'Pwysleisio geiriau penodol' presentation slideshows

Pwysleisio geiriau penodol - PowerPoint PPT Presentation


Meini Prawf Darllen

Meini Prawf Darllen

pwysleisio geiriau penodol. dweud y geiriau’n gywir. ynganu cywir. llais clir. newid llais i chwarae rhan cymeriad. cyfathrebu gyda’r gynulleidfa. llif. oedi weithiau. newid t ȏn y llais. siarad yn rhwydd. cymryd sylw o atalnodi. acen. swnio fel bod diddordeb yn yr hyn a ddarllennir.

By toviel
(322 views)


View Pwysleisio geiriau penodol PowerPoint (PPT) presentations online in SlideServe. SlideServe has a very huge collection of Pwysleisio geiriau penodol PowerPoint presentations. You can view or download Pwysleisio geiriau penodol presentations for your school assignment or business presentation. Browse for the presentations on every topic that you want.

Related Searches for Pwysleisio geiriau penodol
Geiriau Tebyg

Geiriau Tebyg

Geiriau Tebyg. Y Sgiliau Allweddol. Byddwch chi’n datblygu’r sgiliau yma:. Cyfathrebu Meddwl Y Cwricwlwm Cymreig. Deilliannau Dysgu:. Erbyn diwedd y wers byddwch chi’n gwybod: beth ydy ‘geiriau tebyg’. beth fydd yn rhaid i chi wneud yn yr arholiad gyda’r geiriau tebyg.

By bryga (178 views)

Geiriau Tebyg

Geiriau Tebyg

Geiriau Tebyg. Asesu ar Gyfer Dysgu / AfL MEDDWL-PARU-RHANNU THINK-PAIR-SHARE. ADOLYGU. Ydych chi’n cofio’r geiriau tebyg?. Meddwl - yn unigol ysgrifenna restr o’r geiriau tebyg rwyt ti’n gofio. Mae gen ti ddau funud.

By tao (182 views)

Geiriau Seisnigaidd

Geiriau Seisnigaidd

Gwaith Dosbarth. Geiriau Seisnigaidd. WALT : That words have been adopted into the Welsh language from English That there are rules which will help you when spelling these cognates. The difference between the Welsh and English alphabet. Y Sgiliau Allweddol.

By cskinner (0 views)

Geiriau Tebyg Y Bedwaredd Set

Geiriau Tebyg Y Bedwaredd Set

Geiriau Tebyg Y Bedwaredd Set. Asesu ar Gyfer Dysgu / AfL MEDDWL-PARU-RHANNU THINK-PAIR-SHARE. ADOLYGU. Meddwl - yn unigol ysgrifenna restr o’r geiriau tebyg rwyt ti’n gofio. Mae gen ti ddau funud. Paru - rhaid cymharu syniadau gyda phartner.

By isabella-walsh (130 views)

Dyslecsia ac Anawsterau Dysgu Penodol

Dyslecsia ac Anawsterau Dysgu Penodol

Dyslecsia ac Anawsterau Dysgu Penodol. Yr Athro Amanda Kirby. Nodau’r drafodaeth. 1. Rhai ffeithiau sylfaenol am lythrennedd, dyslecsia ac anawsterau dysgu penodol (ADP) 2. Uchafbwyntiau o’r astudiaeth feincnodi ac o’r adolygiad o’r llenyddiaeth ar ddyslecsia ac ADP. Ffeithiau allweddol.

By caine (259 views)

Geiriau Tebyg Yr Ail Set

Geiriau Tebyg Yr Ail Set

Geiriau Tebyg Yr Ail Set. Y Sgiliau Allweddol. Byddwch chi’n datblygu’r sgiliau yma:. Cyfathrebu Meddwl Y Cwricwlwm Cymreig. Beth ydy geiriau tebyg?. Ydych chi’n cofio?. Geiriau tebyg – ydy geiriau sydd yn swnio’n debyg ond sydd ag ystyr wahanol ac wedi eu sillafu’n wahanol.

By junior (254 views)

Astudio arlunydd a Geiriau Allweddol

Astudio arlunydd a Geiriau Allweddol

Astudio arlunydd a Geiriau Allweddol. Amcan Dysgu: Edrych ar waith arlunydd neu ddiwylliant sydd wedi cynhyrchu gwaith gan ddefnyddio defnyddiau sydd wedi’u hailgylchu. Dewis un neu ddau arlunydd i’w hymchwilio

By arne (179 views)

Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus: dyletswyddau penodol i Gymru

Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus: dyletswyddau penodol i Gymru

Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus: dyletswyddau penodol i Gymru Public sector equality duties: the Welsh specific duties. Cynnwys / Content. Cefndir Trosolwg o’r anghenion Datblygu sail tystiolaeth Sichrhau canlyniadau positif. Background Overview of the requirements

By ona (183 views)

AMCANION – targedau penodol mae’n rhaid eu cyflawni os ydy’r busnes i gyflawni ei nodau.

AMCANION – targedau penodol mae’n rhaid eu cyflawni os ydy’r busnes i gyflawni ei nodau.

NODAU – y nodau a’r pwrpasau cyffredinol y sefydlwyd y busnes i’w cyflawni. AMCANION – targedau penodol mae’n rhaid eu cyflawni os ydy’r busnes i gyflawni ei nodau. Nodau Cyffredinol mewn Busnes. Gwneud elw neu gynyddu elw Gwella’r gyfran o’r farchnad

By gavril (132 views)