kapitulli iii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapitulli III PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapitulli III

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Kapitulli III - PowerPoint PPT Presentation


 • 501 Views
 • Uploaded on

Kapitulli III. KRIJIMI DHE ORGANIZIMI I BIZNESIT TE VOGEL DHE TE MESEM Mr.Venet Shala. Krijimi dhe organizimi i biznesit te vogel dhe te mesem. Faktoret qe ndikojne ne zgjedhjen e formes se organizimit te biznesit te vogel dhe te mesem: Kapitali fillestar dhe planet financiare

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kapitulli III' - sapphire


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kapitulli iii
Kapitulli III

KRIJIMI DHE ORGANIZIMI I BIZNESIT

TE VOGEL DHE TE MESEM

Mr.Venet Shala

krijimi dhe organizimi i biznesit te vogel dhe te mesem
Krijimi dhe organizimi i biznesit te vogel dhe te mesem

Faktoret qe ndikojne ne zgjedhjen e formes se organizimit

te biznesit te vogel dhe te mesem:

 • Kapitali fillestar dhe planet financiare
 • Perfitimet, detyrimet dhe obligimet e pronareve-menaxhereve
 • Tatimet dhe rregullimi qeveritar
 • Shfrytezimi i burimeve
 • Rritja, ekspansioni, integrimi dhe shitja
slide3

Format kryesore te organizimit sipas pronesise

 • Biznesi individual – pronari i vetem
 • Ortakeria - partneriteti
 • Korporata
biznesi individual pronari i vetem
Biznesi individual- pronari i vetem

Perparesite:

 • Liria e veprimit
 • Lehtesia e fillimit dhe perfundimit
 • Taksat me te thjeshta
 • Kufizimet me te vogla ligjore
 • Kenaqesi personale

Dobesite:

 • Pergjegjesia mbi pronarin
 • Veshtiresite per sigurim te kapitalit
 • Pronari/menaxheri eshte shume i ngarkuar
 • Kontinuiteti kohor
 • Kufizime te menaxhmentit
 • Rreziqet personale
slide5
Ortakeria - Partneriteti

Perparesite:

 • Rritja e potencialeve per zhvillimin e biznesit
 • Mundesia me e lehte per rritje
 • Thjeshtesia e procedurave ne krahasim me korporaten
 • Ndarja e profitit eshte e thjeshte
 • Lehte themelohet
 • Minimum i kufizimeve ligjore

Dobesite:

 • Jofleksibiliteti me organizimin, zhvillimin dhe futjen e partnerve te rinj
 • Mosmarrveshjet mes partnerve jane te mundshme
 • Aftesia me e vogel kreditore ne krahasim me korporaten
 • Kontinuiteti ne pune
 • Ndarja e punes
korporata
Korporata

Perparesite:

 • Menaxhmenti i specializuar
 • Pergjegjesia e kufizuar
 • Perfitime per te punesuarit
 • Lehtesi per te siguruar burime financiare per investime

Dobesite:

 • Kapitali themelues – i percaktuar me ligjet komerciale
 • Taksat e dyfishta
 • Kerkesa juridike
 • Rrezikim i aksionareve te vegjel
 • Konflikti i mundshem
pergjegjesite ligjore te bizneseve
Pergjegjesite ligjore te bizneseve
 • Shoqerite tregtare me pergjegjesi te plote
 • Shoqerite tregtare me pergjegjesi te kufizuar
 • Shoqerite komandite
investimet e perbashketa dhe franshiza si forma te krijimit te biznesit
Investimet e perbashketa dhe Franshiza si forma te krijimit te biznesit
 • Investimet e perbashketa (Joint Ventures) eshte forma e partneritetit per krijimin dhe zhvillimin e biznesit e krijuar me bashkimin e disa partnerve te angazhuar ne nje lemi mjaft te specializuar zakonisht me partner te jashtem.
 • Franshiza eshte nje marrveshje midis kompanise poseduese te nje marke te mirenjohur produkti (kompania prind) dhe nje ndermarresi.
tipet e franshizave
Tipet e franshizave
 • Franshiza e emrit tregtar
 • Franshiza e shperndarjes se produktit
 • Franshiza e paster
perparesit dhe dobesit e franshizes
Perparesit dhe dobesit e franshizes

Perparesite:

 • Zbatimi i teknologjise dhe standardeve
 • Marketingu; emri i njohur (depertim me i lehte ne treg)
 • Sistemi i perpunuar mire per te siguruar cilesi dhe standarde
 • Asistenca teknike dhe financiare (trajnime etj)

Dobesite:

 • Pagesa e vazhdueshme e franshizes
 • Standardet strikte (autonomia me e vogel)
 • Kufizimet ne blerje dhe shitje
 • Kufizimet ne asortiment
regjistrimi i bizneseve
Regjistrimi i bizneseve
 • Ligji me ndermarrjet
 • Ligji mbi korporatat
 • Ligji mbi shoqerite tregtare
 • Kontrata
motivet e angazhimit ne biznes te vogel dhe te mesem
Motivet e angazhimit ne biznes te vogel dhe te mesem
 • Motivet per te verifikuar personalitetin

- deshira per pavaresi

- deshira per te shfrytezuar shanset

- deshira per te materializuar pervojen ne biznes

2. Motivet per rritjen e mireqenies dhe pasurise

- motivet financiare

- tradita familjare

 • Motivet qe burojne nga nevoja apo detyrimi

- zvogelimi shansave per punesim

- humbja e vendit te punes

- konfliktet ne vendin e punes

slide15
Arsyet per fillimin e biznesit %
 • Te jete vete pronar 38%
 • Per mjete financiare 24%
 • Per shfrytezim te mundesive ekzistuese 21%
 • Per shfrytezim te biznesit familjar 10%
 • Arsye tjera 7%
format e angazhimit ne biznes te vogel dhe te mesem
Format e angazhimit ne biznes tevogel dhe te mesem
 • Blerja e biznesit ekzistues
 • Fillimi i biznesit te ri
 • Trashegimi nga biznesi familjar
 • Franshiza dhe investimet e perbashketa
blerja e biznesit ekzistues
Blerja e biznesit ekzistues

Format e blerjes se biznesit ekzistues mund te jene:

 • Blerja e drejperdrejt
 • Blerja e nje biznesi duke u bere partner i ri (buy-out)
 • Blerjen e nje franshize ekzistuese
 • Blerja e nje biznesi nga menaxhmenti ekiztues (buy-in
faktoret per vendimarrje ne blerjen e nje biznesi ekzistues
Faktoret per vendimarrje ne blerjen e nje biznesi ekzistues

Para se te merret vendimi per te blere nje biznes duhet te analizohen:

 • Arsyet e shitjes se ndermarrjes
 • Analiza e profitabilitetit
 • Analiza e dokumentave juridik
perparesit dhe te metat e blerjes se nje biznesi
Perparesit dhe te metat e blerjes se nje biznesi

Perparesite:

 • Tejkalimi i barrierave per hyrje ne treg
 • Kalimi i shpjete nga idea ne shitje
 • Besimi me konsumatoret ekzistues (“good will”)
 • Dija prezente ne stafin ekzistues per teknologjine

Te metat:

 • Veshtiresia e percaktimit te obligimeve dhe detyrimeve
 • Rreziku lidhur me asetet e paprekshme, reputacion “bad will”
 • Trashegimia, sidomos tek bizneset familjare
 • Pavaresia me e vogel e ndermarresit ne realizimin e ideve te veta
 • Stoqe joadekuate te lendeve te para apo prodhimeve
krijimi i nje biznesi te ri
Krijimi i nje biznesi te ri

Perparesite:

 • Pronari ka mundesi vete ta zgjedhe lokacionin
 • Pronari nuk trashegon problemet nga trashegimia negative e nderm.
 • Pronari zgjedhe vete fushen e veprimtraise, produktet she sherbimet
 • Pronari zgjedhe vete personelin

Te metat:

 • Rreziku me i larte per falimentim ne vitet e para
 • Vellimi i investimeve
 • Veshtiresite ne krijimin e marrdhenieve brenda personelit
 • Koha e nevojshme per anulimin e problemeve fillestare
kerkesat dhe aftesite personale ne krijimin e biznesit
Kerkesat dhe aftesite personale ne krijimin e biznesit

Themeluesi i biznesit te ri duhet te jete i vetedijshem se prej nga fillon

biznesin, d.m.th kerkohet nje lloj analize lidhur me :

 • Cilat jane aftesite tuaja
 • Qka trashegoni e qe mund te ju ndihmoje
 • Qka mund te shfrytezoni ne favorin tuaj

Identifikimi i fushes dhe shansave per krijimin e biznesit ri

 • Cilat jane fushat dhe sektoret qe ju pergjigjen ambicieve personale
 • Ku jane veshtiresite me te medha per hyrje ne treg
 • Ku eshte kompetenca dhe shansat me te medha
procesi i krijimi te biznesit te ri identifikimi i ideve
Procesi i krijimi te biznesit te ri – identifikimi i ideve

Teknika Brainstorming eshte nje teknike shume efektive per te ndertuar

idete/qendrimet ne interakcion met e tjeret.

Per te patur rezultate ne kete mendim grupor eshte i nevojshem:

 • Inkurajim i diskutimit
 • Regjistrimi i te gjitha ideve
 • Sistemimi, kalsifikimi dhe grupimi
 • Kombinimi i ideve dhe modifikimi
brainstormingu dhe perzgjedhja e ideve
Brainstormingu dhe perzgjedhja e ideve

BRAINSTORMINGU – rrymimi I ideve BRAINWRITINGU – shkruarja e ideve

Teknikat e kreativitetit

- Makro filter

- Mikro filter

- SWOT analiza

-Hulumtimi i konsumatarove