Teknikupphandling av energieffektiva tervinningssystem v f r befintliga flerbostadshus
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem ( vå ) för befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental. Bakgrund. Värmeåtervinning kan teoretiskt ge en besparing på ca 30 kWh/m 2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - braima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Teknikupphandling av energieffektiva tervinningssystem v f r befintliga flerbostadshus

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus

Åsa Wahlström, CIT Energy Management

Åke Blomsterberg, WSP Environmental


Bakgrund
Bakgrund

 • Värmeåtervinning kan teoretiskt ge en besparing på ca 30 kWh/m2

 • Många flerbostadshus står inför omfattande renovering/ombyggnad inom de närmaste åren.

 • Energieffektiviseringsåtgärder i samband med renovering är mer kostnadseffektiv

 • På 10 års sikt finns en potential på energibesparing av ca 1,6 TWh årligen för installation av värmeåtervinning i samband med renovering.

 • Kan ge ett betydande bidrag till att uppnå de nationella målen satta till 2050.

 • Om inget sker kan det i många fall dröja 30 – 50 år innan det är dags för en ny omfattande renovering.


Resultat f rstudie
Resultat förstudie

 • Dagens marknad för installation av våv i befintliga flerbostadshus är i stort sett obefintlig

 • Några exempel på olika tekniker som har installerats redovisas i rapport med för och nackdelar

  • FTX-aggregat per lägenhet

  • Centralt FTX-aggregat för stora delar av byggnaden

  • Frånluftssystem med frånluftsvärmepump


Resultat f rstudie1
Resultat förstudie

Driftserfarenheter

 • Driftserfarenheter från våv i befintliga flerbostadshus är liten

  • håller den prestanda som utlovas?

  • hur mycket energianvändningen minskar?

  • hur prestanda ser ut efter några år?

  • Enkelhet med service och underhåll?

 • Intervjustudien indikerar att driftserfarenheter är goda och att energiförbrukningen minskat men ingen konkret uppföljning finns, inte ens i de praktiska exempel som vi redovisar.

 • Tillverkare, installatörer och entreprenörer hävdar att

  • service och underhåll är inte så komplicerat och krävande

  • Återvinningsgraden (eller COP) minskar inte med tiden

   • om ventilationssystemet underhålls på avsett vis

   • regelbundet filterbyte

   • regelbunden rengöring av värmeöverförande ytor och kanaler


Resultat f rstudie2
Resultat förstudie

Varför installeras inte VÅV?

 • tveksamhet råder om lönsamhet

  • dyra system i invest. och installation

  • låga fjärrvärmetaxor

 • tveksamhet om COP och verkningsgrad stämmer

  • håller med tiden

 • tveksamhet till service- och underhållskostnader

  • reservkomponenter

  • svårigheter med tillgänglighet

 • kräver särskild kompetens hos driftpersonal / hyresgäst


Resultat f rstudie3
Resultat förstudie

Varför installeras inte VÅV?

 • systemlösningar saknas

  • svårt att veta vilka produkter som är bra

  • svårt att veta vilken lösning som passar

 • utrymmeskrävande både för kanaldragning och placering av aggregat, ackumulatortank

  • tar uthyrningsbar yta

 • vill inte byta ut fjärrvärmeanvändning mot elanvändning

 • tät klimatskärm krävs

 • ljud- och flödesproblem


Resultat f rstudie4
Resultat förstudie

Förbättringar på systemlösningar

 • Tillverkarna

 • Förbättrad styr- och reglerdel

  • enklare att hantera för fastighetsägaren / hyresgästen

  • lättare att koppla installationen till styr- och övervakningssystemet

 • breddning av sortimentet

 • Installatörerna

 • högre grad av prefabricering och integrering av styrsystem

 • snygg och snabb kanaldragning inne i lägenheterna

 • enklare och tydligare underhållsinstruktioner för lägenhetsvisa aggregat

 • Entreprenörerna

 • Koncept för miljonprogram med helhetsgrepp bl.a. som inkluderar

  • tätning av klimatskal,

  • höjning av tak för att få plats med aggregat, etc


Resultat f rstudie5
Resultat förstudie

Intresse och förväntan på marknadsutveckling

 • det kommer att vara en växande marknad för värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus

 • är positiva till en teknikupphandling

 • En teknikupphandling utförs med fördel i någon form av sambete mellan: tillverkare/installatör/projektör/brandingenjör.


Slutsats f rstudie
Slutsats förstudie

 • stimulering behövs

 • det är möjligt att fastställa ett upplägg och en kravspecifikation för teknikupphandling av systemlösningar för våv vid ombyggnad av flerbostadshus.

 • en teknikupphandling bör rikta sig mot aktörer som kan erbjuda en komplett kostnadseffektiv systemlösning


F rslag p teknikupphandling
Förslag på teknikupphandling

 • Projektet läggs upp i två etapper:

 • Teknikupphandling på erbjudande av systemlösning

 • Demonstrationsprojekt där vinnare testas


F rslag p teknikupphandling1
Förslag på teknikupphandling

 • Etapp 1: Teknikupphandling

 • Etablera beställargrupp

 • Framtagande av kravspecifikation

 • Framtagning av förfrågningsunderlag

 • Utlysning av teknikupphandlingen med informationsspridning

 • Utvärderingen av tävlingsförslag

 • Avstämning om fortsättning till etapp 2.


F rslag p teknikupphandling2
Förslag på teknikupphandling

 • Etapp 2: Teknikupphandling demonstration

 • Genomförande av beställargruppsmöten och arbetsgruppsmöten

 • Framtagande av provhus

 • Installation, uppföljning och utvärdering i 3 provhus

 • Utvärdering från de tre provhusens sammanställs i en rapport för goda exempel

 • En eller flera vinnare utses

 • Informationsspridning


F rslag p teknikupphandling3
Förslag på teknikupphandling

 • Provhus

 • bör vara generella för vanligt förekommande hustyper inom den grupp av byggnader som snart kommer att behöva renovering.

 • intressanta flerbostadshus att rikta teknikupphandlingen mot är smalhus, skivhus och punkthus med självdrags- eller frånluftsventilation byggda 1940 -1960 eller 1960- 1975.

 • budgeten är räknad på 3 provhus med 12 lägenheter i varje och en mer-kostnad på 40 000 kr/lgh


Teknikupphandling
Teknikupphandling

 • Mervärde från teknikupphandling med detta upplägg

 • goda exempel tas fram med ordentlig utredning av driftserfarenheter

 • det kommer att finnas systemlösningar som erbjuds på marknaden

 • den kravspecifikation som tas fram kan används av fastighetsägare som verktyg vid beställning

 • tävlingsdeltagare kan fritt välja systemlösning som klarar kraven

 • beställargruppen sätter fart på marknaden genom att installera några objekt

 • kunskap och erfarenheter förbättras


M ls ttning teknikupphandling
Målsättning teknikupphandling

 • främja och påskynda utvecklingen av systemlösningar med hög besparingspotential av energi och en låg elanvändning för ventilation och värmeåtervinning som uppnås med förbättrad eller bibehållen innemiljö och låg livscykelkostnad,

 • stärka marknaden genom att få fram fler aktörer som erbjuder systemlösningar,

 • testa systemlösningar i några representativa provhus som sedan kan fungera som goda och utvärderade demonstrationsexempel,

 • höja kunskapsnivån hos flerbostadshusägare om systemens energibesparingspotential, service och underhåll,

 • få till stånd en långsiktig ökning av installation av systemlösningar.