slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOKRATES PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOKRATES

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

SOKRATES - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

SOKRATES. Praktická příprava. Ing. Zdeňka Kaločová Ing. Lenka Janíčková, Ph.D. Požadavky na ukončení předmětu:. 100% účast na přednáškách (v případě neúčasti potvrzení od lékaře) splnění dílčích testů – alespoň 50 % bodů z každého zpracování seminární práce. I. účast na přednáškách.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SOKRATES


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sokrates
SOKRATES

Praktická příprava

Ing. Zdeňka Kaločová

Ing. Lenka Janíčková, Ph.D.

po adavky na ukon en p edm tu
Požadavky na ukončení předmětu:
 • 100% účast na přednáškách (v případě neúčasti potvrzení od lékaře)
 • splnění dílčích testů – alespoň 50 % bodů z každého
 • zpracování seminární práce
i ast na p edn k ch
I. účast na přednáškách
 • přednášky probíhají v pátek, 9:00 – 12:15
 • přednášky obvykle každé 2 týdny
 • rozpis přednášek bude zveřejněn na IS Sokrates
 • první přednáška v pátek 28. 02. 2014, 9:00-12:00, Aula
ii spln n d l ch test
II. Splnění dílčích testů
 • na konci každé přednášky proběhne krátký test (cca 15 min)
 • obsahem testu je cokoliv zmíněného na přednášce
 • alespoň 50 % z každého testu
iii semin rn pr ce
III. Seminární práce
 • Vypracování seminární práce na téma libovolné přednášky
 • Práce musí být v souladu se Směrnicí č. 3/2010
 • Termín odevzdání FINÁLNÍ VERZE PRÁCE: 13. 06. 2014
iii semin rn pr ce1
III. Seminární práce
 • Práce musí být v souladu se Směrnicí č. 3/2010
 • Členění práce:
  • Titulní strana
  • Prohlášení
  • Úvod
  • Teoretická část
  • Praktická část
  • Závěr
  • Seznam literatury
 • Formální požadavky
  • Rozsah 4-5 stran
  • Times New Roman/Arial, 12, řádkování 1,5, zarovnání do bloku
slide8

III. Seminární práce

 • ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
 • Úvod
  • zdůvodnění výběru tématu
  • MUSÍ BÝT EXPLICITNĚ UVEDEN CÍL!!!
  • cca 2/3 strany
  • očekávané členění práce
 • Teoretická část
  • legislativní vymezení daného povolání
  • základní požadavky na výkon práce atp.
 • Praktická část
  • dojmy z přednášky, vlastní názor, uvedení zajímavých příkladů
slide9

III. Seminární práce

 • ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
 • Závěr
  • úvodní odstavec
  • naplnění cíle
  • jak byla práce členěna
  • shrnutí obsahu přednášky
 • Seznam literatury
  • dle směrnice
slide10

III. Seminární práce

 • II. NA CO SI DÁT POZOR
 • Duplikáty
 • Gramatické, formální, stylistické chyby
 • Každý obrázek, graf atp. musí mít:
  • název,
  • zdroj,
  • musí být uveden (vysvětlen) v textu
 • Obrázky uvedené v testu max 1/3 strany, jinak do přílohy
 • Nadpis neslouží jako začátek věty!!!!!
 • Max 2 úrovně nadpisů
slide11

III. Seminární práce

 • Všechny zdroje, použité v textu, MUSÍ být uvedeny v seznamu literatury.
 • Všechny zdroje, uvedené v seznamu literatury, MUSÍ být zmíněny v textu.
 • !!! NEPŘÍPUSTNÉ POUŽÍVAT ZDROJE JAKO
 • WIKIPEDIE, DISKUZNÍ CHATY ATP. !!!