slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mechanické vlnění a zvuk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Mechanické vlnění a zvuk - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

Mechanické vlnění a zvuk. Mechanické vlnění. přenos kmitání v látkovém prostředí Šíření vlny a) příčné b) podélné Příčné vlnění - výchylka je kolmá na směr šíření vlny (kruhy na vodě) Podélné vlnění – výchylka je ve směru šíření vlny (obilí ve větru). [1]. Charakteristika vlny.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mechanické vlnění a zvuk' - seanna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mechanick vln n
Mechanické vlnění
 • přenos kmitání v látkovém prostředí
 • Šíření vlny a) příčné b)podélné
 • Příčné vlnění - výchylka je kolmá na směr šíření vlny (kruhy na vodě)
 • Podélné vlnění – výchylka je ve směru šíření vlny (obilí ve větru)

[1]

charakteristika vlny
Charakteristika vlny
 • Vlnová délka (m) - λ (lambda) – vzdálenost, do které dospěje vlna za periodu T
 • Fáze vlny – vrch, důl
 • Fázová rychlost – v (m.s-1)
en vln
Šíření vln
 • Postupná vlna – šíří se prostorem (vodní hladina po vhození kamene)
 • Interference vln – setkání a spojení (zesílení nebo zeslabení dvou a více vln)
 • Stojatá vlna – interference dvou stejných vln, které postupují proti sobě a zdánlivě se zastaví (struna na kytaře)
 • Největší amplituda – kmit, nejmenší – uzel
 • Chvění – stojaté vlnění pružných těles (zdroj zvuku hudebních nástrojů)
 • Struny, desky, tyče, vzduchový sloupec u dechových nástrojů
stojat vln n
Stojaté vlnění

Stojaté příčné vlnění. Uzly jsou vyznačeny červeně.

[2]

akustika
AKUSTIKA
 • Zvuk – mechanické vlnění, které vnímáme sluchem
 • šíří se v hmotném prostředí (ve vakuu se zvuk nešíří !!)
 • Hluk – nepravidelný a neperiodický zvuk
 • Tón – čistě harmonický zvuk (komorní a – 440 Hz)
 • Souzvuk – harmonicky současně znějící tóny
 • Infrazvuk – pod 16Hz (zemětřesení, mořské vlny)
 • Ultrazvuk – nad 16 kHz (zvířata – netopýr, delfín, lekařství a technika)
veli iny zvuku
Veličiny zvuku
 • Frekvence – 16Hz – 16kHz – f
 • Intenzita zvuku – I=P/S P…výkon zvukové vlny, S…obsah kolmo nastavené plochy
 • Jednotka – Watt na čtvereční metr ( W.m-1)
 • Hlasitost – logaritmická stupnice intenzity – jednotka bell (B) – podle vynálezce telefonu G.Bella – obyčejně se užívá dB (10x menší jednotka)
rychlost zvuku
Rychlost zvuku
 • Rychlost –závisí na teplotě a tlaku
 • (za normálního tlaku pa – při teplotě 20°C v = 340 m.s-1( 0°C – 331m.s-1, -20°C – 319m.s-1)
 • ve vodě – 1500 m.s-1, ocel – 5000 m.s-1, sklo – 5200 m.s-1
 • Ozvěna – odraz zvuku od překážky ve vzdálenosti min. 17m
 • Dozvuk – překážka méně než 17m, odraz splývá s vyslaným zvukem ( zhoršuje akustiku sálů a hudebních studií – musí se upravovat pomocí akusticky izolačních materiálů)
doppler v jev
Dopplerův jev
 • Christian Doppler (1803-1853) – profesor pražské techniky – roku 1842 – objevil a potvrdil u všech druhů vlnění – u pohybujícího se zdroje zvuku pozorujeme i změnu frekvence ( bližší zdroj – vyšší tón, vzdálený zdroj – nižší tón)
 • Využití – v lékařství ( vyšetření ultrazvukem), policie – měření rychlosti, astronomie -měření rychlosti pohybujících se těles (galaxií) – potvrzeno neustálé rozpínání vesmíru.

[4]

[5]

slide12

Použité zdroje:

SVOBODA, Emanuel aj. Přehled středoškolské fyziky. 4. upravené vydání. Praha: Prometheus, 2006. 515 s. ISBN 80-7196-307-0.

ŠTOLL, Ivan,CSc. - Fyzika (pro netechnické obory SOŠ a SOU)

Prometheus 2007, 260 s., ISBN 978-80-7196-223-6

učebnice s doložkou MŠMT čj.1 527/07-23 ze dne 2.4.2007

HAJKO, Vladimír , DANIEL-SZABO, Juraj - Základy fyziky

VEDA 1983 (Bratislava)

Použité obrázky:

[1] Příčné a podélné vlnění[online]. 2. 9. 2013. [cit. 2.9. 2013]. Dostupný na http://www.devbook.cz/images/img/fyzika/19/img2.png

[2] Stojaté vlnění [online]. 2. 9. 2013. [cit. 2.9. 2013]. Dostupný na http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Standing_wave.gif/220px-Standing_wave.gif

[ 3] Zvukové hladiny[online]. 2. 9. 2013. [cit. 2.9. 2013]. Dostupný na http://www.audified.com/projekt/vavcjamu/page58/page69/files/screen-shot-2012-08-17-at-9.23.51.png

[ 4Christiann Doppler[online]. 2. 9. 2013. [cit. 2.9. 2013]. Dostupný na http://www.astro.cz/_data/images/news/2008/12/30/doppler_s.gif

[ 5] Ultrazvukové vyšetření štítné žlázy[online]. 2. 9. 2013. [cit. 2.9. 2013].Dostupný na http://img.ulekare.cz/dbpic/sono_krk-f590_290