warunek w sprawach koncentracji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Warunek w sprawach koncentracji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Warunek w sprawach koncentracji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Warunek w sprawach koncentracji - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Warunek w sprawach koncentracji. Małgorzata Szwaj Konferencja Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumenta Warszawa, 27 marca 2012 r. Agenda. Dlaczego Cel Rodzaj Proces Przyszłość?. Dlaczego. Decyzje UOKiK w sprawach koncentracji (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Warunek w sprawach koncentracji' - sawyer-summers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
warunek w sprawach koncentracji

Warunek w sprawach koncentracji

Małgorzata Szwaj

Konferencja Koła Naukowego OchronyKonkurencji i Konsumenta

Warszawa, 27 marca 2012 r.

agenda
Agenda
 • Dlaczego
 • Cel
 • Rodzaj
 • Proces
 • Przyszłość?
decyzje uokik w sprawach koncentracji 1
Decyzje UOKiK w sprawach koncentracji (1)
 • „Należy się spodziewać wzrostu liczby decyzji warunkowych, zwłaszcza w branżach, które po demonopolizacji i prywatyzacji zaczęły się ponownie koncentrować.”
 • Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel,Prezes UOKiK
 • Rzeczpospolita, 26 maja 2011 r.
slide7
Cel
 • Usunięcie potencjalnego, negatywnego skutku koncentracji – istotnego ograniczenia konkurencji – poprzez nałożenie warunku zmieniającego pierwotny zakres koncentracji, a tym samym usunięcie przyczyn ewentualnego zakazu.
slide8
Cel
 • osłabienie pozycji rynkowej (zgłaszającego)
 • stworzenie możliwości wejścia na rynek konkurentów
 • wzmocnienie istniejących konkurentów
 • utworzenie warunków do powstania nowego przedsiębiorcy
rodzaje warunku
Rodzaje warunku
 • Strukturalny
  • Zbycie majątku, sprzedaż udziałów/akcji
 • Behawioralny
  • Rozwiązanie umów licencyjnych, nieużywanie znaku towarowego przez określony czas, zapewnienie dostępu do sieci dystrybucji, sprzedaż za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej osób trzecich, zapewnienie ciągłości świadczenia usługi i jej jakości
otwarty katalog warunk w w ustawie
Otwarty katalog warunków w ustawie
 • Nazwane
  • Zbycie majątku
  • Wyzbycie się kontroli
  • Udzielenie licencji praw wyłącznych konkurentowi
 • Inne, nienazwane
najcz ciej strukturalne
Najczęściej strukturalne
 • Zbycie majątku
  • Zbycie części majątku Zakładów Azotowych (...) tj. instalacji elektrolizy chloru (decyzja nr DOK-116/06, PCC/Zakłady Azotowe)
  • Wyzbycie się przez Carrefour wszelkich praw do [określonych 9] sklepów (decyzja nr DOK-86/07, Carrefour/Ahold)
  • Wyzbycie się przez FreseniusMedicalCare wszelkich praw do stacji dializ Eurodial (decyzja nr DKK-70/11, Fresenius/Eurodial)
  • Wyzbycie się przez UPC części sieci należącej do Aster wraz z infrastrukturą i prawami z nią związanymi (decyzja nr DKK-10/11, UPC/Aster)
najcz ciej strukturalne1
Najczęściej strukturalne
 • Wyzbycie się kontroli
  • Doprowadzenie do wyzbycia się przez Rodamco wszelkich praw umożliwiających wywieranie wpływu na Złote Tarasy (decyzja nr DKK-64/10, Unibail-Rodamco/Simon Ivanhoe)
  • Sprzedaż przez Kompanię Węglową akcji Huty Łabędy (decyzja nr DKK-105/10, Kompania Węglowa/Huta Łabędy)
a tak e
A także
 • Odstąpienie od zamiaru nabycia jednego ze składników majątkowych (kina wielosalowego) należącego do Silver Screen (decyzja nr DKK-49/08, Multikino/Silver Screen)
 • Zobowiązanie Jeronimo Martins, niezależnie od zobowiązania do wyzbycia się praw do sklepów, do trwałego i nieodwracalnego zmniejszenia powierzchni sprzedaży i udostępnienia jej na zasadzie podnajmu pod inną działalność handlową (decyzja nr DKK-76/08, Jeronimo Martins/Plus Discount)
sporadycznie behawioralne
Sporadycznie behawioralne
 • Niepodejmowanie przez Multikino działań zmierzających do nabycia praw do kina wielosalowego przez cały czas posiadania przez Multikino kontroli nad innym kinem wielosalowym w Gdyni (decyzja nr DKK-49/08, Multikino/Silver Screen)
 • Doprowadzenie do zaniechania sprzedaży dżemów pod określoną marką (decyzja nr DKK-9/09, Agros Nova/Kotlin)
 • Utrzymanie udziałów rynkowych produktów objętych warunkiem na poziomie co najmniej 70% średniego udziału w rynku w ostatnich dwóch latach, w okresie do czasu wykonania warunku zbycia majątku (decyzja nr DKK 23/12, Polpharma/Polfa)
dodatkowe
Dodatkowe
 • Nabywca:
 • Niezależny od zgłaszającego
 • Daje gwarancję prowadzenia dotychczasowej działalności
 • Zaakceptowany przez Prezesa UOKiK
propozycja warunku
Propozycja warunku

Prezes UOKiK stwierdza niemożność wydania zgody na koncentrację

Rozważa zastosowanie decyzji warunkowej

Prezes UOKiK proponuje warunek

Przedsiębiorca proponuje warunek

„Negocjacje” warunku

Prezes UOKiK proponuje ostateczny warunek

Przedsiębiorca akceptuje

Przedsiębiorca odmawia akceptacji

Decyzja zakazowa

Decyzja warunkowa

termin z o enia propozycji warunku
Termin (złożenia propozycji warunku)
 • Brak terminu na sformułowanie warunku w toku postępowania
 • Propozycja warunku przedłuża postępowanie
 • Nowelizacja u.o.k.k.?
termin wykonania warunku
Termin (wykonania warunku)
 • Brak ustawowych przesłanek wyznaczenia terminu na wykonanie warunku
 • Preferencja dla krótkiego terminu „ze względu na ograniczenie konkurencji na rynku do czasu ich spełnienia” (decyzja nr DKK-70/11, FreseniusMedicalCare/Eurodial)
 • Dłuższy termin to trudność monitorowania i niebezpieczeństwo zmiany warunków konkurencji
termin wykonania warunku1
Termin (wykonania warunku)
 • Rozsądny i w szczególności realny do dotrzymania
   • Najczęściej 12-18 miesięcy, ale również:
   • Wydłużenie terminu do 3 lat – spełnienie warunku niezależne wyłącznie od należytej staranności strony (decyzja nr DOK-35/2005, Nafta Polska/Zakłady Azotowe)
   • Przestrzeganie określonego warunku przez okres 3 lat – jako przewidywany okres zmian na rynku w wyniku pionowej konsolidacji sektora produkcji i sprzedaży wódki czystej (decyzja nr DOK-123/05, Carey Agri/Polmos Białystok)
   • 2 lata ze względu na czasochłonność czynności [obowiązków] zmierzających do sprzedaży instalacji elektrolizy chloru (decyzja nr DOK-116/06, PCC/Zakłady Azotowe)
przysz o1
Przyszłość?
 • Pisemne przedstawienie zastrzeżeń wobec koncentracji
 • Konsultacja propozycji warunku z osobami trzecimi
 • Monitorowanie procesu zbycia przez zarządcę (powiernika)
 • Przedmiotem warunku sprzedaż rentownego przedsiębiorstwa mającego zdolność do skutecznego i trwałego konkurowania
 • Obowiązek odrębnego prowadzenia zbywanego majątku w okresie przejściowym
 • Sprzedaż na rzecz wskazanego uprzednio nabywcy (up-front buyer)
kontakt
Małgorzata Szwaj

Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Sp. k.

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Tel: +48 22 526 51 78

Fax: +48 22 526 50 61

http://www.linklaters.com

Kontakt
linklaters c wi niewski i wsp lnicy sp k
Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Sp. k.

Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Sp. k.

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Tel: (+48) 22 526 50 00

Fax: (+48) 22 526 50 61

Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa jest spółką afiliowaną Linklaters LLP, spółki partnerskiej z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem OC326345. Określenie „partner” w odniesieniu do Linklaters LLP oznacza członka Linklaters LLP lub pracownika lub doradcę Linklaters LLP, jej spółek stowarzyszonych lub innych podmiotów posiadających równoważny status i kwalifikacje. Lista członków Linklaters LLP oraz osób niebędących członkami, lecz posiadających status partnera, wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych, dostępna jest w siedzibie firmy - One Silk Street, Londyn EC2Y 8HQ, Wielka Brytania. Osoby te są radcami prawnymi lub zagranicznymi bądź europejskimi prawnikami z prawem do wykonywania zawodu na podstawie rejestracji w odpowiednich organach.

Ważne informacje prawne dotyczące firmy znajdują się na stronie www.linklaters.com/regulation.