slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pavel Chirev, Mihai Grecu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pavel Chirev, Mihai Grecu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Pavel Chirev, Mihai Grecu - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

e-Administrare: Soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public. Pavel Chirev, Mihai Grecu. Chișinău, 1 aprilie 2009. Soluții de e-Administrare. Suport pentru organizarea mai eficientă a activităţii Gestiunea informaţiilor şi a materialelor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pavel Chirev, Mihai Grecu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

e-Administrare: Soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

Pavel Chirev, Mihai Grecu

Chișinău, 1 aprilie 2009

solu ii de e administrare
Soluții de e-Administrare
 • Suport pentru organizarea mai eficientă a activităţii
 • Gestiunea informaţiilor şi a materialelor
 • Suport pentru formarea opiniei publice şi luarea deciziilor
 • Furnizarea de informaţii şi servicii mai bune
 • Transparenţa guvernării și reducerea corupţiei
 • Creşterea credibilităţii politice şi a evidenţei
 • Promovarea practicilor democratice prin participare şi consultare publică

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

dezvoltarea sistemelor e administrare obiective
Dezvoltarea sistemelor e-Administrare Obiective
 • Sporirea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice în exploatare
 • Consolidarea bazelor de date
 • Realizarea unor nomenclatoare unice pentru toate sistemele informatice într-o administrația publică
 • Asigurarea exploatării eficiente a aplicaţiilor informatice (cursuri de specializare a utilizatorilor , etc.)
 • Îmbunătăţirea accesului la informaţii şi servicii publice în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi liberul acces la informaţiile de interes public

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide4

Optimizarea ciclului de management decizional intern şi de comunicare

 • Administrarea completă a eficienței utilizării resurselor
 • Raportarea simultană pe diverse niveluri de management pentru eficientizarea procesului de luare a deciziilor și o reducere importanta a timpului alocat acestui proces
 • Instrument eficient de management intern al informaților critice
 • Furnizarea de date pentru analiza calității și a fluxurilor de comunicare internă a organizaţiei

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

aplica ii e administrare de la molddata
Aplicații e-Administrare de la MoldData
 • Managementul documentelor
 • Registrul petiţiior
 • Petiţii on-line
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul relaţiilor cu clienţii
 • Raportări statistice
 • Portal administraţia publică locală
 • Biblioteca electronică
 • Sistem informatic juridic

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

managementul documentelor obiective
Managementul documentelorObiective
 • Optimizarea proceselor de luare a deciziilor
 • Control asupra ciclului de viaţă al documentului
 • Optimizarea fluxului de documente
 • Evidenţă electronică a documentelor executorii
 • Creare Bibliotecii Electronice a documentelor.
 • Creșterea nivelului de disciplină executorie
 • Optimizarea proceselor de creare şi coordonare a documentelor
 • Trecerea treptată de la documentul pe hârtie la documentul electronic

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

managementul documentelor principii de realizare
Managementul documentelorPrincipii de realizare
 • Abordarea sistemică
 • Implementare graduală
 • Legitimitate
 • Plenitudinea datelor
 • Autenticitatea datelor
 • Non repudiere
 • Identificarea de stat a obiectelor înregistrării
 • Auditul sistemului
 • Independenţa de platforma software

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

managementul documentelor baza legal
Managementul documentelor Baza legală
 • Strategia Naţională “e-Moldova”
 • Concepţia guvernării electronice
 • Regulamentul privind modul de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale AP
 • Reguli de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie
 • Instrucţiune-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide9

Ciclul de viaţă al documentului

Colectare

propuneri

Modificare

Înregistrare, aprobare,

publicare

Creareşi coordonare

Executare

Păstrare şi nimicire

Perioada de apariţie a

oportunităţii documentului

Perioada

delansare a documentului

Perioada de acţiune

în viaţa social-economică

Perioada de încetare

valabilitate a documentului

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide10

Modelul fluxului tehnologic

Definirea procesului

Supervizor

Motor

Manag

Doc

Date de control

al fluxului

tehnologic

Motor

Manag

Doc

Motor

Manag.

Doc.

Date de control

al fluxului

tehnologic

Motor

Manag.

Doc.

Lista de lucru 2

Lista de lucru

Lista de lucru 1

Aplicaţii locale

sau la distanţă

Model Centralizat

Model Distribuit

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide11

Circulaţia documentelor

Documente

de intrare

Lista documente

spre executare

Fişe de identificare de intrare

Executantul

Baza de date

Executare

documente

Lista documente

executate

Identificare semnătura digitală, decriptare

Stocarea

documentelor

executate

Aplicare semnătura digitală, criptare

Fişe de identificare

de ieşire

Expediere

documente

la corespondenţi

Biblioteca

electronică

Arhiva

electronică

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide12

Managementul documentelor

Soluţie MoldData

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide13

Managementul documentelor

Soluţie MoldData

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

avantaje de abordare

12

Avantaje de abordare
 • Realizarea sistemului pe diferite platforme, cu aceleaşi capacităţi funcţionale
 • Instalarea şi exploatarea în configuraţii combinate „server–server” sau „server-client”
 • Posibilităţi de creare şi administrare a bazelor de date centralizate pentru soluţii corporative
 • Posibilităţi de dezvoltare a sistemului în baza a unor module autonome

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

managementul documentelor d ezvoltare a s istem ului
Managementul documentelor Dezvoltareasistemului
 • Dezvoltarea sistemului prinelaborare aunorfuncţionalităţi noi:
  • Crearea şi perfectarea proiectelor de documente
  • „Arhiva electronică”
  • Formulare, modele de documente–tip”
 • Realizarea de interfeţe ale S.I.C. „Managementul Documentelor” cu sisteme informatice din cadrul administraţiei publice centrale şi locale

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide16

Managementul petiţiilr

Baza legală

 • Legea nr. 190 – XIII din 19.07.94 cu privire la petiţionare (cu modificările ulterioare)
 • HG nr.208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţii...
 • Instrucţiuni privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţii ...

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide17

Managementul petiţiilor

Funcţionalităţi

 • Înregistrarea petiţiilor, generarea şi perfectarea registrelor
 • Generarea şi imprimarea, în baza formularelor prestabilite, a scrisorilor de însoţire expediate executanţilor şi scrisorilor-aviz adresate petiţionarilor
 • Controlul executării documentului, verificării faptelor, restituirii documentelor către funcţionarul responsabil, expedierea răspunsului către petiţionar, scoaterea de la evidenţă a petiţiei
 • Selectarea opţională a datelor, calcularea datelor statistice, consultarea BD şi/sau generarea rapoartelor
 • Administrarea nomenclatoarelor, specificaţiilor şi utilizatorilor

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide18

Managementul petiţiilor

Interfaţă utilizator

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide19

Sistem informatic juridic

 • Legislaţia Republicii Moldova, inclusiv tratatele internaţionale
 • Practica judiciară, inclusiv materiale teoretice
 • Dicţionar legislativ
 • Funcţionare în două limbi: română şi rusă
 • Actualizare săptămânală prin Internet
 • Sisteme de operare Windows şi Linux
 • Comunitate Internet: www.lex.md

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

sistem informatic juridic schema de func ionare

Procesare şi control

Internet

Baze de date juridice

Surse informaţionale

Beneficiari

Sistem informatic juridicSchema de funcţionare

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

sistem informatic juridic surse
Sistem informatic juridic Surse
 • Monitorul Oficial al Republicii Moldova
 • Veştile, ediţii pre-monitor
 • Arhiva de Stat
 • Tratate internaţionale, circa 40 volume
 • Contabilitate şi Audit
 • Alte publicaţii oficiale

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

moldlex sumar
“MoldLex”Sumar
 • Legile Republicii Moldova
 • Hotărârile Parlamentului
 • Decretele Preşedintelui
 • Hotărârile şi dispoziţiile Guvernului
 • Hotărârile Curţii Constituţionale
 • Hotărârile Curţii de Conturi
 • Actele Băncii Naţionale
 • Actele Ministerului Finanţelor
 • Acte ale ministerelor si autorităţilor administrative centrale
 • Acte internaţionale, CSI şi bilaterale

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide23

”MoldLex”

Repertoriu

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide24

”MoldLex”

Consultare documente

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

practica judiciar
Practica judiciară
 • Hotărâri explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie
 • Practica cu privire la cauzele penale şi administrative ale Colegiului Penal al CSJ
 • Practica cu privire la cauzele civile ale Colegiului Civil a CSJ
 • Practica Curţii Europene pentru Drepturile Omului
 • Hotărîrile explicative ale Judecătoriilor Supreme ale altor state
 • Teoria cu privire la problemele generale de drept, putere judecătorească şi justiţie
 • Teoria cu privire la cauzele penale şi administrative
 • Teoria cu privire la cauzele civile

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

practica judiciar surse
Practica judiciară Surse
 • Buletinul Curţii Supreme de Justiţie
 • Revista Naţională de Drept
 • Sinteza practicii judiciare
 • Culegere de hotărâri explicative
 • Hotărâri CEDO
 • Materiale din Arhiva CSJ
 • Alte publicaţii oficiale

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide27

Actualizare baza de date

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide28

Dicţionar juridic

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide29

Biblioteca electronică

 • Documentele interne sau normative ale instituţiei
 • Politici, ordine, hotărâri, dispoziţii, regulamente, instrucţiuni, ghiduri, norme, fişe de post, rapoarte, materiale metodice, materiale ştiinţifice, etc .
 • Clasificare documente după diferite crierii: tipuri, emitenţi, tematică, domenii , ...
 • Conexiuni între documentele după diferite criterii
 • Managementul versiunilor de documente
 • Ajustare la specificul documentelor

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide30

e-Biblioteca

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide31

Biblioteca electronică

Administrator

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide32

Raportări statistice

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide33

Componente şi caracteristici

 • Gestiunea şi consultarea bazei de date prin browser Web
 • Infrastrucura centralizată (baza de date şi server de aplicaţii Web)
 • Actualizarea centralizată a bazei de date
 • Acces Intranet, Internet, reţea corporativă VPN
 • Diferite sistemele de operare pentru partea de client

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide34

Managementul relaţiilor cu clienţii

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide35

Portal consiliu raional

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide36

Portal APL

Petiții on-line

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public

slide37

Mulţumim !

Mai devreme sau mai târziu managemetul documentelor în administrația publică va fi unul electronic.

Noi suntem primii care am început să-l realizăm!

Î.S. ”MoldData”,

Str. Armenască, 37/1, Chișinău, tel. 223347, 544959, fax 544956

office@molddata.md, www.molddata.md

E-Administrare – soluţii informatice pentru eficientizarea managementului public