Euroopa liidu finantstulevik
Download
1 / 25

Euroopa Liidu finantstulevik - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Euroopa Liidu finantstulevik. 5.12.2012. Mis läks valesti. Euroopa integratsiooni mootor:. Soov tagada rahu Euroopas majandusliku heaolu kasvatamisega tolliliidust majandus- ja rahaliiduni. Söe- ja teraseühendus – 1950 Euroopa Majandusühendus, Rooma leping 1957 Ühtse Euroopa Akt – 1986

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Euroopa Liidu finantstulevik' - satya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Euroopa integratsiooni mootor
Euroopa integratsiooni mootor:

Soov tagada rahu Euroopas majandusliku heaolu kasvatamisega tolliliidust majandus- ja rahaliiduni

Söe- ja teraseühendus – 1950

Euroopa Majandusühendus, Rooma leping 1957

Ühtse Euroopa Akt – 1986

Maastrichti leping 1992

 • 1990-94 Siseturu arendamine sh kapitali vaba liikumine

 • 1994-99 Euroopa Keskpanga ja keskpankade süsteemi loomine ja majandusliku konvergentsi saavutamine

 • 1999 vahetuskursifikseerimine ja euro käiberaha

 • 2002 euro sularaha käibele tulek


Majandus ja rahaliit
Majandus- ja rahaliit

 • Liikmesriikide majanduspoliitikate koordineerimine

 • Liikmesriikide eelarvepoliitikate koordineerimine

 • Ühine sõltumatu rahapoliitika

 • Ühisraha ja euroala

Liikmesriigid, komisjoni abil ning stabiilsuse ja kasvu pakti alusel

Euroopa Keskpank


Lehinnati
Ülehinnati

 • Euroala kui optimaalne valuuta piirkond

 • Riikide võimet vastutustundlikku poliitikat ajada

 • Riikide kollektiivset sunnivõimet

Konvergentsikriteeriumid

 • Tugev riigi rahandus

  • Eelarve puudujääk < 3% SKPst

  • Riigivõlg < 60% SKPst või selle poole piisava kiirusega liikumas

 • Madal ja stabiilne inflatsioon: kolme madalaima keskmine +1,5%

 • Stabiilne vahetuskurss: 2 aastat vahetuskursimehhanismi ERM II liikmelisust

 • Pikaajalised intressimäärad: kolme madalaima keskmine +2%


Alahinnati
Alahinnati

 • Asümmeetriliste šokkide tõsidust ja suurema kriisi riski

  • Puudus kriisimehhanism

  • Ei kasutatud võimalusi konkurentsivõime parandamiseks: EL vahendid, madalad intressimäärad

 • Finantssektori deregulatsiooni mõju riskivõtmise valmidusele

  • Riskid kuhjusidKriis
Kriis

 • 2008 ületatakse riskitaluvus finantssektoris

  • Pankade päästmine avaliku sektori rahaga

  • Majanduse elavdamine

 • saavutatakse piir mõnedes euroala riikides

  • 2010 Kreeka ja Iirimaa

  • 2011 Portugal

  • 2012 Hispaania ja Küpros


Laenuprogrammid
Laenuprogrammid

 • Kreeka I laenuprogramm 73 mld € (2010-2012)

 • Iirimaa 67,5 mld € (2010-2012)

 • Portugal 78 mld € (2011-2013)

 • Kreeka II 142,6 mld € (2012-2014)

 • Hispaania ca 45 mld €

 • Võimalik Küpros ca 15 mld €

 • Rahastajad: euroala riigid, EFSF, EFSM, IMF, bilateraalsed laenud


Kriisilahenduse meetmed
Kriisilahenduse meetmed

 • Kreeka I kahepoolne laenuprogramm

 • EFSF ja EFSM (440+60 mld €)

  • EFSF lubadused Iirimaale, Portugalile ja Kreekale kokku 192 mld eurot

 • ESM 08.10.2012

  • Laenuvõime 500 mld €; koos EFSFiga 700 mld €

  • Kogukapital 700 mld, sellest sissemakstav 80 mld


Ekp erakorralised stabiilsusmeetmed
EKP erakorralised stabiilsusmeetmed

 • Likviidsusabi pankadele

  • Nt 2011 IV kvartal USD likviidsusoperatsioonid

 • Riigivõlakirjade tugiostud

  • Securities Market Programme (SMP) – alates mai 2010: 211 mld €

 • Pikaajalised (3a) rahapoliitilised laenud

  • Long-term refinancing operations (LTRO) –529 mld € (dets 489€)

 • OTM


Riigirahanduse koordinatsiooni tugevdamine
Riigirahanduse koordinatsiooni tugevdamine

 • Majandusjuhtimise I pakett (nn 6-pakk)

  • Stabiilsuse ja kasvu pakti tugevdamine

  • Makrotasakaalustamatuste seire

 • Majandusjuhtimise II pakett (nn 2-pakk)

  • Eelarvekavade hindamine

  • Probleemsete riikide süvendatud seire ja programmi soovitamine

 • Fiskaallepe

  • struktuurne eelarve positsioon kuni -0,5% SKPst

  • korrektsiooni mehhanism, et reageerida eelarve olukorra halvenemisele4 presidendi raport
4 presidendi raport

 • Vaheraport 10/2012 ja lõppraport 12/2012

  • Eelarve liit

  • Pangandusliit

  • Majandusliit

  • Euroala demokraatlik kontroll


Eelarve liit
Eelarve liit

 • Rakendada täielikult majandusjuhtimise raamistik

 • Euroala eelarve või eelarve võimekus

 • Euroala rahandusminister, eurokassa

 • Eurovõlakirjad, võlakustutamise fond

 • Fiskaalleppe toomine põhilepingutesse

 • ESM toomine EL õigussüsteemi


Pangandusliit
Pangandusliit

 • Ühtne pangandusjärelevalve

  • Euroala+

  • Siseturgu arvestav

 • Ühtne kriisihaldus ja lahenduste rahastamine

 • Ühtne hoiuste tagamise süsteem


Majandusliit
Majandusliit

 • Majanduspoliitikate koordinatsiooni laiendamine

 • Reformide kiirendamine

  • Tööturu paindlikkuse suurendamine

  • Konkurentsi piirangute kaotamine

  • Sotsiaalkindlustuse reformid

  • Riigi osaluse vähendamine

  • Maksupoliitika


Mida eesti arvab
Mida Eesti arvab

 • Teha ära majandusjuhtimises juba kokkulepitu

 • Täiendav pädevuste ära andmine liikmesriigi tasandilt võib tähendada referendumit

 • ELTL art 125 ei loobu, st ei soovi euro võlakirju

 • Euroala eelarve või eelarve võimekuse loomisse suhtume skepsisega

 • Pangandusliiduga oleme nõus

 • Majandusliidus nõus reformide toetamisega, aga teeme seda juba niigi praeguste Euroopa poliitikate raames