temel kavramlar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sokrates ve platon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sokrates ve platon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Sokrates ve platon - PowerPoint PPT Presentation


 • 564 Views
 • Uploaded on

TEMEL KAVRAMLAR. Sokrates ve platon. SOKRATES. MÖ 4 69 - MÖ 399. Evrenin değişmez doğası nedir sorusuna cevap aramak yerine Nasıl Yaşamalıyım sorusunu felsefenin gündemine sokmuştur. İyilik, güzellik, erdem gibi değerler alanına ait kavramların üzerine eğilen ilk filozoftur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sokrates ve platon' - rachel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sokrates
SOKRATES
 • MÖ 469 - MÖ 399
nasil ya amaliyim

Evrenin değişmez doğası nedir sorusuna cevap aramak yerine Nasıl Yaşamalıyım sorusunu felsefenin gündemine sokmuştur.

İyilik, güzellik, erdem gibi değerler alanına ait kavramların üzerine eğilen ilk filozoftur.

Sokrates sonrası felsefe, ontoloji ve epistemolojinin yanında aksiyoloji (değerler felsefesi) alanındaki sorunlara da eğilmeye başlamıştır. Bu yüzden kimi zaman batı felsefesinin babası olarak ta anılır.

Nasilyaşamaliyim?
objekt f b lg

Yazılı bir eser bırakmadı. Görüşlerini, başta Platon olmak üzere izleyicileri tarafından yazılan eserler yoluyla biliyoruz.

Sofistlerin objektif bilginin olamayacağı iddiasına karşı çıkarak, Gerçek ve Yanılmaz bilginin mümkün olduğunu iddia eder.

Bilgi, somut nesnelerin bilgisinde değil, nesneler hakkındaki soyut çıkarımlarımızda, onların evrensel tanımlarında aranmalıdır.

Örneğin, güzel bir çiçek solabilir, yok olabilir; ancak güzellik kavramı hakkında hala konuşabiliriz

ObjektİfbİLGİ
sokrat k y ntem
Sokratİk Yöntem
 • Sokrates’e göre güvenilir bilgiyi elde etmek için izlenmesi gereken yöntem entelektüel bir tartışmadır.
 • Ortaya atılan iddia sürekli yeni sorularla sorgulanarak, evrensel tanımlara ulaşılmaya çalışılır. Bu yüzden Sokrates’in izlediği yönteme kimi zaman Doğurtma Yöntemi de denir.
 • Bu yöntem, felsefi bir kavram olan Diyalektik veya Elenchusile karşılanabilir.
hang kavramlar ncelend
HANGİ KAVRAMLAR İNCELENDİ?
 • Evrensel Tanım
 • Diyalektik
slide7

Jacques-Louis David1787

GiambettinoCignaroli

platon
PLATON
 • MÖ 427 – MÖ 347
platon nces felsefe

Dış dünyanın nesneleri sürekli değişimden etkilenir; sürekli oluş halindedir (Heraklitos)

Varlık, ya mutlak olarak vardır ya da tamamıyla yoktur. Var olmak basitçe var olmaktır (Parmenides).

Duyu nesnelerine ait algılarımız mutlak değil görelidir (Protagoras).

PLATON ÖNCESİ FELSEFE
g r n ve ger ekl k

Platon

(1) dış dünyanın değişimden etkilendiğini ve oluş halinde olduğunu,

(2) dış dünyadan edindiğimiz duyuların göreli olduğunu,

(3) gerçek bilginin, ancak varlığı mutlak olan, değişmeyen nesnelere ait bilgi olduğunu

Kabul eder !

GÖRÜNüş VE GERÇEKLİK
duyulur d nya d n l r d nya

Değişimin var olduğu, duyularımızla hakkında fikir edindiğimiz dış dünyanın varlığı mutlak olamaz.

Varlığı mutlak olmayan nesnenin bilgisi de mutlak olamaz.

Platon’a göre hem gerçeklik hem de gerçek bilgi mutlak olmalıdır.

Mutlak gerçekliğin bilgisi ancak kavranarak elde edilir, algılarımızla değil diyalektik ile ulaşırız.

DUYUlur DÜNYA – düşünülür DÜNYA
duyulur d nya
Duyulur dünya
 • NOT:
 • (1) ve (2) bilgi değildir, yalnızca sanı veya inançtır.
 • Yani (1) ve (2) hakkındaki yargılarımız ancak DOXAolabilir
 • Platon bilinebilecek nesneleri dörde ayırır ve her biri için farklı bir bilme biçiminin varlığından bahseder.
 • (1) İmajlar: Hayal gücünün yardımıyla elde edilir
 • (2) Tikel nesneler: Algılarımız yardımıyla bu nesnelerin farkına varırız.
matemat k nesneler
MATEMATİK NESNELERİ

NOT:

Düşünme yardımıyla elde edilen matematiksel nesnelerin bilgisi ve soyut kavramların bilgisi İDEA değildir.

Çünkü, bu düşünme biçiminde, hipotezler veya varsayımlarla hareket eder, onları birer ilke gibi kabul ederiz.

Varsayımlar, hipotezler kullanmamız elde ettiğimiz bilgiyi sınırlar

 • (3) Matematik Nesneleri ve Soyut Kavramlar:

Nesneler arasındaki ilişkiyi, nesnelerden bağımsız olarak kurabildiğimizde edinebileceğimiz bilgi.

idealar eidos
IDEALAR - EIDOS

NOT:

Ideanın bilgisi, daha aşağıda bulunan nesnelerin bilgisini birleştirici niteliktedir. Ancak onların toplamı değildir.

Daha aşağıdaki nesneler İdeadan pay alır diyebiliriz.

İDEALAR TÜMELDİR

 • (4) İdea: Zihinle gerçek bilginin nesnesi arasında hiçbir engel kalmadığında ulaştığımız gerçeklik.
 • İdea farkına vardığımız, zihnin en ileri aktivitesi ile bildiğimiz mükemmel, değişmez varlıktır.
 • İdea’nın bilgisi, tikellerin bilgisini, tikellerden soyutladığımız kavramların bilgisini kapsar.
dealar ve nesnelar arasindak l k

Platona göre nesneler ve bilgi türleri arasında hiyerarşi vardır.

Bölünmüş çizgide dikey olarak yol aldığımızda, yükseldikçe hem bilgimiz hem de bildiğimiz nesne gerçekliğe yaklaşır.

İdea en yukarıdaki varlık olduğu için, hakikat ancak ideayı kavradığımızda elde edilir

İdealar arasında da hiyerarşi vardır; İYİ İDEASI tüm ideaların üzerinde yer alır. İYİ İDEASINI bilmeden diğer idealar arasındaki ilişkiyi bilemeyiz !

İDEALAR VE NESNELAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
dealarin b lg s ne nasil ula ilir

Platon’a göre ideaların bilgisine üç şekilde ulaşılabileceğini iddia eder:

(1) Hatırlama: Zihin, bedenle birleşmeden önce ideaların bilgisine sahipti.

(2) Diyalektik: Soyutlama gücüyle nesnelerin özüne dair olan bilgiyi ortaya çıkarabiliriz

(3) Arzu, Tutku: Güzel nesnelerden, güzellik kavramına ve en sonunda güzelliğin özü olan güzel ideasına adım adım varabiliriz.

İDEALARIN BİLGİSİNE NASIL ULAŞILIR
slide19

Platon Görünüş ve Gerçeklik ayrımını yapar

Heraklitos’un değişme fikrini Duyulan dünya bağlamında açıklar

Parmenides’in varlık vardır iddiasını Düşünülen dünya bağlamında açıklar.

Duyulur dünya değişimden etkilenir. Düşünülür dünyada değişim yoktur, İdealar mutlak, değişmez zihin aracılığıyla bulunacak nesnelerdir.

ÖZET
hang kavramlari nceled k

Görünüş (Appearance) vs. Gerçeklik (Reality); Görünen Dünya vs. İdealar Dünyası

Hayal Etme – İnanç

Düşünme – Bilme

Episteme, Doxa,

Hatırlama (Recollection), Diyalektik

Tümel, Tikel,

HanGİ KAVRAMLARI İNCELEDİK?