur
 • Hvad man selv kan udrette
 • Føre en dagbog over svimmelhed i relation til situationer
 • Information om viderehenvisning til supplerende undersøgelser, og hvad man kan forvente af disse

Speciallæge Anne G. Korsgaard

svimmelhed hos ldre
SVIMMELHED HOS ÆLDRE

Ændringer i balanceapparatets funktion med alderen:

 • Vestibulær-apparatets andel i balancesystemets funktion reduceres.
 • Synet svækkes
 • Bevægeapparatet svækkes

Alle disse forandringer er mere udtalte hos arteriosklerotiske patienter.

Speciallæge Anne G. Korsgaard

neuritis vestibularis
Neuritis vestibularis

Definition.

Monosymptomatisk kraftig svimmelhed betinget

af énsidig vestibulær hypofunktion.

Speciallæge Anne G. Korsgaard

neuritis vestibularis1
Neuritis vestibularis

Kliniske fund:

Karakteristiske perifere vestibulære udfaldssymptomer:

 • Kraftig, karakteristisk perifer svimmelhed med kvalme og opkastninger.
 • ”Paralytisk” nystagmus, dvs. nystagmus til modsatte side.
 • Faldtendens og gangdeviation til samme side.
 • Ved kalorisk prøve: Kanalparese.

Behandling:

Transportsygemidler

Mobilisering til kvalmegrænse

Differentialdiagnose:

Labyrintis (+ akustiske udfald og tegn på mellemøresygdom)

Acusticusneurinom

Speciallæge Anne G. Korsgaard

benign paroksystisk positionsbetinget vertigo vertigo cephalostatica
Benign paroksystisk positionsbetinget vertigo – Vertigo cephalostatica

Definition.

 • Tilstand, hvor patienten bliver kraftigt, kortvarigt svimmel efter bestemte bevægelser af hovedet.
 • Typisk provokerende bevægelse:
 • Patienten lægger sig fra siddende stilling på den ene side eller ruller fra side til side.
 • Rejser sig fra liggende stilling.
 • Der er typisk lettere svimmelhed ved gang eller løb.

Speciallæge Anne G. Korsgaard

benign paroksystisk positionsbetinget vertigo vertigo cephalostatica1
Benign paroksystisk positionsbetinget vertigo- Vertigo cephalostatica

Patogenese:

En af buegangene på den ene side er blevet tyngdekraftfølsom pga. inklusion af statoconier i cupula. Dette medfører sekunder til minutter varende svimmelhed og horisontal/rotatorisk nystagmus ved provokerende bevægelse.

Tidsmæssigt forløb.

I de fleste tilfælde forsvinder sygdommen spontant efter få uger.

Behandling.

1. Forklare patienten, at det er en benign, selvlimitterende tilstand.

2. Epplys manøvre.

3. Barbecue-metode.

Speciallæge Anne G. Korsgaard

benign paroksystisk positionsbetinget vertigo vertigo cephalostatica2
Benign paroksystisk positionsbetinget vertigo- Vertigo cephalostatica

Diagnosen stilles på den karakteristiske sygehistorie eller ved Dix-Hallpikes prøve.

Dix-Hallpikes prøve, hvor patienten bliver svimmel, når han/hun lægges ned på den afficerede side, og igen, når han/hun rejses op til siddende fra liggende.

Der kommer en rotatorisk/vertikal nystagmus ved positiv D-H. Ved positiv D-H har den rotatoriske komponent, når patienten lægges ned retningen opad, og modsat, når patienten rejser sig. Det er karakteristisk, at der er en latenstid på 5-10 sekunder, inden reaktionen kommer.

Speciallæge Anne G. Korsgaard

benign paroksystisk positionsbetinget vertigo vertigo cephalostatica3
Benign paroksystisk positionsbetinget vertigo- Vertigo cephalostatica

Epleys manøvre

 • Hovedet drejes 45 grader mod venstre. Patienten bliver i denne stilling i 3 minutter.
 • Med en 105 graders bevægelse bagud lægges patienten på ryggen. Bliver i stillingen, til svimmelheden er ophørt.
 • Hovedet drejes 90 grader mod højre.
 • Hovedet og kroppen drejes yderligere 90 grader mod højre. Ansigtet vender nu ned mod briksen. Patienten bliver i stillingen i 3 minutter, eller til svimmelheden er ophørt.
 • Tilbage til siddende stilling.

Speciallæge Anne G. Korsgaard

benign paroksystisk positionsbetinget vertigo vertigo cephalostatica4
Benign paroksystisk positionsbetinget vertigo – Vertigo cephalostatica.

Laterale buegang

Undersøgelse.

Patienten lægges på ryggen med hovedet drejet forsigtigt mod venstre. Man roterer herefter hovedet hurtigt mod højre. Hovedgærdet er eleveret 30 grader, og Bartells briller benyttes under hele manøvren

og omvendt

Bliver patienten svimmel, og kommer der en voldsom højrerettet nystagmus, er det formentlig den højre laterale buegang, der er syg og omvendt ved venstre.

Speciallæge Anne G. Korsgaard

morbus m niere
Morbus Méniere

Definition:

Sygdom med anfaldsvis, kraftig, karakteristisk svimmelhed, som ledsages af ensidigt progredierende kokleært høretab, tinnitus og ofte kvalme og opkastning samt trykkende, smertende fornemmelse i det afficerede øre.

Differentialdiagnose:

Basilaris-migræne.

Speciallæge Anne G. Korsgaard

morbus m niere1
Morbus Méniere

Behandling.

1. Medikamentel

* Betahistin (= Betaserc)

* Vastarel

2. Dræn

3. Kirurgisk

Speciallæge Anne G. Korsgaard

svimlofax
SVIMLOFAX

Speciallæge Anne G. Korsgaard

anfaldsklassifikation
Anfaldsklassifikation

Speciallæge Anne G. Korsgaard