slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám - PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registra č ní č íslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349 Š ablona III/2VY_32_INOVACE_676. Speciální teorie relativity Důsledky STR kinematické Test. Důsledky STR kinematické Test. 1. Jsou dány čtyři výroky:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám' - savannah-holland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Výukový materiál zpracován v rámci projektu

EU peníze školám

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0349

Šablona III/2VY_32_INOVACE_676

d sledky str kinematick test
Důsledky STR kinematickéTest

1. Jsou dány čtyři výroky:

A: Hodiny, vzhledem k nimž se pohybujeme rychlostí , jdou vůči nám pomaleji než hodiny, které jsou vůči nám v klidu.

B: Rozpětí křídel letadla je při jeho rovnoměrném přímočarém letu menší vzhledem k Zemi, než když stojí letadlo na letišti.

C: Současnost událostí je podle klasické fyziky absolutní pojem.

D: Když se k nám těleso stálou rychlostí přibližuje, má vůči nám větší hmotnost, než když se stejně velkou rychlostí od nás vzdaluje.

Z těchto výroků jsou pravdivé výroky:

a) A, B, D

b) A, B, C, D

c) A, C

d) C

d sledky str kinematick test1
Důsledky STR kinematickéTest

2. Jsou dány čtyři výroky:

A: Hodiny, vzhledem k nimž se pohybujeme rychlostí, jdou vůči nám rychleji než hodiny, které jsou vůči nám v klidu.

B: Hodiny, které se vůči nám pohybují, jdou vůči nám pomaleji než hodiny, které jsou vůči nám v klidu.

C: Délka letadla jsou při jeho rovnoměrném přímočarém letu kratší vzhledem k Zemi, než když stojí letadlo na letišti

D: Klidová energie tělesa pohybujícího se rychlostí je čtyřikrát větší než jeho energie kinetická.

Z těchto výroků jsou pravdivé výroky:

a) A, C

b) B, C

c) B, C, D

d) C, D

d sledky str kinematick test2
Důsledky STR kinematickéTest

3. Je možné, aby se částice, která je původně v klidu, pohybovala 50 dní s konstantním zrychlením 10 m.s-2?

  • ne, neboť by přesáhla rychlost světla c
  • ne, neboť by dosáhla rychlosti světla c
  • ano, neboť získá rychlost 0,9c
  • ano, neboť získá rychlost asi 4,3.107 m.s7
d sledky str kinematick test3
Důsledky STR kinematickéTest

4. Kosmická loď, která se vzdaluje od Země rychlostí , kde je rychlost světla ve vakuu, vysílá směrem k Zemi světelný signál. Jak velká je rychlost signálu vzhledem ke kosmické lodi? a) 1,3c

b) c

c) 0,7c

d) 0,3c

d sledky str kinematick test4
Důsledky STR kinematickéTest

5. Kosmická loď, která se vzdaluje od Země rychlostí, kde je rychlost světla ve vakuu, vysílá směrem od Země světelný signál. Jak velká je rychlost signálu vzhledem k Zemi?

a) 1,3c

b) c

c) 0,7c

d) 0,3c

d sledky str kinematick test5
Důsledky STR kinematickéTest

6. Ve vztažné soustavě nastaly současně dvě události. Jsou události současné také pro pozorovatele v kosmické lodi?

a) ano, jsou současné v obou soustavách

b) ano, ale jen tehdy, je-li rychlost lodi blízká rychlosti světla

c) ano, ale jen tehdy, jestliže proběhly obě v témž místě

d) ne, je mezi nimi vždy určitý časový rozdíl

d sledky str kinematick test6
Důsledky STR kinematickéTest

7. Osy dvou inerciálních vztažných soustav jsou rovnoběžné. Soustava S´ se pohybuje vzhledem k soustavě S rychlostí 0,8c ve směru osy x. V určitém místě soustavy S´ nastal děj, který pro pozorovatele v této soustavě trval 12 s. Jakou dobu trvání děje zjistí pozorovatel v soustavě S?

a) 20 s

b) 15 s

c) 12 s

d) 7,2 s

d sledky str kinematick test7
Důsledky STR kinematickéTest

8. Osy dvou inerciálních vztažných soustav jsou rovnoběžné. Soustava S´ se pohybuje vzhledem k soustavě S rychlostí 0,8c ve směru osy x. V soustavě S´ je umístěna rovnoběžně s osou tyč délky 9 m. Jakou délku tyče zjistí pozorovatel v soustavě S?

a) 15 m

b) 9 m

c) 7,2 m

d) 5,4 m

d sledky str kinematick test8
Důsledky STR kinematickéTest

9. Inerciální vztažná soustava S´ se pohybuje vzhledem k soustavě S rychlostí v = 0,5c. V soustavě S´ se pohybuje částice rychlostí u = 0,4c tak, že vektory obou rychlostí jsou rovnoběžné. Jak velká je rychlost částice vzhledem k soustavě S, jsou-li oba vektory souhlasně orientované?

a) 0,083c

b) 0,125c

c) 0,75c

d) 0,9c

d sledky str kinematick test9
Důsledky STR kinematickéTest

10. Inerciální vztažná soustava S´ se pohybuje vzhledem k soustavě S rychlostí v = 0,5c. V soustavě S´ se pohybuje částice rychlostí u = 0,4c tak, že vektory obou rychlostí jsou rovnoběžné. Jak velká je rychlost částice vzhledem k soustavě S, jsou-li oba vektory souhlasně orientované?

a) 0,083c

b) 0,125c

c) 0,75c

d) 0,9c

literatura a zdroje
Literatura a zdroje:
  • Bartuška K.: Kapitoly ze speciální teorie relativity, SPN, Praha, 1991
  • Bartuška K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy IV, Prometheus, Praha, 2000
  • Soukup V., Veselý J.: Maturitní otázky fyzika, Fragment, 2007