adolescentie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Adolescentie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Adolescentie

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Adolescentie - PowerPoint PPT Presentation

saskia
269 Views
Download Presentation

Adolescentie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Adolescentie Lemmensinstituut Leuven academiejaar 2010-2011

 2. adolescentie

 3. adolescentie • Lichamelijk : • Evolutie naar volwassen lichaam • Puberteit : seksespecifieke veranderingen ( hypofyse) • Seksuele rijpingsprocessen • Primaire en secundaire geslachtskenmerken • Groeispurt : tweede strekking • Lengte, gewicht, skelet • Ongelijke groei slungelachtig • Zweetklieren, vette huid acné • Reacties op veranderingen  zelfbeeld • Bijv. te vroege/late rijping, psychologisch voor/achter, “ideale maten” • Eerste menstruatie/zaadlozing : gemengde gevoelens • Acceleratieverschijnsel

 4. adolescentie • 2. Motorisch • Toename van uithouding en spierweefsel

 5. adolescentie • 3. Perceptueel • aandacht en concentratievermogen  multitasken • NB : té afwisselende muziek bij studeren is storend

 6. adolescentie • 4. Cognitief : Piaget: stadium 4 : formeel operationeel stadium • Nadenken over dingen die niet direct waarneembaar zijn (= abstract denken • Bijv. vrijheid, liefde, milieu, zelfreflectie • Propositionele denken: logisch rede • Nadenken over “wat zou kunnen zijn”

 7. Adolescentie • 2. Hypothetisch-deductief denken • Als…. dan….. • Experimenterend denken • 3. Combinatorisch denken • Systematisch combineren van elementen • 4. Efficiënte informatieverwerking • Geheugencapaciteit • Metacognitie • Planmatig en systematisch werken • Inhoudelijke kennis Kritischer Discussie Idealisme Zelfbeeld &é

 8. Adolescentie • 5. Taal : • Beheersing volwassenentaal • Ook eigen jargon (vet, duhuh, SMS-taal)

 9. Adolescentie • 6. Sociaal-emotioneel

 10. adolescentie • 6. Sociaal-emotioneel: kindrol volwassenrollen • Ouders en gezin • Separatie en individuatie • Eigen mening • Zelfstandigheid • “Ouders zijn niet perfect” • Generatiekloof is beperkt • Rolveranderingen (o.a. relaties, studie, levensbeschouwing) • Invloed van gezin • Opvoedingsstijl • “Lege nest”-gevoel • Sociale klasse • Samenstelling gezin • Cultuur

 11. adolescentie • 6. Sociaal-emotioneel • Conflicten • Met ouders, leerkrachten • Met zichzelf (zelfbepaling vs. andere nodig)

 12. adolescentie • 6. Sociaal-emotioneel • Stress • Probleemgerichte, emotiegerichte of defensieve aanpak • Leeftijdsgenoten • Meer tijd (ook buiten school, jeugdhuis) • Informele groepen, zelfkeuze • Ook andere sekse • Grotere groepen • Jeugdcultuur-subcultuur (skater, gabbers, gothic, emo,…) imago • Kliekjes : <7, zelfde interesse, wij-gevoel wederzijdse socialisatie • Boezemvriend(inn)en: intimiteit, gelijkwaardigheid, wederkerigheid

 13. adolescentie • 7. Seksueel • Freud : genitale fase • Hormonenseksuele stroomversnelling • Romantische relaties • Intimiteit, plezier, prestige, eigen identiteit, autonomie • zelfbekommernis status affectie praktisch • Zelfbevrediging • Eerste keer: geleidelijke toename van intimiteit • Tienerzwangerschappen (+/- 1%) • Homoseksualiteit

 14. adolescentie • 8. Persoonlijkheid : • Egocentrisme : de wereld draait om mij • Imaginair publiek : iedereen kijkt naar mij • Persoonlijke fabel : ik ben uniek

 15. adolescentie • 8. Persoonlijkheid : • Conformisme : keuzes baseren op anderen • Identiteitsvinding en –ontplooiing : Wie ben ik? – Wie wil ik worden? • Identificatie : van uiterlijk naar innerlijk a.d.h.v. modellen/idealen • Experimenteren : (tijdelijk) verschillende rollen aannemen • Identiteitsstatus : Erikson : identiteit vs. Identiteitsverwarring • Invloed van ouders • Genderstereotypen • Zelfbeeld : • Onderscheid eigen perceptie en deze van anderen • Meer gedifferentieerd

 16. adolescentie • 9. Moreel : postconventioneel stadium • Sociale regels MAAR ook universele menselijke waarden • Voorwaarden: • Formeel operationeel denken • Inlevingsvermogen/empathie • Omzetten in daden • Niet iedereen bereikt dit stadium!

 17. adolescentie • 10. School :

 18. adolescentie • 11. Spel • Sport en hobby i.p.v. ontwikkelingsspel • Sociale dimensie • 12. Tekenen • Kritischer  bewust van beperkingen • Kalmerend tekenen /karikaturen • 13. Muzisch • Muziek beluisteren o.w.v. zelfverwezenlijking, emotionele en sociale behoeften. • Voorkeuren o.i.v. identiteitsvorming/conformisme

 19. Volgende keer • Wo 2 maart • Pubers in de klas