A filozófia vizsgatárgy története - PowerPoint PPT Presentation

sara-glenn
a filoz fia vizsgat rgy t rt nete n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A filozófia vizsgatárgy története PowerPoint Presentation
Download Presentation
A filozófia vizsgatárgy története

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
A filozófia vizsgatárgy története
80 Views
Download Presentation

A filozófia vizsgatárgy története

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A filozófia vizsgatárgy története • Világnézetünk alapjaiBevezetés a filozófiába • 1990-től bizonytalanság: kötelező - nem kötelező • Részt vettünk a nemzetközi verseny szervezésében: IPO (International PhilosophyOlympiad) • ahol első részvételünk 1992, Budapest rendezi 2000-ben, a legnagyobb siker 2013-ban (40 ország, 90 versenyzője közül az egyetlen aranyérmet a magyar Palasik Róbert nyerte! ) • .

 2. A vizsgatárgy dokumentumai 1996. Országos Középiskolai Tanulmányi verseny 2003. érettségi követelmények kidolgozása - csak szóbeli vizsga 2007-ig 2005. kerettanterv kidolgozása 2006. kétszintű érettségi követelmények kidolgozása (OM rendeletben elfogadása 2007.) 2011. májusától csak középszintű vizsga tehető

 3. Érettségi adatok

 4. A filozófia középszintű érettségi vizsga szerkezete Jelenlegi szerkezeti arányok Változtatási igények, javaslatok Írásbeli 100 pont 40 pont alapvető ismeretek 60 pont filozófiai szövegek értelmezése (reflexió) Szóbeli 50 pont 40 pont a tétel A része 10 pont a tétel B része • Írásbeli 100 pont • 30 pont alapvető ismeretek • 70 pont filozófiai szövegek értelmezése (reflexió) • Szóbeli 50 pont • 35 pont a tétel A része • 15 pont a tétel B része

 5. Szóbeli segédanyagok, egyéb előírások Jelenlegi előírások Változtatási igények, javaslatok Változtassunk így: a tételekhez ezeket biztosítanikell! Minden tételhez használható általános értékelési szempontsor szükséges. Az évenkénti előírás legyen a tételek 15 százalékának cseréje. • A jelenlegi szóbeli tételeknek tartalmazniukkell minden segédanyagot (képeket, szövegeket, ábrákat). • Értékelési útmutató szükséges minden tételhez. • Az évenkénti előírás a tételek 20 százalékának cseréje.

 6. A tartalmi követelmények hármas struktúrája maradjon Jelenlegi filozófiai problémák Változtatási igények, javaslatok Marad. Ketté választva: egy etikai és egy esztétikai problémaként jelenne meg Legyen vallásfilozófiai problémafelvetés (kapcsolódhatna a végesség emberi problémához), több kortárs elem Legyen választható probléma. • Középszinten 10 kötelező, emelt szinten 13 kötelező • Az érték problémája: a jó és a szép • Nincs kiemelten vallásfilozófia • Kevés a kortárs elem • Választható probléma nincs.

 7. Filozófusok alapvető gondolatainak ismerete Filozófusok Változtatási igények, javaslatok Nietzsche helyett vagy mellett középszinten legyen kötelező Wittgenstein A választhatók körét bővítsük (posztmodern alkotók) • Középszinten 5 kötelező 4 választható (megkötéssel) • Emelt szinten 9 kötelező 4 választható

 8. Korszakok, irányzatok Jelenleg Változtatási igények, javaslatok Más elnevezések indokoltak Életfilozófiák helyett 20. századi filozófiák: analitikus- és életfilozófiák tartalommal Felvilágosodás helyett kortárs filozófia? A részproblémák megadása is indokolt • Jelenleg középszinten 3, emelt szinten 7 korszak, irányzat; • Középszinten: antik görög filozófia, felvilágosodás, életfilozófiák • A filozófusok és problémák leírása az előző táblázatokban megadva

 9. Művek, műrészletek A fejezet megújítása szükséges Kortárs szerzők kellenek Esztétika témához részletek szükségesek Etika témához új részletek szükségesek: pl. a bio- és környezetetika, a globalizáció témáinál

 10. Értékelés Az értékelés megújítására valójában nincs szükség, a korrekció megtörténik a tételen belüli pontarányok megváltoztatásával.

 11. A vizsgatárgy jövője, jelenléte Ahhoz, hogy a filozófia vizsgatárgy a magyar közoktatásban a jövőben is jelen legyen fontos az emelt szint újraélesztése, felvételi tárgyként való elismertetése, a tanárképzés biztosítása.

 12. Kerner Anna Budapest, 2014. április 09.