'Newid llais' presentation slideshows

Newid llais - PowerPoint PPT Presentation


Meini Prawf Darllen

Meini Prawf Darllen

pwysleisio geiriau penodol. dweud y geiriau’n gywir. ynganu cywir. llais clir. newid llais i chwarae rhan cymeriad. cyfathrebu gyda’r gynulleidfa. llif. oedi weithiau. newid t ȏn y llais. siarad yn rhwydd. cymryd sylw o atalnodi. acen. swnio fel bod diddordeb yn yr hyn a ddarllennir.

By toviel
(322 views)


View Newid llais PowerPoint (PPT) presentations online in SlideServe. SlideServe has a very huge collection of Newid llais PowerPoint presentations. You can view or download Newid llais presentations for your school assignment or business presentation. Browse for the presentations on every topic that you want.

Related Searches for Newid llais
LLAIS

LLAIS

LLAIS. At ddefnydd TGAU Celfyddydau Perfformio CBAC Uned 1 ac Uned 3 Tasg 1. Tasg 1. Ystwytho’r llais. Sefwch yn y gofod, yn gefnsyth . Tynnwch anadl ddofn i mewn ac wedyn anadlu allan mor araf ag y gallwch, gan gyfrif yn uchel drwy’r amser.

By alfreda-burt (142 views)

Rheoli newid

Rheoli newid

Rheoli newid. Sicrhau llwyddiant i bob myfyriwr ymhob lleoliad trwy newid ymarfer dosbarth. Gweithgaredd. ‘Does dim yn atal cyfundrefn ynghynt na phobl sy’n credu mai’r ffordd oedden nhw’n gweithio ddoe yw’r ffordd orau i weithio fori.’ Ystyriwch newid: a. y gwnaethoch ei groesawu

By urit (121 views)

CBI Llais Busnes

CBI Llais Busnes

CBI Llais Busnes. Ieithoedd tramor yn cael eu cyfri’n ‘ddefnyddiol i’r sefydliad' yn Arolwg Addysg a Sgiliau CBI/Pearson 11 Mehefin 2012. Beth yw eu nod??????.

By magee-berger (95 views)

Mae newid hinsawdd yn digwydd nawr!

Mae newid hinsawdd yn digwydd nawr!

Mae newid hinsawdd yn digwydd nawr!. Cymorth Cristnogol/Genevieve Lomax. Cymorth Cristnogol/Genevieve Lomax. Cymorth Cristnogol/Ian West. Cymorth Cristnogol/Karen McCreanor. Cymorth Cristnogol/Jodi Bieber. Cymorth Cristnogol/Jodi Bieber. Cymorth Cristnogol/Rachel Stevens.

By laird (198 views)

Addasu at Newid Hinsawdd yng Nghymru

Addasu at Newid Hinsawdd yng Nghymru

Addasu at Newid Hinsawdd yng Nghymru. Pecyn o Adnoddau Addysgol i Athrawon a Disgyblion Cyfnod Allweddol 4. Rhagair.

By stash (147 views)

Sut wnaeth Edward newid yr eglwysi?

Sut wnaeth Edward newid yr eglwysi?

Sut wnaeth Edward newid yr eglwysi?. Sut wnaeth Edward newid yr eglwysi?.

By nantai (114 views)

Gwir neu Ffug: Newid yn Hinsawdd Cymru

Gwir neu Ffug: Newid yn Hinsawdd Cymru

Gwir neu Ffug: Newid yn Hinsawdd Cymru. Jeff Morgan/photolibrarywales.com. Eng. Cym. True or False: Climate Change Wales. True?. False?. Welsh Weather 2080. Eng. Cym. Wales will have 50 more days of sunshine each year. Welsh Weather 2080. Eng. Cym. False.

By dafydd (175 views)

Rheoli Newid Managing Change CDP Effeithiol Effective PLCs

Rheoli Newid Managing Change CDP Effeithiol Effective PLCs

By greta (145 views)

Y llinell amser ar gyfer newid Owen Evans

Y llinell amser ar gyfer newid Owen Evans

Y llinell amser ar gyfer newid Owen Evans Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Adran Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru Kate Crabtree Pennaeth yr Is-adran Rheoleiddio a Chymwysterau, Llywodraeth Cymru. Cefndir: Yr Adolygiad o Gymwysterau. Lansiwyd yr adolygiad ym mis Medi 2011

By vesna (142 views)