regneark l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regneark PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regneark

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Regneark - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Regneark. Introduksjon til bruk av Excel 97 0900-1000 Generell introduksjon, sentrale begreper, bruk av funksjoner 1015-1200 Lab. arbeid: Oppgave 1, 2 og 3 1200-1230 Lunsj

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regneark' - seamus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
regneark

Regneark

Introduksjon til bruk av Excel 97

0900-1000 Generell introduksjon, sentrale begreper, bruk av funksjoner

1015-1200 Lab. arbeid: Oppgave 1, 2 og 3

1200-1230 Lunsj

1230-1330 Diagrammer, lister (sortering, filtrering), integrasjon med www

1345-1530 Lab. arbeid: Oppgave 4, 5, 6 og 7

Jørn Wroldsen HiG, 25. Juni 1997

elektronisk regneark
Elektronisk regneark
 • Elektronisk variant av det gamle, papirbaserte rutearket brukt til bokføring etc...
 • VisiCalc
  • Første elektroniske regneark
  • Utgitt i 1979
  • laget for Apple-maskiner
  • Solgt til Lotus og omdøpt til Lotus 1-2-3
senere
Senere....
 • Lotus
 • Novell Quattro Pro
 • Microsoft Excel for
  • MS Windows (Windows 95/NT)
  • Macintosh
hvorfor regneark
Hvorfor regneark?
 • Opprinnelig laget for økonomiske formål
 • Raskt å endre tall i lange ”regnestykker”
 • Kan raskt svare på ”hva om …?”
  • hva om skatten går opp 1%, renten ned 2%...
 • Flott til å visualisere data
  • stolpe-, kake-, linje-diagram etc.
et regneark
Et regneark...
 • Deles opp i rader og kolonner
 • Kolonner ”nummereres” med bokstaver og rader med tall
 • Excel har (max) antall rader = 65536, antall kolonner = 256 (nummerert A, B, C, …Y,Z,AA, …IV)
 • Enhver celle har en entydig adresse: A2, C4 …..
 • Excel’s ”arbeidsbok” inneholder mange ”regneark”
generelt tips
Generelt tips…..
 • Excel er ”objektorientert”
  • Pek på et objekt (celle, graf, søyle …)og klikk venstre musetast
  • Etter at et objekt er valgt klikkes på HØYRE musetast og du får opp hurtigmenyen for det valgte objekt… (vis i Excel)
slide7

Kjør demo (eks. s. 128-134)

 • Vis hvordan vi
  • starter Excel
  • Åpner blankt regneark
  • Taster inn/formatere tekst og tall
  • Legge inn/kopiere enkle formler
  • Navngi deler og se hvordan vi går rundt i regnearket…
  • Endre ark-navn, slette/legge til ark
har sett at innhold i celler er
Har sett at innhold i celler er..
 • Tekst: Dugnader
 • Tall: 576
 • Formler:
   • = A1 + B1
   • =SUM(A1:B3)
   • = GJENNOMSNITT(A1:B3)
formatering
Formatering...
 • Tekst formateres omtrent som i Word(se også nyheten s. 146!)
 • Tall formateres enkelt ved egne knapper(se side 144)
 • Autoformat formaterer HELE arket!(se side 152)
oppgaver
Oppgaver
 • Oppgave 1
  • Lag selv regnearket på side 128.Vær nøye med at du legger inn FORMLER på riktige steder.
  • Test ut at SUMMENE endrer seg hvis du endrer noen av tallene i cellene over
  • Eksperimenter selv med formatering av tekst i celler (som i Word!), formatering av tall (se side144)
  • Eksperimenter også med autoformat av hele tabellen (s. 152)
 • Oppgave 2
  • Lag et nytt regneark som inneholder en klasseliste med navn
  • Legg inn tre kolonner med karakterer
  • Beregn hver elevs gjennomsnittskarakter og gjennomsnittet i hele klassen
  • klarer du å beregne standardavviket til alle karakterene i klassen?
 • Oppgave 3
  • Lag et nytt regneark som inneholder en klasseliste med navn
  • Legg inn tre kolonner med karakterer
  • Beregn hver elevs gjennomsnittskarakter og gjennomsnittet i hele klassen
  • klarer du å beregne standardavviket til alle karakterene i klassen?
referanse til omr der s 168 172
Referanse til områder (s. 168-172)
 • Sammensatt område av alle celler mellom for eksempel A3 og C5 adresseres ved A3:C5 (pekes inn ved klikk + dra)Usammenhengende områder adresseres ved å la føye sammen områder vha. semikolon:A2:C3;F4:J6 (pekes inn ved ctrl-klikk + dra)
mer om funksjoner
Mer om funksjoner..
 • En stor styrke til Excel er dens gode samling av funksjoner av ulike slag.
 • Nøkkelen til å gjøre Excel til noe mer enn et tekstbehandlingsverktøy ligger i benytte disse!
funksjoner i ulike grupper som
Funksjoner i ulike grupper som
 • Økonomiske
 • Statistiske
 • Matematiske
 • Logiske
 • …….
 • (se eks. i Excel)
boka diskuterer bl a
Boka diskuterer bl.a.
 • Gjennomsnitt (allerede benyttet?)
 • HVIS (uhyre nyttig)
 • AVDRAG (for alle med lån)EKSEMPLER FØLGER...
absolutte referanser
Absolutte referanser
 • Eksemplet foran viser nytten av HVIS (og innpeking av områder)OG
 • Bruken av ABSOLUTT referanse (s. 170)FORKLARES nøye!
avdrag funksjonen
Avdrag-funksjonen
 • Kjør demo og vis flg.(s. 179-180):
diagrammer s 181 190
Diagrammer (s. 181-190)
 • I Excel er det lett (og GØY) å legge inn ulike typer diagrammer
 • Kjør demo hvor diagramveiviser benyttes til å legge inn og manipulere ulike diagram!(benytt evt. data fra oppgave 4 bak)
slide19

Oppgaver

 • Oppgave 4
  • Lag en grafisk oversikt over iskremsalget gitt i flg. tabell (fyll inn månedsnavn vha. autofyll). Velg selv diagramtype. Lag evt. flere diagram.
slide20

Oppgaver

 • Oppgave 5
  • Lag selv regnearket for studio X gjengitt nedenfor! Her må du benytte Excels muligheter for tegning (i boka s. 192) og diagramveiviseren.
sortering og filtrering
Sortering og filtrering..
 • Med Excel er det enkelt å sortere.. (s. 197)(ta demo med sortering av tall og tekst
 • Det er også enkelt å filtrere!(s. 199)Ta eks. fra diskett: t08opp.xls
avanserte funksjoner
Avanserte funksjoner
 • Pivot-tabeller (se boka)
 • Scenario-analyse (ikke omtalt i boka)
 • Målsøking (ikke omtalt i boka)
 • Optimalisering (ikke omtalt i boka)
 • Delsummer og disposisjon (se boka)
 • … og enda er det mange flere!
excel og www
Excel og WWW
 • I Office er integrasjon med WWW blitt enkel
 • Demonstrer hvordan vi kan legge inn en link til for eksempel http://www.hig.no i et regneark!
slide24

Oppgaver

 • Oppgave 6
  • Prøv selv å finne ut hvordan du benytter funksjonene nevnt på de siste sidene...
 • Oppgave 7
  • Benytt www til å finne en oversikt over folketallet i ulike stater i USA.
  • Hent data og legg disse inn i en tabell i Excel
  • Sorter data etter navnet på staten
  • Sorter også data (i en ny tabell) etter folketallet
  • Lag en oversikt vha ulike diagramtyper
  • Finn også arealet til alle stater i USA
  • Lag disse data inn sammen med folketallet og beregn folketettheten i alle stater i USA.
  • Lag også passende diagram
  • Legg inn referanse (dvs. link) i regnearket til de servere hvor du har hentet informasjonen din.