Doorbreken vraagt om aanspreken
Download
1 / 21

Doorbreken vraagt om aanspreken - PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on

Doorbreken vraagt om aanspreken. Ruimteconferentie 2008 Martine de Jong Ministerie Verkeer en Waterstaat/ Twynstra Gudde. Doorbreken vraagt om aanspreken. RANDSTAD URGENT IN HET KORT VAN UITSTELGEDRAG NAAR DAADKRACHT FAMING EN SHAMING BLIK VAN BUITEN LESSONS LEARNED DISCUSSIE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Doorbreken vraagt om aanspreken' - sawyer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Doorbreken vraagt om aanspreken

Doorbreken vraagt om aanspreken

Ruimteconferentie 2008

Martine de Jong

Ministerie Verkeer en Waterstaat/ Twynstra Gudde


Doorbreken vraagt om aanspreken1

Doorbreken vraagt om aanspreken

RANDSTAD URGENT IN HET KORT

VAN UITSTELGEDRAG NAAR DAADKRACHT

FAMING EN SHAMING

BLIK VAN BUITEN

LESSONS LEARNED

DISCUSSIE


Randstad urgent

RANDSTAD URGENT

Verbeteren concurrentiepositie Randstad

bereikbaarheid, leefbaarheid en klimaatbestendigheid


Randstad urgent1

RANDSTAD URGENT

150.000 WONINGEN

5000 HA NATUUR

800 HA WATER(BERGING)

170 KM WEGEN 30 KM SPOOR

3000 HA BEDRIJVENTERREIN


Randstad urgent2

RANDSTAD URGENT

PROGRAMMAMINSTER

BESTUURLIJKE DUO’S

AFSPRAKEN OVER

DEADLINES

AMBASSADEURS


Randstad urgent3

RANDSTAD URGENT

DNA

SNEL – ANTICIPEREN EN DOORZETTEN

SAMEN – INTEGRAAL EN REGIONAAL

SIMPEL – HELDERE EN TRANSPARANTE AFSPRAKEN

STIMULEREND – CREATIEF EN VERNIEUWEND


Van uitstelgedrag naar daadkracht

VAN UITSTELGEDRAG NAAR DAADKRACHT

Stimuleren ambtelijke en bestuurlijke daadkracht en besluitvaardigheid

Meters maken, schop in de grond, doorzetten, knopen doorhakken


Van uitstelgedrag naar daadkracht1

VAN UITSTELGEDRAG NAAR DAADKRACHT

NIET ZO GEMAKKELIJK ALS HET LIJKT


Van uitstelgedrag naar daadkracht2

VAN UITSTELGEDRAG NAAR DAADKRACHT

WIJ ZIJN ZELF ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM

“ZELFS ALS JE JE ERAAN PROBEERT TE ONTTREKKEN WORDT JE MEEGEZOGEN IN DE BESTUURLIJKE SPAGHETTI”MARK VAN DER HORST

GEEN FORMELE OF JURIDISCHE INSTRUMENTEN

AFGEREKEND OP LOKALE EN SECTORALE PRESTATIES

“BESTUURDERS DENKEN NIET REGIONAAL. ZE KENNEN ELKAARS GEBIED NIET. BESTUURDERS VOELEN GRENZEN, EEN BURGER NIET. EN DIT GELDT OOK NADRUKKELIJK VOOR DE RIJKSDEPARTEMENTEN.”RIEK BAKKER

URGENTIEGEVOEL IS NOODZAKELIJK


Faming en shaming

FAMING EN SHAMING

“ELKAAR AANSPREKEN OP DE RESULTATEN. ALS WE DE AFSPRAKEN DIE WE GEMAAKT HEBBEN HALEN, ZOU DAT WAT MOETEN OPLEVEREN. MAAR ALS WE DE AFSPRAKEN NIET HALEN, MOET DAT NIET ONGENOEMD BLIJVEN. IK NOEM DAT FAMING EN SHAMING. IK WIL PRIKKELEN OP EEN MANIER DIE IN NEDERLAND MISSCHIEN NIET ZO GEBRUIKELIJK IS.”

MINISTER EURLINGS


Faming en shaming1

FAMING EN SHAMING

HOE ZETTEN WE DIT DAADWERKELIJK IN ALS EEN INSTRUMENT IN RANDSTAD URGENT MET VELE PROJECTEN EN BETROKKENEN?

WAT: VERDER DAN ZWARTE PIETEN

WIE: WIJZENDE VINGERS

HOE: TUSSEN SCHOUDERKLOPJES EN SCHIJNWERPERS


Faming en shaming2

FAMING EN SHAMING

“WE HEBBEN FEEDBACK NODIG OP HET EIGEN FUNCTIONEREN. RANDSTAD URGENT MOET HIERIN EEN VOORBEELD WORDEN.”

AMBASSADEUR RIEK BAKKER

“IK HEB GEEN BEHOEFTE OM BEWINDSPERSONEN AAN DE SCHANDPAAL TE NAGELEN, MAAR IK ZIE FAMING EN SHAMING WEL ALS EEN INTERN INSTRUMENT OM IN TE GRIJPEN, ONSZELF SCHERP TE STELLEN EN ELKAAR AAN TE SPREKEN.”

BESTUURLIJK DUO JEANNETTE BALJEU

“SHAMING LEIDT TOT EEN INTERNE DYNAMIEK EN VRAGEN ALS: WAAROM DOEN WIJ HET ZO SLECHT? HOE KOMT DAT? HET ZET INTERNE BETROKKENEN OP SCHERP. OP DE VERKOOPCIJFERS HEEFT SHAMING EEN MINDER POSITIEF EFFECT EN SHAMING EEN VEEL STERKER NEGATIEF EFFECT.”

WIBO KOOLE , CONSUMENTENBOND


Faming en shaming3

FAMING EN SHAMING

AFSPREKEN IS AANSPREKEN

VOORTGANGSOORDEEL ÉN KWALITEITSOORDEEL

FAMEN CREËRT SCHEVE OGEN

SHAMEN IS EEN INTERVENTIE

REGIE BIJ RANDSTAD URGENT


Blik van buiten

BLIK VAN BUITEN

AMBASSADEURS

AFKOMSTIG UIT MAATSCHAPPELIJKE OF BEDRIJFSLEVEN, MAAR KENNIS, ERVARING EN NETWERKEN IN POLITIEK-BESTUURLIJKE WERELD

AMBASSADEURSOPDRACHT

SCHERP HOUDEN VAN BESTUURDERS OP DE SNELHEID EN KWALITEIT VAN BESLUITVORMING

AMBASSADEURSRECENSIES

KRITISCHE REFLECTIE VANUIT HET OOGPUNT VAN DE AMBASSADEUR OP DE PROJECTBESLUITVORMING IN HET AFGELOPEN JAAR RANDSTAD URGENT


Blik van buiten1

BLIK VAN BUITEN

“HET POLDERMODEL HEEFT ALLES GRIJS GEMAAKT, POLITICI MOETEN WEER LEF TONEN. IK BEN AMBASSADEUR VAN RANDSTAD URGENT GEWORDEN, OMDAT IK VANUIT DIE VRIJE ROL EEN BIJDRAGE KAN LEVEREN AAN PROCESSEN WAARIN WE WEL SCHERP ONDERHANDELEN EN KRITISCH ZIJN, MAAR TEGELIJKERTIJD SAMEN ZOEKEN NAAR WIN-WIN-MOGELIJKHEDEN EN ELKAAR HIERIN SUCCES GUNNEN.”

AMBASSADEUR ELLEN VERKOELEN


Blik van buiten2

BLIK VAN BUITEN

“MEN ZIT IN ZEKERE ZIN VAST, VAST AAN HET VERLEDEN, VAST AAN CONTRACTEN, AAN BUDGETAIRE VRAAGSTUKKEN. IK DENK DAT JE ROL ALS AMBASSADEUR NIET IS VAN, IK ZAL JULLIE EENS VERTELLEN WAT DE OPLOSSING IS, MAAR HET IS MEER HET BIJ ELKAAR HOUDEN EN OP KOERS HOUDEN VAN AL DIE MENSEN DIE EIGENLIJK WEL WETEN WAT DE BESTE OPLOSSING IS. DAT JE ALS BUITENSTAANDER, ZONDER BELANGEN ZEGT VAN, ZULLEN WE EENS REËEL ZIJN, WAT IS HIER NOU EIGENLIJK DE OPLOSSING.”

AMBASSADEUR JAN WILLEM OOSTERWIJK


Blik van buiten3

BLIK VAN BUITEN

“HET AMBASSADEURSSCHAP IS GEEN MACHTSFUNCTIE, MAAR EEN AANMOEDINGINGSFUNCTIE. DAN ZEG IK, MINISTER, ALS U HET ZO URGENT VINDT LATEN WE DAN ACTIE ONDERNEMEN.”

AMBASSADEUR PAUL NOUWEN

“NU ZIE IK WAAROM WE RUIMTELIJK GEEN BESLUITEN KUNNEN NEMEN. ER ZIJN TEVEEL PARTIJEN, WE WORDEN KEER OP KEER INGEHAALD DOOR DE FEITEN EN STELLEN (BIJNA) GEMAAKTE KEUZES WEER TER DISCUSSIE.”

AMBASSADEUR JAAP VAN DUIJN


Lessons learned

LESSONS LEARNED

AANPAK MET DUO’S EN AMBASSADEURS WERKT, NU VERDER INTENSIVEREN

PROJECTEN VAAK LANGE HISTORIE VAN FRUSTRATIES EN IRRITATIES, HET ONDERLING VERTROUWEN MOET EERST WEER HERSTELD WORDEN

SAMENHANG TUSSEN EN BINNEN PROJECTEN EN GEBIEDEN VERSTERKEN

EENMAAL GEMAAKTE AFSPRAKEN MEER DAN INTENTIES OF BELOFTES EN KUNNEN NIET WEER TER DISCUSSIE WORDEN GESTELD

KLANT EN GEBRUIKER MEER CENTRAAL STELLEN


Lessons learned1

LESSONS LEARNED

RIJK MOET ENERZIJDS MEER REGIE TONEN EN STERKERE KADERS BIEDEN EN ANDERSZIJDS DE KUNST VAN HET LOSLATEN BETER BEHEERSEN

SELECTIEVER ZIJN, MEER FOCUS EN MINDER PROJECTEN

OP TIJD ZIJN BLIJKT AL EEN UITDAGING OP ZICH, STERK URGENTIEGEVOEL IS NODIG VOOR VERSNELLING

MEER LEREN VAN SUCCESVOORBEELDEN EN NIET ALTIJD ZELF HET WIEL UITVINDEN

TIJD VAN PRATEN EN BESLISSEN. IN DE BEGING FASE ALLE BETROKKENEN UITNODIGEN, DAARNA KEUZES MAKEN


Lessons learned2

LESSONS LEARNED

SUCCESFACTOR IS NIET WETTEN EN PROCEDURES, MAAR PERSOONLIJKE AMBITIE, WILSKRACHT EN COMMITMENT

PROBLEEM- EN DOELSTELLING GEZAMENLIJK DEFINIËREN

PRIVATE PARTIJEN VERLEIDEN TOT INVESTERINGEN

INFRASTRUCTUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING BETER KOPPELEN

PLANNING EN EISEN FINANCIERING VAAK BEPERKEND VOOR KWALITEIT EN SNELHEID

DIT WAS HET JAAR VAN DE START EN DE PLANVORMING, NU MOETEN DE BESLUITEN OOK TOT UITVOERING LEIDEN.


Discussie

DISCUSSIE

FAMING EN SHAMING PAST NIET EN SLAAGT NIET IN DE NEDERLANDSE CULTUUR

FAMING EN SHAMING LAAT BESTUURDERS INDERDAAD HARDER LOPEN, ALS WE ELKAAR NIET AANSPREKEN VERANDERT ER NOOIT WAT

FAMING EN SHAMING WERKT ALLEEN OP DE KORTE TERMIJN EN NIET OP DE LANGERE TERMIJN OM DE BESTUURSCULTUUR TE VERANDEREN

AMBASSADEURS ZIJN CRUCIAAL OM DE CULTUUR IN OVERHEIDSLANDVAN PRATEN EN UITSTELLEN TE DOORBREKEN

EEN EXTERNE BEOORDELING DOOR EEN ENQUETECOMMISSIE OF DRAGONS DEN VERHOOGT DE ONAFHANKELIJKHEID OF IS HET EEN NIEUWE BUREAUCRATIE OP ZICH?