slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Technické prostriedky pre zabezpečenie ochrany objektov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Technické prostriedky pre zabezpečenie ochrany objektov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Technické prostriedky pre zabezpečenie ochrany objektov - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Technické prostriedky pre zabezpečenie ochrany objektov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Technické prostriedky pre zabezpečenie ochrany objektov' - santos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Technické prostriedky pre zabezpečenie ochrany objektov

Trezorové detektory– sú to otrasové snímače, ktoré pracujú na princípe selektívneho spracovania vlnenia, ktoré sa šíri telesami pri ich mechanickom alebo technickom opracovaní. Môžu byť použité pre stráženie pancierových skríň, trezorových priestorov, ako aj stien podlahových plôch.

S otrasovými snímačmi môžeme strážiť nasledujúce materiály :

- kov,

- betón,

- kameň.

Materiály nevhodné na stráženie sú :

- sklo,

- drevo,

- guma,

- penové materiály.

slide2

Otrasové snímače, ktoré sú určené na stráženie trezorových dverí musia byť montované priamo na samotné dvere (vnútorné dvere, kryty).

Pri voľbe otrasových snímačov sa musia zohľadňovať aj okolité vplyvy s ktorými sa možno stretnúť (napr. vozidlá, ventilácia, metro a pod.)

Pri strážení stien, stropov a podláh sa musí pred montážou pevne stanoviť o akú stavbu ide (betón, kameň). Potom sa preskúšajú všetky plochy z hľadiska trhlín a dilatačných medzier. Odporúča sa pred montážou snímača vyšetriť prenos zvuku plôch pomocou vhodného meracieho prístroja. Otrasové snímače sa pripájajú k bezpečnostnému zariadeniu tak, aby boli individuálne identifikovateľné. Umiestnenie snímača musí umožňovať jeho preskúšanie.

slide3

Pri otrasových snímačoch, ktoré sú inštalované v stenách a podlahách, môže ich funkciu ovplyvniť vlhkosť (kondenzovaná voda).

Tieto detektory otrasov reagujú na charakteristické vzorky vibrácií vznikajúce pri vlámaní použitím všetkých možných nástrojov ako sú pneumatické kladivá, vŕtačky, diamantové píly, hydraulické nástroje a zvarovacie prístroje.

Snímajú vibrácie v okruhu 3 až 14 metrov od detektora v závislosti od povrchu, na ktorom je detektor namontovaný ako aj od tvaru chráneného objektu.

slide4

Program sa jednoducho nainštaluje na prenosný počítač, z ktorého je potom možný prístup k funkciam, ako napr. zobrazenie úrovní signálov pozadia, verifikácia nastavení detektora, meranie a analýza detekovaných signálov na okamžitú diagnostiku, atď.

V konfiguračnom programe si môže technik vybrať z piatich preddefinovaných detekčných charakteristík. Každý program je prispôsobený na špecifickú aplikáciu, čo pomáha vyťažiť maximum tak z hľadiska predchádzania falošným poplachom ako aj zaistenia maximálnej miery detekcie.

slide5

Trezorový snímač

kombinovaný s tepelným snímačom

Testovacie zariadenie

Sada pre zabudovanie

snímača do steny

Testovací vysielač

slide6

Detektory na obrazy – sú určené pre stráženie umeleckých predmetov zavesených vo výstavných sálach a múzeách. Princíp ich činnosti umožňuje ich prevádzku aj v čase dostupnom pre verejnosť.

Strážený predmet je zavesený pomocou závesného drôtu na hák a podľa nastavenia citlivosti elektronika vyhodnotí aj veľmi malé pohyby stráženého predmetu, pokus o zvesenie alebo nepatrný dotyk. Rozsah použiteľnosti je pre predmety od 1 do 50 kg.

U nás sa používajú tenzometrické detektory. Montuje sa na kolmé steny s dostatočnou mechanickou odolnosťou a umožňovali zavesenie 50 až 200 cm nad zavesený obraz.

slide8

Kapacitné detektory – sú určené na indikáciu priblíženia alebo dotyku osoby u chráneného predmetu. Používa sa na ochranu obrazov, voľme stojacích predmetov, kovových alebo nekovových skríň.

Strážený predmet je umiestnený v elektrickom poli snímača alebo je priamou súčasťou elektród. Osoba v elektrickom poli kondenzátora, ktorý je tvorený stráženým predmetom a polepmi mení parametre dielektrika a tým aj kmitočet oscilátora, ktorého je kondenzátor súčasťou. Fázový detektor tieto zmeny sleduje a dáva rozkaz na vyhlásenie poplachu.

slide9

Výhodou je, že môže byť nastavený tak, že k vyhláseniu poplachu dôjde ešte pred manipuláciou s predmetom. Nastavenie takejto citlivosti môže viesť ale k výskytu falošných poplachov i keď snímače kompenzujú vplyv teploty a vlhkosti.

Kapacitné snímače sú náročné nielen na montáž, ale aj na uzemňovací systém.

Nie je možné nimi chrániť celú radu trezorov, ale sú určené zväčša na malé predmety. Pokiaľ majú byť chránené viaceré predmety jedným snímačom je nutné ich navzájom vodivo prepojiť.

slide10

Elektronické sledovanie tovaru - (EAS - Electronic Article Surveillance) – sú to zariadenia na ochranu tovaru v obchodných domoch a predajniach odcudzením.

Medzi komponenty takéhoto systému sledovania pohybu premetov patria :

- antény (rádiofrekvenčné – RF, elektromagnetické – EM),

- označovacie prvky (nálepky, etikety, ochranné obaly),

- deaktivátory.

slide11

Antény - detekujú tovar chránený nálepkami, pevnými etiketami alebo ochrannými obalmi.

Antény systému sa zvyčajne inštalujú pri východe, vo väčších predajných celkoch medzi pokladňami.

Presné miesto pre umiestnenie antén systému je určené na základe podrobných znalostí okolitých podmienok, zaistení možných zdrojov nízko a vysokofrekvenčných rušení, ktoré môžu mať na správnu funkciu systému negatívny vplyv.

Pracovné parametre systémov sú nastavené počítačom pomocou špeciálneho programu.

Antény môžu mať rôznorodé vyhotovenie, napr. kovové – chróm alebo priehľadne plexisklo.

slide12

V anténe je zabudovaná akustická a optická signalizácia, ktorá je aktivovaná pri poplachu. Akustická signalizácia vie pri niektorých typoch rozlíšiť tónom, či došlo k poplachu v hornej, alebo dolnej časti antény.

Rádiofrekvenčné antény (RF) pracujúci na frekvencii okolo 1,95 MHz - 8,2 MHz. Elektromagnetický systém (EM) má zase oproti iným technológiám výhodu vo väčšej odolnosti voči vzniku nežiaducich falošných poplachov a v použití rozmerovo podstatne menších, menej nápadných ochranných nálepiek s vysokou úrovňou detekcie.

Ochranný priechod je pri RF anténach od šírky 0,9 do 3,6 m v jedno alebo dvojanténnej konfigurácii. Šírka priechodu pri EM anténach je do 120 cm v závislosti na použitých nálepkách.

slide13

Rôzne prevedenia radiofrekvenčných

a elektromagnetických antén

slide14

Nálepky - Nálepky sú väčšinou na jedno použitie (deaktivujú sa v mieste predaja).

Papierové nálepky sa vyrábajú v rôznych formátoch. Dodávajú sa na želanie so špeciálnymi čiarovými kódmi, logom, reklamnými nápismi alebo čisté. Povrch majú vyhotovený z papiera, alebo tepelne citlivého papiera vhodného pre tlač v termotlačiarniach. V rámci programu "Checkpoint Impulse Source Taging" boli vyvinuté nové formáty nálepiek pre zabudovanie do výrobkov a ich obalov priamo vo výrobe. Skrytá aplikácia výrazne zvyšuje efektívnosť ochrany.

Nálepky sa deaktivujú v okamihu predaja deaktivátorom. Je to bezkontaktný proces, preto personál nemusí zisťovať, kde je ochranná nálepka umiestnená (má dosah cca 30 cm).

slide15

V zásade používané dva typy elektromagnetických bezpečnostných nálepiek :

 • nálepky nazývané "film" s magnetickou vrstvou na celej ploche
 • nálepky (pre plastové predmety a predmety balené v kartónoch),
 • - nálepky nazývané "strip"s prúžkom z magnetického materiálu
 • (predmety s veľkým obsahom kovou - dĺžka pásika 32 mm,
 • autorádiá - dĺžka pásika 63,6mm na krabici).
 • Každý z uvedených typov bezpečnostných nálepiek má určité špecifické vlastnosti, ktoré ich predurčujú pre použitie na ochranu určitého druhu tovaru tak, aby detekcia aktívnej bezpečnostnej nálepky systémom bola čo najlepšia.
slide17

Pri aplikácii EM nálepiek je nutné dodržať nasledujúce zásady:

 • Bezpečnostná nálepka musí byť vždy umiestnenána obale
 • tovaru čo najďalej od jeho kovových (feromagnetických) častí.
 • Bezpečnostná nálepka musí byť umiestnená pokiaľ možno na
 • obale tovaru či tovare samotnom tak, aby pri obvyklej polohe
 • nesenia tovaru nebola vo zvislej polohe. Pre detekciu je
 • najvýhodnejšia poloha naprieč v priechode medzi anténami.
 • - Tovar, ktorý obsahuje väčšie množstvo kovu je najlepšie
 • chránený nálepkami "strip".
slide18

Všeobecné pravidlo – čím je nálepka dlhšia, tým je jej detekcia

 • lepšia. To znamená, že pri bezpečnostných nálepkách sa skracuje
 • ich účinná dĺžka aj pri ich nadmernom ohnutí.
 • Na tovare spravidla umiestňujeme len jednu nálepku v doporučenej
 • orientácii podľa typu tovaru.
slide19

Pevné etikety (RF, EM) - Rozdeľujeme ich na mäkké a tvrdé. Pevné etikety sa na rozdiel od ochranných nálepiek používajú viacnásobne a pri zaplatení sa odstraňujú z chráneného tovaru. Sú vyrobené z plastu, čo im zaručuje vysokú životnosť a sú tvarované tak, aby sa nedali ľahko poškodiť. Poskytujú silnejší signál a preto pri ich používaní je možnosť dosiahnuť širšieho priechodu medzi anténami. Pevné plastové etikety, ktoré boli po zaplatení odstránené z tovaru, je nutné uschovať čo najďalej od systémov, aby neovplyvňovali ich funkciu a nespôsobovali falošné poplachy.

slide20

EM etiketa

RF etikety

slide21

Atramentové etikety - Etikety s farebným atramentom sa pri pokuse o odstránenie rozlomia a znemožnia krádež tovaru. Atramentové etikety majú kombináciu farieb modrá a žltá a sú odolné proti mrazu. Zároveň je dodávaná nálepka s varovaním vytlačeným na obale.

Ochranné obaly - ochrana pre CD, MC, videohry, počítačové hry, audiokazety sa používajú opakovane (odstraňujú sa v mieste predaja).

Princíp umiestňovania ochranných prvkov na tovare je zväčša predmetom školenia zamestnancov, ktoré uskutočňujú pracovníci dodávateľskej firmy ako súčasť každej inštalácie.

slide23

Deaktivátory- sú určené pre bezkontaktnú deaktiváciu papierových bezpečnostných rádiofrekvenčných alebo elektromagnetických nálepiek. Deaktivačný systém sa skladá z elektroniky deaktivátora a deaktivačnej antény. Anténa deaktivátora sa umiestňuje na pult, alebo sa montuje tesne pod pultovú dosku. Deaktivácia sa uskutoční jednoduchým prenesením ponad deaktivačnú anténu, alebo je deaktivátor priamo integrovaný do čítačky čiarového kódu, vtedy je načítaním čiarového kódu ochranná nálepka deaktivovaná. Obsluha nemusí ochranné nálepky vyhľadávať, ani ju odstraňovať.

K dispozícii sú rôzne druhy deaktivačných antén:

- deaktivačná anténa,

- ručný deaktivátor,

- kombinované skenovanie a deaktivácia.

slide24

Ručný overovač s deaktiváciou - Pre prípadné overenie prítomnosti nedeaktivovanej bezpečnostnej nálepky (alebo pevnej plastovej etikety) u osôb alebo predmetov sa využíva ručný overovač. Tento spôsob overenia je z etického hľadiska voči preverovanej osobe šetrnejší a nevyvoláva také negatívne reakcie ako priama osobná kontrola. Ručný overovač má v sebe ručným overovač, overovač deaktivácie a ručný deaktivátor.

Alternatívou deaktivácie je pre EM systémy aj deaktivačný kľúč.

slide25

RF deaktivátor EM deaktivátor

RF deaktivátor + IR snímačručný overovač deaktivačný kľúč

slide26

Systém slučkovej ochrany je založený na princípe pripojenia chráneného tovaru alebo iných predmetov (dvierok) ku kontrolnej ústredni prostredníctvom káblov.

Senzor sa skladá z dvoch častí – senzor a úchytka s lepiacou vrstvou. Senzor obsahuje mikrospínač, ktorý reaguje na odlepenie senzoru z chráneného produktu. Silno pôsobiace lepidlo znemožňuje ľahké odlepenie senzoru. Vďaka patentovanému uchyteniu senzoru do úchytky možno senzorom ľubovoľné otáčať bez rizika poškodenia drôtu a senzoru. Výrobcovia dodávajú k zariadeniu aj magnetické kľúče pre rýchlu obsluhu v prípade potreby (predvádzanie uzamknutého výrobku, otvorenie a uzavretie dvierok).

slide27

Modrý kľúč slúžiaci k zapnutiu/vypnutiu kontrolnej jednotky.

Zelený kľúč slúžiaci k vypnutiu systému na obmedzenú dobu.

slučkový systém slučkový snímač