Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Meini Prawf Darllen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Meini Prawf Darllen

Meini Prawf Darllen

323 Views Download Presentation
Download Presentation

Meini Prawf Darllen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. pwysleisio geiriau penodol dweud y geiriau’n gywir ynganu cywir llais clir newid llais i chwarae rhan cymeriad cyfathrebu gyda’r gynulleidfa llif oedi weithiau newid tȏn y llais siarad yn rhwydd cymryd sylw o atalnodi acen swnio fel bod diddordeb yn yr hyn a ddarllennir rhoi’r argraff o ddeallusrwydd edrych i fyny dim mwmian! Meini Prawf Darllen hyderus ystyrlon gyda mwynhad rhugl ynganu

  2. emphaising certain words saying the words correctly sounds Welsh clear voice changing voice to play a character pause sometimes communicating with audience flow changing tone of voice paying attention to punctuation speaking fluently accent sounds as if there is interest in the reading giving the impression of understanding no mumbling! looking up Meini Prawf Darllen confident meaningfully with enjoyment fluently pronunciation