k rnyezetv delem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Környezetvédelem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Környezetvédelem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Környezetvédelem - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Környezetvédelem. Dr. Bulla Miklós (szerk.). 1. Bevezető előadás. Környezetvédelem. Bevezető előadás. A környezet fogalma. ~: a világ azon része, amelyben élünk és tevékenykedünk A Föld élővilágának élettere: bioszféra földkéreg (litoszféra) vízburok (hidroszféra levegő (atmoszféra)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Környezetvédelem' - sasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k rnyezetv delem

Környezetvédelem

Dr. Bulla Miklós (szerk.)

1. Bevezető előadás

2005.

a k rnyezet fogalma

Környezetvédelem

Bevezető előadás

A környezet fogalma
 • ~: a világ azon része, amelyben élünk és tevékenykedünk
 • A Föld élővilágának élettere: bioszféra
  • földkéreg (litoszféra)
  • vízburok (hidroszféra
  • levegő (atmoszféra)

élőlények által benépesített területei

slide3

Atmoszféra

Növény- és állatvilág

Talaj

Földkéreg

Kőzet

Mag

Litoszféra

Földköpeny

Fölkéreg

(talaj és kőzet)

Földkéreg

Bioszféra

(élővilág)

Atmoszféra

(légkör)

Hidroszféra

(vízburok)

Litoszféra

(földkéreg + földköpeny felső része)

Környezetvédelem

Bevezető előadás

k rnyezeti elemek

Környezetvédelem

Bevezető előadás

Környezeti elemek
 • I. Ökoszisztémák alkotói
  • föld
  • víz
  • levegő
  • élővilág
 • II. Épített környezet
  • települések
  • infrastruktúrák

Táj

a k rnyezetv delem folyamatai

Környezetvédelem

Bevezető előadás

A környezetvédelem folyamatai
 • A károkat megelőző védelem
 • Az okozott károk megszüntetése
 • A környezet fejlesztése
 • A természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás

Összehangolt cselekvés szükséges!

a k rnyezetv delem r szei

Környezetvédelem

Bevezető előadás

A környezetvédelem részei

természetvédelem

tájvédelem

környezetgazdálkodás

környezetkímélő technológiák kifejlesztése és alkalmazása

környezettervezés

környezetfejlesztés

környezetállapot- értékelés

hulladékgazdálkodás

a k rnyezetv delemhez kapcsol d tudom nyok

Környezetvédelem

Bevezető előadás

A környezetvédelemhez kapcsolódó tudományok
 • ökológia
 • földtudományok
 • kémia, biológia, orvostudományok
 • fizika, műszaki tudományok
 • matematika, számítástechnika
 • agrártudományok
 • közgazdaságtan, jogtudomány
 • politikatudomány, szociológia, demográfia
 • pedagógia
a k rnyezetre hat ssal vannak

Környezetvédelem

Bevezető előadás

A környezetre hatással vannak:
 • népesedési folyamatok
 • termelés
 • közlekedés
 • fogyasztás
 • hulladék
 • az élővilág pusztításának formái nem szennyezés útján
a k rnyezetszennyez s primer folyamatai

Környezetvédelem

Bevezető előadás

A környezetszennyezés primer folyamatai
 • Emisszió (kibocsátás, mennyiség/idő, pl. m3/s; g/s stb., pl. a kémény által kibocsátott SO2 mértéke)
 • Transzmisszió (terjedés)
 • Immisszió (szennyezettségi érték, mennyiség/térfogat = koncentráció, pl. g/m3; pl. a légkör SO2 koncentrációja)
k rnyezetszennyez forr sok

Környezetvédelem

Bevezető előadás

Környezetszennyező anyagok

Környezetszennyező források
 • időbeli eloszlás
 • eredet
 • kémiai összetétel
 • lokalizálhatóság szerint
  • pontszerű
  • diffúz
 • fűtőanyagok elégetésének termékei
 • ipari
 • háztartási, intézményi
 • mezőgazdasági
 • katonai tevékenységek termékei

eredetű termékek

k rnyezeti rtalmak

Környezetvédelem

Bevezető előadás

Környezeti ártalmak

lokális, regionális, globális szinten hatnak

 • kémiai ártalmak
 • mechanikai hulladékok
 • zaj- és rezgéshatások
 • sugárhatások
 • természetes és művi környezet károsodásai
 • az idegrendszerre ható káros hatások

védekezés is ezeken a szinteken!

k rnyezeti rtalmak elh r t sa

Környezetvédelem

Bevezető előadás

Környezeti ártalmak elhárítása
 • Műszaki megoldások
 • Gazdasági eszközök
 • Tudományok
 • Oktatás, nevelés, szemléletformálás
 • Intézményrendszer
 • Jogi szabályozók
a glob lis k rnyezeti gondolkoz s el zm nyei

Környezetvédelem

Bevezető előadás

A globális környezeti gondolkozás előzményei
 • az első nemzetközi összefogások a természetvédelem terén
 • 1962, Carson: Néma tavasz
 • 1968: Római Klub
 • 1972, Meadows: A növekedés határai
 • 1972, Stockhom: ENSZ Konferencia az Emberi Környezetről
 • 1992, Rio de Janeiro: Környezet és fejlődés Világkonferencia
 • 2002, Johannesburg: Word summit on Sustainable development
glob lis probl m k

Környezetvédelem

Bevezető előadás

Globális problémák
 • népesedési problémák és következményeik
 • adósságválság
 • a nem megújuló környezeti erőforrások korlátozottsága
 • a megújuló természeti erőforrások korlátozottsága
 • regionális feszültségek (katonai) kockázatai
 • környezeti problémák, környezetszennyezés regisztrált felismerése

valamennyi környezeti gond gyökere a népesség növekedése!

slide16

Környezetvédelem

Bevezető előadás

A Föld lakosságának megoszlása a gazdasági fejlettség függvényében

slide17

Környezetvédelem

Bevezető előadás

Születéskor várható életkor

slide18

Környezetvédelem

Bevezető előadás

A városi népesség aránya a Földön és a kontinenseken

slide19

Környezetvédelem

Bevezető előadás

A fővárosok gazdasági fejlettsége és a légszennyezés

slide20

Környezetvédelem

Bevezető előadás

A világ és ezen belül az OPEC kőolajtermelése

slide21

Környezetvédelem

Bevezető előadás

Termőterültetek változása a Földön

1 főre jutó termőterület

művelésbe vont terület

hazai k rnyezeti adatok

Környezetvédelem

Bevezető előadás

Hazai környezeti adatok
 • környezethasználaton alapuló adatok
 • a környezet állapotát leíró adatok
 • időszakos kiadványok
slide23

Környezetvédelem

Bevezető előadás

Technológiához tartozó forrásokon távozó légszennyező anyagok felsorolása

nyilv ntart si t rk p

Környezetvédelem

Bevezető előadás

Nyilvántartási térkép

Topográfiai térkép

gyorsan v ltoz k rnyezeti adatok region lis inform ci

Környezetvédelem

Bevezető előadás

Gyorsan változó környezeti adatok, regionális információ
 • Zöld pontok
 • Az Európai Szennyezőanyag Kibocsátási Regiszter (European Pollution Emission Register, EPER) honlapja
 • Osztrák-magyar-szlovák Környezetvédelmi Infolánc honlap
slide26

Környezetvédelem

Bevezető előadás

Zöld pont a Széchenyi István Egyetemen

slide27

Környezetvédelem

Bevezető előadás

A Zöld pontképernyője

slide28

Környezetvédelem

Bevezető előadás

Az EPER honlapja

slide29

Környezetvédelem

Bevezető előadás

Az INFOLÁNC honlapja

az eg sz f ldre kiterjed k rnyezeti adatok

Környezetvédelem

Bevezető előadás

Az egész Földre kiterjedő környezeti adatok
 • 1975, GEMS: Global Environmental Monitoring System
 • 1985, GRID: Global Resource Information Database
 • Távérzékelés
slide31

Környezetvédelem

Bevezető előadás

A GRID Arendal honlapja