Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atak Niemiec na ZSRR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Atak Niemiec na ZSRR

Atak Niemiec na ZSRR

408 Views Download Presentation
Download Presentation

Atak Niemiec na ZSRR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Atak Niemiec na ZSRR

  2. Operacja ‘‘Barbarossa’’ Po pokonaniu Grecji i Jugosławii wojska Niemiec i ich sojuszników zaatakowały Związek Radziecki. Starannie przygotowana operacja, zwana planem ‘’Barbarossa’’, Rozpoczęła się 22 czerwca 1941r. Stalin nie spodziewał się agresji niemieckiej, Chociaż sam planował atak na III Rzeszę. Pomimo ostrzeżeń szpiegów i dyplomatów o planowanym ataku dostawy surowców I paliw do Niemiec były wysyłane regularnie aż do wybuchu wojny. W pierwszych dniach walk Stalin zabronił Rosjanom się cofać. Spowodowało to Okrążenie i rozbicie licznych oddziałów rosyjskich przez niemieckie wojska pancerne.

  3. Dalsze losy radzieckie W krótkim czasie, blisko 2,5 mln żołnierzy Armii Czerwonej zostało zabitych, A kolejne 3,5 mln trafiło do niemieckiej niewoli. Los radzieckich jeńców był Tragiczny, a większość oficerów była rozstrzeliwana na miejscu. Hitler Nakazał żołnierzom Wehrmachtu skrajną brutalność wobec Rosjan, Ponieważ uważał ich za jedną z ‘’niższych ras’’. Mieszkańcy ZSRR, Którzy liczyli na wyzwolenie spod stalinowskiego terroru, przekonali się, Że hitlerowcy traktują ich z jeszcze większym okrucieństwem, niż Funkcjonariusze NKWD. Setki tysięcy obywateli Związku Radzieckiego zginęły w obozach Koncentracyjnych. Lęk przed pacyfikacjami miast i wiosek, oraz krwawym Terrorem gestapo pomógł Stalinowi poderwać cały naród do walki przeciw Najeźdźcom. Mimo to po pięciu miesiącach walk pancerne armie niemieckie Zajęły Białoruś, Ukrainę, Litwę, Łotwę oraz Estonię, a także podeszły Pod Moskwę i Leningrad

  4. Koalicja antyhitlerowska Działania Niemców budziły coraz większe zaniepokojenie Amerykanów. W marcu 1941r. Podpisany został Lend-LeaseAct – ustawa, w myśl której Stany Zjednoczone udzieliły pomocy w sprzęcie i zaopatrzeniu Państwom walczącym z III Rzeszą. Wielka Brytania, a od lipca 1941r. Także ZSRR, otrzymywały dostawy broni, paliwa i żywności Niezbędne do prowadzenia wojny. Po ataku Niemiec na ZSRR Wielka Brytania podjęła z Rosjanami współpracę, której celem było pokonanie III Rzeszy. 14 sierpnia 1941 r. prezydent USA Franklin Delano Roosevelt i premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill podpisali Kartę atlantycką, określającą Wspólną politykę obu państw. Za jej najważniejsze cele uznali prawo Wszystkich narodów do posiadania własnych rządów i własnego niepodległego Państwa, do rozwoju gospodarczego i życia w pokoju po pokonaniu tyranii Faszystowskiej. Do Karty atlantyckiej zgłosiły akces Związek Radziecki I 46 innych panstw, w tym Polska. Utworzyły one koalicję antyhitlerowską. W USA nadal jednak panował izolacjonizm i niechęć do udziału W europejskiej wojnie.

  5. Próba zdobycia Moskwy Po zajęciu Smoleńska i okrążeniu Leningradu w październiku 1941r., Wojska niemieckie przystąpiły do ataku na Moskwę. Surowa rosyjska zima Nadeszła jednak wcześniej niż zazwyczaj. Wojska niemieckie nie były Przygotowane na trzydziestostopniowy mróz, sztab Wehrmachtu planował Bowiem zakończyć kampanię przed rozpoczęciem zimy. Na początku grudnia, gdy wojska niemieckie były oddalone już tylko o 25 km od Stolicy ZSRR, uderzyła na nie Armia Czerwona, dowodzona przez marszałka Gieorgija Żukowa. Zaskoczeni Niemcy zostali odepchnięci o prawie 200 km Spod Moskwy i Tuły. Ten sukces miał olbrzymie znaczenie psychologiczne. Upadł mit blitzkriegu, a wojska radzieckie odniosły pierwsze znaczące zwycięstwo.

  6. Walki pod stalingradem Po nieudanym ataku na Leningrad i Moskwę armia niemiecka skierowana Została na południe, aby opanować ukraińskie Zagłębie Donieckie i kaukaskie Tereny roponośne. Hitler zadecydował o tym, ponieważ zapotrzebowanie III Rzeszy na surowce i paliwo znacznie wzrosło w trakcie wojny. W sierpniu 1942r. Wojska niemieckie doszły do Kaukazu i Wołgi, a następnie Rozpoczęły oblężenie największego miasta w tym rejonie – Stalingradu (dziś Wołgograd). Podczas zaciętych walk dzielnice wielokrotnie przechodziły Z rąk do rąk. Stalingrad został kompletnie zniszczony, ale ostatecznie Oddziałom Armii Czerwonej udało się utrzymać w centrum miasta

  7. Radziecka kontrofensywa Pod Stalingradem Korzystając z powstrzymania natarcia wojsk niemieckich przez bohaterskich Obrońców miasta, Rosjanie przygotowali kontrofensywę. W listopadzie 1942r. Wojska radzieckie zaatakowały Niemców oblegających Stalingrad. Na rozkaz Hitlera armia gen. Friedricha won Paulusa, mimo że znalazła się W okrążeniu, miała pod Stalingradem walczyć do końca. Idące jej na odsiecz Wojska niemieckie zostały powstrzymane i rozbite. Na początku stycznia Von Paulus odrzucił propozycję honorowej kapitulacji 3 lutego 1943r., otrzymawszy kilka dni wcześniej awans na Feldmarszałka, dowódca ten wraz z niedobitkami zdziesiątkowanej 6.Armii Dostał się do niewoli. W walkach o Stalingrad Niemcy Stracili około 330 ty. Żołnierzy. Odtąd, Armia Czerwona miała Zdecydowaną przewagę na froncie.

  8. Dziękuję za uwagę