Grannsamverkan i flerbostadshus
Download
1 / 18

Grannsamverkan i flerbostadshus - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Grannsamverkan i flerbostadshus. Utmaningar. Att få Grannsamverkan att: Fungera över tid Bli intressant för de boende Bli brottsförebyggande och trygghetsskapande. … och möjligheter. Guiden fokuserar på: Skapa organisatoriska förutsättningar – undvik eldsjälsdrift

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grannsamverkan i flerbostadshus' - sasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Grannsamverkan i flerbostadshus

Utmaningar

 • Att få Grannsamverkan att:

 • Fungera över tid

 • Bli intressant för de boende

 • Bli brottsförebyggande och trygghetsskapande


Grannsamverkan i flerbostadshus

… och möjligheter

 • Guiden fokuserar på:

 • Skapa organisatoriska förutsättningar

 • – undvik eldsjälsdrift

 • Bredare metodologiskt grepp som bygger på dialog och delaktighet

 • Problemorienterat arbetssätt


Grannsamverkan i flerbostadshus

Organisation

Partnerskapsgrupp

Huvudkontaktombud

Lokalsamverkansgrupp

Kontaktombud

Kontaktombud

Kontaktombud


Grannsamverkan i flerbostadshus

Organisationsmodell för flerbostadshus

Partnerskapsgruppen

På beställarnivå;

polisen, fastighetsägare, bostadsrättsförening, hyresgästföreningen, kommunen, försäkringsbolagen, lokala föreningar och näringsidkare

Ansvarar för:

Inriktning, resurser, uppföljning och eventuell modifiering av verksamheten


Grannsamverkan i flerbostadshus

Organisationsmodell för flerbostadshus

Huvudkontaktombud

(Projektledarroll - gärna anställd!)

Ansvarig för:

Samordningen av det praktiska arbetet, dess organisation och genomförandet av verksamheten

Förmedlar information mellan boende och partnerskapsgruppen


Grannsamverkan i flerbostadshus

Organisationsmodell för flerbostadshus

Lokal samarbetsgrupp

På utförarnivå:

fastighetsägare, boende (ev representerade av Hyresgästföreningen alt bostadsrättsförening) polis, kommun (socialtjänst, skola etc) lokala föreningar och näringsidkare

Ansvarar för:

Planerar och genomför grannsamverkans aktiviteter tillsammans med huvudkontaktombudet


Grannsamverkan i flerbostadshus

Organisationsmodell för flerbostadshus

Kontaktombuden

Bör vara ett eller två kontaktombud per trapphus

Ansvarar för:

Sköter informationen mellan de boende i ett trapphus och huvudkontaktombudet


Grannsamverkan i flerbostadshus

Planera och förbered grannsamverkan

Samla partnerskapsgruppen:

Skapa en gemensam “problem- och resursbild”genom kartläggning och analys

Kartläggningen görs i två steg:

1. Ta fram befintlig information, statistik etc och låt de olika aktörerna berätta utifrån sina kunskaper

2. Gör en intervjuundersökning med de boende


Grannsamverkan i flerbostadshus

Planera och förbered grannsamverkan

Kartlägg:

 • Den fysiska boendemiljön

 • Boendesammansättningen (ålder, kön, familjer/ensamstående,

  socio- ekonomisk situation, språkgrupper)

 • Boendegenomströmning

 • Brott och sociala problem

 • Trygghet och trivsel

 • Befintliga verksamheter och aktiviteter som kan bidra till grannsamverkansarbete.


Grannsamverkan i flerbostadshus

Planera och förbered grannsamverkan

Intervjuerna

(utförs av huvudkontaktombudet och den lokala samarbetsgruppen)

Knacka dörr

– suverän möjlighet för att starta en dialog!

Ta hjälp av ett enkelt frågeformulär:

 • Ta reda på vad de boende upplever som problematiskt (otryggt)

 • Ta reda på vad de boende har för intressen (kopplat till området)

 • Ta reda på vad de vill bidra med för att öka områdets trygghet och trivsel


Grannsamverkan i flerbostadshus

Planera och förbered grannsamverkan

Analys:

(Utförs av partnerskapsgruppen och huvudkontaktombudet)

Sammanställ de boendes svar och jämför det med er egen första kartläggning.

 • Stämmer bilden?

 • Har ny information framkommit och hur kan man förstå den?

 • Vilken bild av området ger den sammantagna informationen?


Grannsamverkan i flerbostadshus

Ta fram förslag till aktiviteter

Aktiviteter:

(Huvudkontaktombudet och den lokala samarbetsgruppen)

Ta fram förslag på aktiviteter som kan avhjälpa de problem ni ser, eller som kan stärka en positiv process i området

Börja med det som de boende lyft fram som viktigt!

Tänk kreativt och försök att hitta aktiviteter som motsvarar de boendes intressen och engagemangsnivå.


Grannsamverkan i flerbostadshus

Starta grannsamverkan

Anordna till trapphusträffar

(Huvudkontaktombud m fl från den lokala samarbetsgruppen)

 • Börja med att berätta om resultatet av intervjuerna

 • Presentera idéer som framkommit och ta fram era förslag och diskutera dem med de boende

 • Utforma trygghets och trivselöverenskommelser

 • Utse kontaktombud för trapphuset


Grannsamverkan i flerbostadshus

Ett livskraftigt grannsamverkan

Ta vara på eldsjälarna, men skapa de organisatoriska förutsättningarna i linjeorganisationen!

Tänk långsiktigt!

- säkra resurserna, tydlig ansvarsfördelning, följ upp verksamheten och utveckla den vid behov!

Stöd kontaktombuden!

- avgränsa uppdragen, håll ombuden informerade, ta vara på deras engagemang i området, visa dem uppskattning!


Grannsamverkan i flerbostadshus

Framgångsfaktorer

Utgå från de boendes behov och intressen!

- det ökar engagemanget, delaktigheten och i förlängningen förtroendet mellan dem som ingår i arbetet.


Grannsamverkan i flerbostadshus

Framgångsfaktorer

Skapa en vi-känsla i området:

 • Kombinera grannsamverkan med andra brottsförebyggande och sociala aktiviteter

 • Bygg verksamheten på mindre enheter (trapphus)

 • Gör områdesgemensamma satsningar med jämna mellanrum

 • Gör det roligt och stimulerande att vara med i verksamheten!!


Grannsamverkan i flerbostadshus

Framgångsfaktorer

Gör det enkelt för de boende:

• Skapa e-post och SMS kedjor

• Skapa enkla portöverenskommelser

T ex att hälsa i porten, att kontrollera att ytterdörrar

stängs ordentligt

• Bygg upp verksamheten kring befintliga intressen och vanor

T ex tillsyn av områden i samband med promenader med hund,

eller i samband med träning i motionsspår.