Stabilitet
Download
1 / 23

Stabilitet - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Stabilitet. Brugervejledning. Programmet beregner lastgang og stabilitet i bygninger på op til 30 etager med system af bærende/stabiliserende vægskiver/søjler (maks. 200). Normgrundlag - Eurocodes med tilhørende nationale annekser. På de følgende "slides" gennemgås brugen af progammet .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stabilitet' - sawyer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Brugervejledning
Brugervejledning

 • Programmet beregner lastgang og stabilitet i bygninger på op til 30 etager med system af bærende/stabiliserende vægskiver/søjler (maks. 200).

 • Normgrundlag - Eurocodes med tilhørende nationale annekser.

 • På de følgende "slides" gennemgås brugen af progammet.

 • Overskrifterne på de enkelte "slides" refererer direkte til fanebladene i programmet.


Grundlag
Grundlag

 • Opsæt sidehoved

 • Vælg fordelingsmetode for vandret last

  • Inertimoment

  • Modstandsevne

  • Areal

  • Faktor

 • Vælg konsekvensklasse

 • Indlæs materialeparametre


Grundlag1
Grundlag

 • Definer lasttilfælde

  • Nyttelast kategori A – G og Vindlast er foruddefineret

 • Definer lastkombinationer

  • STR-1 til -4 og U-1 er foruddefineret

 • Vælg/navngiv vindlasttilfælde

  • Op til 8 vindlasttilfælde

 • Afkryds kombinationer for beregning af min-/max. påvirkninger


Bygningsgeometri
Bygningsgeometri

 • Indsæt -/slet etage

  • Markér øverste etage og tryk "Indsæt etage"/"Slet etage

  • Maks. 30 etager

 • Indlæs evt. projektspecifikke etage-betegnelser

 • Indlæs bygningsgeometri

  • Nederste "etage" er fundament

  • Evt. stern regnes som overragende fra facadevægge i øverste etage

  • x-/y-koordinater definerer omskreven rektangel til bygningskontur


Plangeometri
Plangeometri

 • Indsæt -/slet væg

  • Markér celle i kolonnen Væg, hvor væg ønskes indsat/slettet, og tryk "Indsæt væg"/"Slet væg"

  • Maks. 200 vægge

 • Indlæs evt. projektspecifikke væg-betegnelser

 • Indlæs grundkoordinater/-dim.

  • Default-værdier gældende for væg i alle etager

 • Rediger evt. hvilke etager en given væg er aktiv i med "Rediger væg"


V ggeometri
Væggeometri

 • Rediger evt. hvilke etage væggen er aktiv i med "Rediger væg"

 • Indlæs specifik væggeometri

  • Forsætning af vægkanter

  • Evt. udkragninger til forskydnings-forbindelser med andre vægge

 • Korriger evt. tværdimensioner og kantafstande for forankringer i forhold til angivne defaultværdier.

 • Ved fundament i etage:Markér etage og tryk ”Placér fundament i etage”.

 • Vægopstalt viser beregnede forskydningsforbindelser, under-støtninger, forankringer mv.


Vandret last
Vandret last

 • Indlæs vindlast

  • Hvert vindlasttilfælde angives som fladelast på facade med op til 3 vindlastbidrag samt evt. punktlast på dæk i hhv. X- og Y-retning pr. etage

 • Indlæs evt. vandret masselast

  • Vandret masselast angives som fladelast i planen med op til 3 lastbidrag pr. etage

 • Indlæs evt. permanent vandret last

  • F.eks. jordtryk


D k og bj lkelast
Dæk- og bjælkelast

 • Hent/opdatér lastdata fra programmet ”Dæk og bjælker” med ”Opdater”.

 • Overførte lastdata kan efterfølgende indsættes automatisk under fanen lodret last ved at vælge dæk-/bjælkenr.


Lodret last
Lodret last

 • Indsæt/slet lastlinjer med "Indsæt linje" hhv. "Slet linje"

  • Maks. 10 lastlinjer pr. etage

 • Redigér evt. linjer med ”Rediger linjer”.

 • Vælg dæk-/bjælkenr. for automatisk hentning af lastdata fra ”Dæk og bjælker” eller indlæs last direkte.

 • Nyttelastkategori

  • Lastreduktion for nyttelast af samme kategori (A-D) på flere etager beregnes automatisk.


Sp ndkr fter
Spændkræfter

 • Indlæs afstande til spændkabler

 • Indlæs spændkræfter

  • Spændkræfter indlæses med fortegn

   • Nedadrettet = positiv

   • Opadrettet= negativ

   • Tjek at sum af påførte spændkræfter pr. kabel er 0

 • Vægopstalt viser spændkabler

  • Ved ubalance i spændkræfter vises spændkabel at fortsætte op/ned


V rkt jslinjen stabilitet
Værktøjslinjen Stabilitet

 • Under fanen Add-Ins på "Båndet" findes Værktøjslinjen Stabilitet. Værktøjslinjen indeholder knapper til:

  • Valg af lastkombination

   • Vælg en specifik lastkombination STR eller U for gennemregning enkelt lastkombination.

   • Vælg "Kombinationer" for gennemregning af lastkombinationer jf. afkrydsninger i skemaet "Kombinationer for beregning af min/max påvirkninger" i arket Grundlag og bestemmelse af min/max påvirkninger/udnyttelse (envelope) for disse lastkombinationer.

  • Valg af vandret last - tilfælde

  • Beregning

   • Beregner snitkræfter ved uk. væg, trækkræfter i forankringer, tryk ved uk. væg, evt. krav til glidningsfastholdelse for hver etage samt fundamentsbredder, pælekræfter mv.

  • Udskrift (med mulighed for opsætning af sidehoved)

  • Brugervejledning


Stabilitet
Dæk

 • Viser fordeling af resulterende vandrette kræfter på stabiliserende vægge for hvert dækniveau

  • Kraftfordelingen bestemmes vha. Dækskivefordelingsmetoden med stivheder jf. fordelingsmetode som angivet i Grundlag kombineret med evt. stivhedsfaktorer indlæst i arket Vægge


V gge
Vægge

 • Vælg visning med "Vis/skjul data"

 • Angiv evt. specifikke data for stabiliseringaf lodret last til dæk, bæreevne af forskydningsforbindelser, stivhedsfaktorer, kritisk tryk i vægge mv.

 • Vægge med excentisk lodret last kan regnes stabiliseret til dækskiver ved passende valg af kraftresultantens placering i kolonnen a_TP under ”Stabilisér lodret last til dæk”.

 • Vægge kan regnes ophængt i forskydnings-forbindelser ved markering med ”U” i kolonnen ”Faktor” under ”Forskydningsforbindelser.


V gfelt
Vægfelt

 • Viser detailresultater for vægfelt i de enkelte etager med statikskitse samt snitkraftkurver for hhv. forskydning og moment i lodrette snit i vægfelt.

 • Beregnede min/max snitkræfter kan anvendes som direkte grundlag for bestemmelse af netarmering samt stringerarmering i top og bund af vægfelt.


Pladefundering
Pladefundering

 • Her kan oprettes fælles fundamenter for flere vægge f.eks. trappeskaktvægge, som funderes på fælles pladefundament.

 • Kræfter fra de enkelte vægge overføres automatisk til pladefundamentet, og der udføres en fundamentsberegning som rektangulært fundament med normalkraft samt 2-akset bøjning.

 • Dimensionering af pladefundamentet må udføres ved særskilt beregning ud fra de beregnede påvirkninger.

 • Pladefundamenter vises på fundamentsplanen i arket Plangeometri.


P lefundering
Pælefundering

 • Indlæs afstande til pæle samt evt. antal (ved pælene i flere rækker).

 • Pælekræfter bestemmes ved elastisk beregning med plastisk omfordeling ved evt. overskridelse af pælebæreevne (træk hhv. tryk).

 • Der kan indlæses skråpæle til optagelse af vandrette kræfter.

  • Anvendes der ikke skråpæle, må optagelse af de vandrette kræfter dokumenteres særskilt.


Programdokumentation
Programdokumentation

 • Vil du vide mere om:

  • beregningsmetoder/-principper,

  • div. data/faktorer,

  • muligheder/begrænsninger mv. i programmet,

 • er der yderligere information herom at finde på de følgende "slides".


Fordelingsmetode for vandret last
Fordelingsmetode for vandret last

 • I tilfælde af, at der kan antages relativt stive dækskiver i forhold til væggene, kan den vandrette last regnes fordelt på de stabiliserende vægge i forhold til væggenes relative stivheder ud fra en af følgende 3 metoder:

  • Fordeling efter "Inertimoment" (t x l3): Kan typisk anvendes i bygninger over 5 - 6 etager med relativt korte (slappe) vægge, hvor væggenes udbøjning primært er bestemt af bøjningspåvirkningen.

  • Fordeling efter "Modstandsevne" (t x l2): Kan typisk anvendes i bygninger indtil 5 - 6 etager.

  • Fordeling efter "Areal" (t x l): Kan evt. anvendes i lave bygninger med relativt lange (stive) vægge, hvor væggenes udbøjning i højere grad er bestemt af forskydningspåvirkningen. Se dog efterfølgende afsnit vedr. fordeling af vandret last ved slappe dækskiver.

 • I tilfælde af, at der må antages slappe dækskiver i forhold til væggene, må de vandrette kræfter fordeles på væggene proportionalt med væggenes facadeandele.Hertil kan evt. anvendes metoden "Faktor", hvor fordeling af de vandrette kræfter på de stabiliserende vægge sker i forhold til valgte stivhedsfaktorer for de enkelte vægge. I dette tilfælde skal stivhedsfaktorerne så blot vælges i forhold til væggenes facadeandele.

 • En væg, hvis lodrette last ønskes medregnet som stabiliserende ved forskydningsforbindelse til en tilstødende stabiliserende væg, men som ikke ønskes medregnet som direkte stabiliserende for vandret last, kan indregnes ved at definere væggen med stivhedsfaktor = 0.


Forskydningsforbindelser
Forskydningsforbindelser

 • Vægge kan beregnes med op til 4 forskydningsforbindelser til tilstødende vægge. Forskydningsforbindelser kan evt. etableres via udkragede overliggere.

 • Ved forskydningsforbindelse mellem vægge indbyrdes beregner programmet som udgangspunkt kraft i forskydningsforbindelsen ud fra en lineær elastisk arbejdslinje med flydegrænse svarende til bæreevnen i forskydningsforbindelsen.

 • Angives der ingen faktor for forskydningsforbindelsen ("tom" celle) begrænses kraften i forskydningsforbindelse til den kraft, som er nødvendig for stabilisering af væg mod "væltning".

 • Faktor 1 svarer til "stiv forbindelse".

 • Henyntagen til f.eks. glidning i forskydningsforbindelse, deformationer i udkragninger kan ske ved passende reduktion af faktoren, således at kraften i forskydnings-forbindelsen ikke regnes større end svarende til den elastiscitetsteoretiske værdi.

 • Ved "forskydningslag" (forskydningsforbindelser i samme lodrette plan i flere etager) vil faktoren typisk være mindst i de nederste etager, mens den kan blive større end 1 i de øverste etager. Det anbefales dog - på pga. modelusikkerhed - på den sikre side ikke at regne med faktor større end 1.


V gge med d r vindues bninger forskydningslagsmetoden
Vægge med dør-/vinduesåbninger, forskydningslagsmetoden

 • Beregning af vægge med dør-/vinduesåbninger kan evt. foretages ved opdeling i 2 vægskiver med forskydningsforbindelse "midt" gennem åbningen, svarende til forskydningslagsmetoden som beskrevet i SBI-anvisning 115.

 • Brystninger/overliggere skal da dimensioneres for overførsel af den beregnede forskydningskraft ved indspænding i væg på begge sider og med et charnier (momentnulpunkt) midt for åbningen.


Underst tninger
Understøtninger

 • Vægge, som ikke er gennemgående til fundament, kan være understøttet på op til 4 vægge, som den ligger i plan med eller har berøringspunkter (skæringspunkter) med i en underliggende etage. En af disse understøtninger kan evt. være den pågældende væg (med samme vægnr. som i ovenstående etage). Understøtninger/understøtningskræfter beregnes ved ligevægtsbetragtning under antagelse af ensfordelt tryk i dele af mulige trykzoner, som udgøres af understøtningerne, samt evt. træk i lodret forankring.


Princip for overf rsel af vandret kraft ved ok uk v g
Princip for overførsel af vandret kraft ved ok/uk væg

 • Vandret kraft VEd regnes overført forholdsmæssigt ved friktion i zoner med tryk, last fra dæk samt evt. restkapacitet i lodrette stringere, som ikke er udnyttet til træk.Evt. andel af VEd - ud over det som kan overføres ved friktion og som kræver glidningsfastholdelse - regnes overført fordelt over væglængden. Ved punktvis glidningsfastholdelse, skal der således suppleres med ekstra vandret stringerarmering i væggen for at "trække" kraften hen til glidningsfastholdelsen.