dagens program n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dagens program PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dagens program

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

Dagens program - PowerPoint PPT Presentation

saskia
89 Views
Download Presentation

Dagens program

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dagens program • Spørge-hjørnet: • XML, sikkerhed (grant & revoke), transaktioner • Forslag til tidspunkt for repetition primo januar • Pensum • Tips til skriftlig eksamen • Gennemgang af eksamensopgaver: juni 2003 • Opgaver fra sidst (løs selv): • XML, sikkerhed, OO i Oracle • Flere gamle eksamensopgave (løs selv)