bibliotekarstvo v informacijski dru bi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIBLIOTEKARSTVO V INFORMACIJSKI DRUŽBI PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIBLIOTEKARSTVO V INFORMACIJSKI DRUŽBI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

BIBLIOTEKARSTVO V INFORMACIJSKI DRUŽBI - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

BIBLIOTEKARSTVO V INFORMACIJSKI DRUŽBI. mag. Alenka Kavčič-Čolić Bibliotekarski raziskovalni center NUK alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si. KRATEK PREGLED IT RAZVOJA V KNJIŽNICAH. 1980  - Avtomatizacija knjižnic 1994  - Bangemannovo poročilo - Digitalizacija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BIBLIOTEKARSTVO V INFORMACIJSKI DRUŽBI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. BIBLIOTEKARSTVO V INFORMACIJSKI DRUŽBI mag. Alenka Kavčič-Čolić Bibliotekarski raziskovalni center NUK alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si

  2. KRATEK PREGLED IT RAZVOJA V KNJIŽNICAH 1980  - Avtomatizacija knjižnic 1994  - Bangemannovo poročilo - Digitalizacija 2000  - Dostop do polnih besedil 2005  - Nove oblike dostopa do digitalnih vsebin Posvetovanje ZBDS

  3. POMEMBNEJŠI IZZIVI SODOBNEGA BIBLIOTEKARJA • Obvladovanje informacijske eksplozije. • Ohranjanje in varovanje knjižničnega elektronskega gradiva za prihodnost. • Integracija z okoljem. Posvetovanje ZBDS

  4. 1. OBVLADOVANJE INFORMACIJSKE EKPLOZIJE Vir: Projekt How much information, Berkeley University Posvetovanje ZBDS

  5. Orodja za obvladovanje informacijske eksplozije (1) Informacijski portali  organizacija informacijskih virov, SDI, združevalni iskalniki Posvetovanje ZBDS

  6. Orodja za obvladovanje informacijske eksplozije (2) • Semantični splet (2001)  Iznajditelj Tim Berners-Lee, ki meni, da je “splet celota in lahko postane bolj inteligenten glede na potrebe uporabnikov” Predpostavka: vsebine in informacije na spletu je možno strukturirati in organizirati tako, da jih računalniki lahko avtomatsko obdelajo in smiselno povežejo Posvetovanje ZBDS

  7. Orodja za obvladovanje informacijske eksplozije (3) Koncepti semantičnega spleta (W3C): • URI (Uniform Resource Identifier) • RDF (Resource Definition Framework) – semantika, podatkovni model (pravila in trditve med URI) • XML (Extensible Marcup Language) – sintaksa za prikazovanje RDF • Ontologije – povezuje kategorije entitet in določa njihovih medsebojnih odnosov – podobne kontroliranim slovarjem (OWL – Web Ontology Language /W3C, ) Posvetovanje ZBDS

  8. Primer ontologije: VINARSTVO Bordeaux je primer od Najboljša vina Pauillac Chateau LafiteRothschild je primer od proizvajalec proizvaja Chateau Lafite Rothschild Pauillac Vir: Figure 1.  Some classes, instances, and relations among them in the wine domain. V: Noy, N.F.  and McGuinness, D.L.: Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. URL: http://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101-noy-mcguinness.html

  9. Vir: Figure 2. The different levels of the Wine taxonomy . V: Noy, N.F.  and McGuinness, D.L.: Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. URL: http://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101-noy-mcguinness.html

  10. Orodja za obvladovanje informacijske eksplozije (4) • Vizualizacija virov na podlagi izbranih ključnih besed  Posvetovanje ZBDS

  11. Primer vizualizacije entitete Microsoft v 50.000 člankov ACM Technology News

  12. 2. Trajno ohranjanje elektronskih virov (1) • Specifične lastnosti elektronskih virov in kratka življenjska doba • Digitalizacija in dostop do polnih besedil • Trajno ohranjanje je nujno potrebno, je zahtevno in zelo drago! Posvetovanje ZBDS

  13. 2. Trajno ohranjanje elektronskih virov (2) Mednarodne iniciative: 1994 - Commission on Preservation & Access, Washington in RLG Task Force on Archiving of Digital Information sta ugotovili potrebo po definiciji pogojev, ki jih morajo izpolnjevati zanesljivi digitalni arhivi. RLG in OCLC: 2002 - Trusted digital repositories: attributes and responsibilities 2003-2005 - Projekt PREMIS (PREservation Metadata: Implementation Strategies) Dodeljevanje certifikatov: DINI (Deutsche Initiative fur Netzwerkinformation), 2003; RLG/OCLC… Posvetovanje ZBDS

  14. 3. Integracija z okoljem (1) • Razvoj informacijske pismenosti “Sposobnost posameznika, da učinkovito identificira, dostopa do in uporabi informacije v različnih formatih ter sposobnost, da izbere ustrezen komunikacijski medij” Vir: California Academic and Research Task Force (2004) Posvetovanje ZBDS

  15. 3. Integracija z okoljem (2) Po Eisenbergu, Lowu in Spitzerju informacijsko pismenost delimo na: • Vizualno pismenost – sposobnost zaznavanje in uporabe fotografij, ilustracij ali računalniških grafik in sposobnost komuniciranja v teh oblikah. • Medijsko pismenost – sposbnost dostopanja, analize, selekcije in ustvarjanja informacij iz medijev (RTV, filmska industrija, časniki, revije…). • Računalniško pismenost – sposobnost ustvarjanje in upravljanje z dokumenti s pomočjo osnovnih računalniških orodiji. • Digitalno pismenost – sposobnost za lokalizacijo in kritično oceno digitalnih virov, ki so dosegljivi na daljavo v različnih formatih. • Mrežno pismenost – sposobnost razumevanja sistemov kot je internet ter sposobnost uporabe orodij za lokalizacijo, dostop do informacij in njihovo uporabo v mrežnem okolju, kot je svetovni splet. Posvetovanje ZBDS

  16. 3. Integracija z okoljem (3) • Dostop na daljavo • Prilagoditev in poenostavitev iskalnih funkcij • Digitalizacija na zahtevo • Personalizacija portalov…. itd. Posvetovanje ZBDS

  17. Hvala za pozornost! Alenka Kavčič-Čolić Alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si