svenska kraftn ts avtals versyn n t n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svenska Kraftnäts Avtalsöversyn Nät PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svenska Kraftnäts Avtalsöversyn Nät

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

Svenska Kraftnäts Avtalsöversyn Nät - PowerPoint PPT Presentation


  • 229 Views
  • Uploaded on

Svenska Kraftnäts Avtalsöversyn Nät. SvK styrgrupp: Sture Larsson, Bo Krantz, Cecilia Hellner, Mikael Engvall, Bertil Persson Proj. ledare: Håkan Nyberg Proj grupp: Håkan Nyberg, Björn Franzén, Kerstin Keereweer,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Svenska Kraftnäts Avtalsöversyn Nät' - sarai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
svenska kraftn ts avtals versyn n t
Svenska Kraftnäts Avtalsöversyn Nät

SvK styrgrupp: Sture Larsson, Bo Krantz, Cecilia Hellner,

Mikael Engvall, Bertil Persson

Proj. ledare: Håkan Nyberg

Proj grupp: Håkan Nyberg, Björn Franzén, Kerstin Keereweer,

Hans Jacob Nilsen, Fredrik Norlund

Extern Ref grupp: Lennart Engström, Vattenfall Nät

Kjell Lindqvist, Vattenfall Produktion

Eskil Agneholm, Fortum

Peter Hjalmar, Sydkraft

Lennart Sandebjer, Svensk Energi

svk avtalsstruktur
AVTAL NÄT

Nyttjandeavtal

Anslutningsavtal

Byggavtal

Anläggningsavtal

Tekniska Avtalsvillkor

SvKFS ang. utformning av produktionsanläggningar (fr.o.m. 1. 1. 2006 )

SvKFS 2001:1 ang. utrustning för förbrukningsfrånkoppling

AVTAL SYSTEMANSVAR

Balansansvarsavtal

Systemtjänstavtal

EDIEL-avtal

Nätägaravtal

SvK Avtalsstruktur
svk avtalsstruktur n t
Nyttjandeavtal (f. n. 21 st. som tecknas årligen). Individuellt avtal + allmänna avtalsvillkor

Anslutningsavtal

1 avtal tecknat avseende inhemsk anslutning

Byggavtal (f.n ca 10 st)

Tecknas med övriga intressenter i en station vid om- och tillbyggnad

Anläggningsavtal (ca 100 anläggningar med flera ägare)

Ett individuellt avtal samt 4 övergripande avtal tecknade.

Tekniska avtalsvillkor

-Tekniska Riktlinjer

SvKFS(avser utformning av produktionsanläggningar)

I kraft 1. 1. 2006 ?

SvKFS 2001:1 ang. utrustning för förbrukningsfrånkoppling

SvK Avtalsstruktur nät
svenska kraftn ts avtal som r r n tet
Svenska Kraftnäts avtal som rör nätet

Nyttjandeavtal

-tecknas årligen med ett 20-tal kunder (producenter och nätägare anslutna till stamnätet).

-innehåller individuell del samt allmänna avtalsvillkor och prislista för stamnätstariffen.

Anslutningsavtal

-tecknas i samband med anslutning av anläggning till stamnätet. Skall reglera villkoren för anslutningen.

Byggavtal

-reglerar vad som skall förändras vid om-, eller tillbyggnad av en befintlig anläggning, kostnadsfördelning mm.

-tecknas med övriga intressenter i anläggningen.

Anläggningsavtal

-skall reglera ägandet i anläggningar där det finns flera parter.

-minst 100 anläggningar med två eller flera intressenter.

Tekniska avtalsvillkor kopplade till anslutnings- och anläggningsavtalen

SvK föreskrifteroch råd (fr o m 2006) som rör driftsäkerhetsteknisk utformning av

produktionsanläggningar

SvK föreskrifteroch råd (SvK FS 2001:1) som rör utrustning för förbrukningsfrånkoppling