Marit Moe, KS Nord-Trøndelag Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karl-Heinz Cegla, Nord-Trøndelag fylkeskom - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marit Moe, KS Nord-Trøndelag Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karl-Heinz Cegla, Nord-Trøndelag fylkeskom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marit Moe, KS Nord-Trøndelag Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karl-Heinz Cegla, Nord-Trøndelag fylkeskom

play fullscreen
1 / 16
Marit Moe, KS Nord-Trøndelag Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karl-Heinz Cegla, Nord-Trøndelag fylkeskom
232 Views
Download Presentation
satinka
Download Presentation

Marit Moe, KS Nord-Trøndelag Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karl-Heinz Cegla, Nord-Trøndelag fylkeskom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til plandialogdag Marit Moe, KS Nord-Trøndelag Roald Huseth, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karl-Heinz Cegla, Nord-Trøndelag fylkeskommune

 2. Samhandling er en utfordring på alle nivå Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene mars 2012 Den største utfordringen for regional utvikling er sektortenkningen. Hvordan kan vi drive samhandling på tvers av forvaltningsnivå og sektorer?

 3. Arbeidet med LUK-prosjektet (lokal samfunnsutvikling i kommunene) har avdekket et ønske fra kommunene om et sterkere fokus på styrking av samhandlingskompetanse og plan- og prosesskunnskap LUK – Lokal samfunnsutvikling i kommunene - En femårig satsing fra Kommunal- og regionaldepartementet Mål: Bedre samhandling mellom regionalt og kommunalt nivå .Styrke kommunens arbeid med å bygge attraktive lokalsamfunn.

 4. LUK – Lokal samfunnsutvikling i kommunene Fokusområder og prosjekter 2011 2012 2014 2013 2015 Prosjektlederkurs PLP - metode Prosjektlederkurs PLP - metode 4 temasamlinger Planlegging som verktøy i samfunnsutvikling 2 Dialogsamlinger Tema: Planstrategi Kompetanse Utvikling av studietilbud i samfunnsplanlegging Studietilbud i samfunnsplanlegging Utvikling av studietilbud i samfunnsplanlegging Rekrutteringsprosjekt Rekrutteringsprosjekt Rekrutteringsprosjekt Rekruttering Konferanseoversikt Konferanseoversikt Konferanseoversikt Samordning Felles statistikk- og analysemodul?

 5. KOMMUNEN SOM SAMFUNNSUTVIKLER – EN UNDERSØKELSE FRA NORUT Undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse til rådmenn og ordførere i alle kommuner, case-studier i fire kommuner og intervju med fylkeskommuner og Fylkesmannens landbruksavdeling. Rapporten i PDF-format finner du her.

 6. Spørsmål 1 som ble stilt var: I hvor stor grad preger innsats for lokal samfunnsutvikling den kommunale virksomheten i kommunen?

 7. Spørsmål 2 som ble stilt var: I hvor stor grad driver din kommune lokal samfunnsutvikling på disse områder?

 8. Innsats for samfunnsutvikling på spesifiserte områder (skala 1-6) Kilde: Norut rapport 2009 – Kommunen som samfunnsutvikler

 9. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rapporter_planer/rapporter/2010/fylkesmannen-2010.html?id=621416http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rapporter_planer/rapporter/2010/fylkesmannen-2010.html?id=621416

 10. Er vi på rett vei når det gjelder samhandling i Nord-Trøndelag?

 11. Notatet er en bestilling fra KRD for å mer kunnskap hvilken rolle regionale partnerskap spiller for samordning og samhandling av regionalt utviklingsarbeid. Spørreundersøkelse til alle rådmenn høsten 2010

 12. Dette er en inspirasjon for å fortsette arbeide med ulike regionale partnerskap