'Chwarae rhan cymeriad' presentation slideshows

Chwarae rhan cymeriad - PowerPoint PPT Presentation


Meini Prawf Darllen

Meini Prawf Darllen

pwysleisio geiriau penodol. dweud y geiriau’n gywir. ynganu cywir. llais clir. newid llais i chwarae rhan cymeriad. cyfathrebu gyda’r gynulleidfa. llif. oedi weithiau. newid t ȏn y llais. siarad yn rhwydd. cymryd sylw o atalnodi. acen. swnio fel bod diddordeb yn yr hyn a ddarllennir.

By toviel
(322 views)


View Chwarae rhan cymeriad PowerPoint (PPT) presentations online in SlideServe. SlideServe has a very huge collection of Chwarae rhan cymeriad PowerPoint presentations. You can view or download Chwarae rhan cymeriad presentations for your school assignment or business presentation. Browse for the presentations on every topic that you want.

Related Searches for Chwarae rhan cymeriad
creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad

creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad

creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad creu cymeriad

By margie (223 views)

Rhan c

Rhan c

CM. AA. Rhan c. 44 ÷ 20. 2.2. 15 kg = 15 × 2.2. Mae hwn yn ddull mathemategol dau gam. = 33 pwys. 33 × 10 = 330 litr. Rhan c. Datgelu. AA. 1 (a) AA1 – Galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth o gyfrannedd 1(b) AA2 – Dewis a chymhwyso dulliau mathemategol. AMCAN ASESU. Rhan c. CM.

By kolya (279 views)

Chwarae teg

Chwarae teg

Chwarae teg. Gwasanaeth cynradd ar fasnach deg gan Cymorth Cristnogol. Llun: Pete Pattisson, gyda chaniat âd Divine Chocolate Ltd. Llun: Pete Pattisson, gyda chaniat âd Divine Chocolate Ltd. Masnach Deg. Llun: Pete Pattisson, gyda chaniat âd Divine Chocolate Ltd.

By zinna (187 views)

‘Chwarae i Ddysgu’

‘Chwarae i Ddysgu’

‘Chwarae i Ddysgu’. Cyflwyniad. Erbyn diwedd y sesiwn hon, dylai ymarferwyr fod yn ymwybodol o: gefndir ‘Chwarae i Ddysgu’. Diben. Cynyddu hyder, gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth ymarferwyr er mwyn gwella sgiliau corfforol a sgiliau symud creadigol plant. Canlyniadau.

By edan-trujillo (142 views)

Rheoli Perfformiad Rhan A

Rheoli Perfformiad Rhan A

Rheoli Perfformiad Rhan A. Cyflwyniad i'r Rheoliadau Rheoli Perfformiad Diwygiedig Ionawr 2011 (i'w rhoi ar waith erbyn mis Ionawr 2013). Amcanion y Sesiwn. Deall gofynion y rheoliadau diwygiedig a sut i'w rhoi ar waith yn effeithiol

By molimo (143 views)

Chwarae yn y Parc.

Chwarae yn y Parc.

Chwarae yn y Parc. Dyma Traci a Timbo. Mae Tracy a Timbo yn ffrindiau mawr. Ble mae Traci a Timbo?. Mae Traci a Timbo yn y parc. Mae Traci a Timbo yn hoffi chwarae yn y parc.Hwre!. Mae Timbo yn hoffi mynd ar y siglenni. N ô l a mlaen, n ô l a mlaen. Weeeee. Pa liw ydy siglen Timbo?.

By tavita (144 views)

Rhan 2 Pennod 6

Rhan 2 Pennod 6

Rhan 2 Pennod 6. Y Stafell Ddirgel. Claddu Doras ac ymateb Ellis i hyn. Claddwyd Dorcas yn y Fynwent Newydd – Tyddyn Garreg Ellis yn siarad am Dorcas yn y presennol fel petai yn dal yn fyw. Llonyddwch dyfnach yn perthyn i Ellis. Cyfarfod y Crynwyr yn Nolobran. Trafod dioddefaint Y Crynwyr

By kueng (173 views)