beveilig de opstelling van uw it contracten l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
« Beveilig de opstelling van uw IT-contracten » PowerPoint Presentation
Download Presentation
« Beveilig de opstelling van uw IT-contracten »

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 131

« Beveilig de opstelling van uw IT-contracten » - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

« Beveilig de opstelling van uw IT-contracten ». Mr. Joost VERBEEK Advocaat-vennoot ULYS Advocaten Koningssstraat 296 1210 Brussel Tel. 02/340.88. 10 Fax 02/345.35.80 www.ulys.net joost.verbeek@.ulys.net. INLEIDING INFORMATICA-OVEREENKOMSTEN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

« Beveilig de opstelling van uw IT-contracten »


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
beveilig de opstelling van uw it contracten

« Beveilig de opstelling van uw IT-contracten »

Mr. Joost VERBEEK

Advocaat-vennoot

ULYS Advocaten

Koningssstraat 296

1210 Brussel

Tel. 02/340.88. 10

Fax 02/345.35.80

www.ulys.net

joost.verbeek@.ulys.net

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

inleiding informatica overeenkomsten
INLEIDINGINFORMATICA-OVEREENKOMSTEN
 • Informatica-overeenkomsten zijn in de eerste plaats overeenkomsten
 • Informatica-recht als « zelfstandig rechtsdomein »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

inleiding informatica overeenkomsten3
INLEIDINGINFORMATICA-OVEREENKOMSTEN
 • BIJZONDERE « GEVOELIGHEDEN »

VAN DE MATERIE

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

inleiding informatica overeenkomsten4
INLEIDINGINFORMATICA-OVEREENKOMSTEN
 • DYNAMISCHE MARKT VERSUS STATISCH RECHT

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

inleiding informatica overeenkomsten5
INLEIDINGINFORMATICA-OVEREENKOMSTEN
 • TECHNICITEIT & COMPLEXITEIT

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

inleiding informatica overeenkomsten6
INLEIDINGINFORMATICA-OVEREENKOMSTEN
 • VERTROUWDHEID MET TECHNISCHE BASISCONCEPTEN

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

inleiding informatica overeenkomsten7
INLEIDINGINFORMATICA-OVEREENKOMSTEN
 • AFWEZIGHEID VAN TERRITORIALE GRENZEN

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

inleiding informatica overeenkomsten8
INLEIDINGINFORMATICA-OVEREENKOMSTEN
 • INTERNATIONALISERING

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intern onderzoek voorwerp
INTERN ONDERZOEKVOORWERP
 • Opportuniteit van de automatisering
 • Rendabiliteit van de automatisering
 • Haalbaarheid van de automatisering

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intern onderzoek wijze
INTERN ONDERZOEKWIJZE
 • Volledig intern
 • Begeleiding externe consultant
 • Tussenkomst potentiële leveranciers

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intern onderzoek het automatiseringsplan
INTERN ONDERZOEKHET AUTOMATISERINGSPLAN
 • INHOUD VAN HET PLAN (voorbeeld)
  • Samenvatting voor het management
  • Beknopte omschrijving van de omgeving
  • Beknopte omschrijving van de organisatie
  • Doelstellingen & kritische succesfactoren
  • Functies & organisatorische processen
  • Beoordeling van de huidige processen
  • Informatiebehoeften van de organisatie

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intern onderzoek het automatiseringsplan12
INTERN ONDERZOEKHET AUTOMATISERINGSPLAN
 • INHOUD VAN HET PLAN (vervolg)
  • Gegevensarchitectuur
  • Systeemarchitectuur
  • Technologie-architectuur
  • Informatiesysteemarchitectuur
  • Informatiesysteemstrategie
  • Projecten & prioriteiten
  • Planning

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intern onderzoek participanten in de keuze aanschafprocedure
INTERN ONDERZOEKPARTICIPANTEN IN DE KEUZE- & AANSCHAFPROCEDURE
 • Het management
 • De keuzecommissie
 • De onderhandelingscommissie
 • De leveranciers

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

precontractuele faze
PRECONTRACTUELE FAZE
 • Algemeen
 • Het lastenboek
 • De aanbiedingsbrief
 • De offerte-aanvraag

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de precontractuele faze het lastenboek
DE PRECONTRACTUELE FAZEHET LASTENBOEK
 • GEEN VERPLICHTING
  • Wel aanbevolen
  • Wel courante praktijk in grotere ondernemingen
 • INHOUD VAN HET LASTENBOEK

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de precontractuele faze de aanbiedingsbrief
DE PRECONTRACTUELE FAZEDE AANBIEDINGSBRIEF
 • Algemene gegevens
 • Stappen in de procedure
 • Tijdsschema selectie
 • Vertrouwelijkheid gegevens
 • Geheimhouding
 • Kosten
 • Bindend karakter

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de precontractuele faze de offerte aanvraag
DE PRECONTRACTUELE FAZEDE OFFERTE-AANVRAAG
 • Uitgangspunten
 • Beschrijving organisatie
 • Uitgangssituatie automatisering
 • Beschrijving lopende toepassingen
 • Beschrijving automatiseringsplannen
 • Beschrijving conversie-eisen
 • Vragenlijst apparatuur & programmatuur
 • Bijlagen

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de precontractuele faze vragenlijst apparatuur programmatuur
DE PRECONTRACTUELE FAZE VRAGENLIJST APPARATUUR & PROGRAMMATUUR
 • Hardware
 • Programmatuur
 • Opleiding & documentatie
 • Onderhoud
 • Noodzakelijke faciliteiten
 • Koop-, huur- & leaseconditities
 • Leveringscondities
 • Specimen voorgestelde standaardcontracten
 • Garanties
 • Referenties

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de precontractuele faze precontractuele verplichtingen
DE PRECONTRACTUELE FAZEPRECONTRACTUELE VERPLICHTINGEN
 • JURIDISCHE GRONDSLAG
  • ARTIKEL 1382 B.W.
   • « Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze schade te vergoeden »
  • ARTIKEL 1134 § 3 B.W.
   • « [Alle overeenkomsten] moeten te goeder trouw ten uitvoer worden gelegd »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de precontractuele faze de informatieverplichting
DE PRECONTRACTUELE FAZEDE INFORMATIEVERPLICHTING
 • CLAUSULES
  • Ontslag van informatieverpllichting
  • Uitvoering van informatieverplichting
 • VERPLICHTING « VAN RECHTSWEGE »
 • CREATIE VAN DE RECHTSPRAAK

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de precontractuele faze de informatieverplichting in concreto
DE PRECONTRACTUELE FAZEDE INFORMATIEVERPLICHTING IN CONCRETO
 • VERPLICHTING LEVERANCIER
  • Eerste verplichting: informeren
  • Tweede verplichting: zich informeren bij de gebruiker
  • Derde verplichting: advies verstrekken
  • Vierde verplichting: waarschuwen
   • De « adviesplicht » is geen « bijstandplicht »
  • Vijfde verplichting: samenwerking & goodwill

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de precontractuele faze de informatieverplichting in concreto22
DE PRECONTRACTUELE FAZEDE INFORMATIEVERPLICHTING IN CONCRETO
 • VERPLICHTING GEBRUIKER
  • Eerste verplichting: probleemstelling definiëren
  • Tweede verplichting: informatie meedelen
  • Derde verplichting: interne discipline & medewerking van het personeel
  • Vierde verplichting: welwillendheid & begrip aan de dag leggen

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de precontractuele faze sancties niet naleving verplichtingen
DE PRECONTRACTUELE FAZE SANCTIES NIET-NALEVING VERPLICHTINGEN
 • ONDER ARTIKEL 1382 B.W.
 • ONDER ARTIKEL 1134 B.W.

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de precontractuele faze het pre contract
DE PRECONTRACTUELE FAZEHET PRE-CONTRACT
 • ALGEMEEN
 • JURIDISCHE DRAAGWIJDTE
  • Letter of intent / memorandum of understanding

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze
DE CONTRACTUELE FAZE
 • ALGEMEEN
  • Grondslag: wilsautonomie & consensualisme
  • Geldigheidsvoorwaarden

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze26
DE CONTRACTUELE FAZE
 • INLEIDING TOT IT-CONTRACTEN
  • Concrete wilsovereenstemming impliceert:
   • Specificeren rechten & verplichtingen
   • Vaststellen rechten & verplichtingen
  • Psychologisch aspect:
   • Van psychologisch voordeel leverancier naar psychologisch voordeel gebruiker

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze27
DE CONTRACTUELE FAZE
 • WIE NEEMT HET INITIATIEF VOOR HET OPSTELLEN VAN HET CONTRACT?
  • Probleem gebruiker:
   • Niet vertrouwd met deze contracten
   • Kosten- en tijdsplaatsje
  • Courante praktijk:
   • Leverancier neemt het initiatief

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze28
DE CONTRACTUELE FAZE
 • DE STANDAARDOVEREENKOMST
  • Evenwichtig? NEE
  • Eenzijdig? JA
  • Onvolledig? JA

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze29
DE CONTRACTUELE FAZE
 • OVEREENKOMST SENSU STRICTO

OF:

 • OVEREENKOMST SENSU LATO

Toepassing: « vierhoekenbeding » of

« entire clause agreement »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze30
DE CONTRACTUELE FAZE
 • HOEDANIGHEID VAN DE LEVERANCIER
  • Het begrip « professionele verkoper »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze kwalificatie van het it contract
DE CONTRACTUELE FAZEKWALIFICATIE VAN HET IT-CONTRACT
 • Sui-generistheorie
 • Absorptietheorie
 • Cumulatietheorie

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractule faze kwalificatie van het it contract
DE CONTRACTULE FAZEKWALIFICATIE VAN HET IT-CONTRACT
 • KWALIFICATIE TEN INDICATIEVE TITEL:
  • Benoemde overeenkomsten
  • Onbenoemde overeenkomsten
  • Gemengde overeenkomst
  • Sui-generis-overeenkomst

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze de problematiek der unbundling
DE CONTRACTUELE FAZEDE PROBLEMATIEK DER « UNBUNDLING »
 • Probleemstelling
 • Stelling Hof van Cassatie
 • Contractuele oplossingen
 • Rechtspraak
  • « Groepen van contracten »
  • « Onderlinge onafhankelijkheid van contracten »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze inspanningsverbintenis vs resultaatsverbintenis
DE CONTRACTUELE FAZEINSPANNINGSVERBINTENIS VS. RESULTAATSVERBINTENIS
 • Defenities
 • Relevantie van het onderscheid
 • Opvattingen inzake IT-overeenkomsten

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze hoekstenen van een goede it overeenkomst
DE CONTRACTUELE FAZEHOEKSTENEN VAN EEN GOEDE IT-OVEREENKOMST
 • TIJD
 • PRIJS
 • KWALITEIT

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze redactie van de overeenkomst
DE CONTRACTUELE FAZEREDACTIE VAN DE OVEREENKOMST
 • Contractuele verplichtingen
 • Buitencontractuele verplichtingen

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze de contractuele verplichtingen
DE CONTRACTUELE FAZEDE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN
 • PLICHTEN VAN DE LEVERANCIER
  • Leveringsplicht
  • Vrijwaringsplicht
 • PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze de leveringsplicht
DE CONTRACTUELE FAZEDE LEVERINGSPLICHT
 • De verplichting tot tijdige levering
  • Het begrip « levering » in IT-zaken
  • Modaliteiten van de levering
  • Tijdstip van de levering
  • Voorwerp van de levering

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze de leveringsplicht39
DE CONTRACTUELE FAZEDE LEVERINGSPLICHT
 • Processen-verbaal van:
  • Conforme levering
  • Voldoening testen
  • Installatie

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze de leveringplicht
DE CONTRACTUELE FAZEDE LEVERINGPLICHT
 • De verplichting tot conforme levering
  • Technische conformiteit
  • Functionele conformiteit

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze de vrijwaringsplicht
DE CONTRACTUELE FAZEDE VRIJWARINGSPLICHT
 • Verplichting tot « vrijwaring tegen verborgen gebreken »
  • Hardware
  • Software

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze de vrijwaringsverplichting
DE CONTRACTUELE FAZEDE VRIJWARINGSVERPLICHTING
 • De verborgen verkoopsgebreken
  • Voorwaarden:
   • Ernstig gebrek
   • Verborgen gebrek
   • Onbekend voor de koper
   • Voorafgaand aan de verkoopsdatum
  • Sancties:
   • Ingeval het gebrek niet gekend was door de verkoper
   • Ingeval het gebrek gekend was door de verkoper

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze de vrijwaringsverplichting43
DE CONTRACTUELE FAZEDE VRIJWARINGSVERPLICHTING
 • Verborgen gebreken inzake aanneming

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

slide44
« Beveilig de opstelling van uw IT-contracten »

Mr. Joost VERBEEK

Advocaat-vennoot

ULYS Advocaten

Koningssstraat 296

1210 Brussel

Tel. 02/340.88. 10

Fax 02/345.35.80

www.ulys.net

joost.verbeek@brussels.ulys.net

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze verplichtingen van de gebruiker
DE CONTRACTUELE FAZEVERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER
 • Zich informeren & zich loyaal opstellen
 • Verplichting tot betaling
 • Inontvangstname
 • Teruggave bij huur & lease
 • Onderzoek op zichtbare gebreken

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules het exoneratiebeding
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – HET EXONERATIEBEDING
 • Bedingen waarbij een partij haar aansprakelijkheid voor tekortkomingen beperkt
  • Contractuele aansprakelijkheid
  • Buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Principiële geldigheid wegens contractuele vrijheid (art. 1134 B.W.)
 • Restrictieve interpretatie
 • Beperkingen op de geldigheid

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules het exoneratiebeding47
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – HET EXONERATIEBEDING
 • VOORBEELDCLAUSULE:
  • « De Leverancier kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige door de gebruiker geleden schade die het gevolg is van een tekortkoming van de gebruiker aan zijn contractuele verplichtingen. Meer bepaald zal de gebruiker de Leverancier niet kunnen aanspreken ingeval van niet-naleving door gebruiker van de door Leverancier verstrekte gebruiksaanwijzingen. Het komt de gebruiker toe zich te gedragen naar deze aanwijzingen en eveneens in te staan voor het eventuele periodieke onderhoud op de aangegeven tijdstippen. »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake overmacht vreemde oorzaak
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE OVERMACHT & VREEMDE OORZAAK
 • Overmacht vs. Vreemde oorzaak
 • Voorwaarden:
  • Ontoerekenbaarheid
  • Onvoorzienbaarheid
  • Volstrekte en definitieve onmogelijkheid
 • Gevolg:
  • Bevrijding schuldenaar
  • Geen aansprakelijkheid voor tekortkoming

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake overmacht vreemde oorzaak49
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE OVERMACHT & VREEMDE OORZAAK
 • VOORBEELDCLAUSULE:
  • « Elke gebeurtenis die plaatsvindt buiten de wil en controle van partijen om en aan dewelke partijen zich redelijkerwijze niet konden verwachten ten tijde van de sluiting van onderhavige overeenkomst, maakt een situatie van overmacht uit en schorst de verplichtingen van partijen op. Ingeval deze situatie van overmacht meer dan drie maanden aanhoudt, behoudt iedere partij evenwel het recht om huidige overeenkomst zonder vergoeding te beëindigen na verloop van één maand volgend op de datum van de poststempel van het aangetekend schrijven waarbij deze partij haar beslissing ter kennis brengt van de wederpartij. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat onder meer volgende omstandigheden een situatie van overmacht opleveren: staking, onderbrekingen in de stroomtoevoer of in de telecommunicatiemiddelen, aanslagen, niet-toegankelijkheid van het internet te wijten aan de publieke of private operatoren, e.d.m. »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules de hardship clausule
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES –DE « HARDSHIP » CLAUSULE
 • Onvoorziene omstandigheden:
  • geen overmacht of vreemde oorzaak
  • Toch verzwaring verplichtingen contractspartij
 • Contractueel voorzien in een nieuwe onderhandelingsverplichting
 • Eventueel bindende derdenbeslissing

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules de hardship clausule51
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES –DE « HARDSHIP » CLAUSULE
 • VOORBEELDCLAUSULE:
  • « Partijen komen overeen dat eveneens als een situatie van overmacht zal worden beschouwd iedere gebeurtenis die plaatsvindt buiten de controle van partijen, die door partijen niet kon worden voorzien, en waaraan door partijen niet kan worden verholpen dan middels het maken van kosten die niet in verhouding staan met de opbrengsten die zij uit onderhavige overeenkomst ontvangt. »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake schadebedingen
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES –CLAUSULE INZAKE SCHADEBEDINGEN
 • Forfaitaire schadevergoeding bij wanprestatie
 • Geoorloofdheid van het beding
  • Schadebeding is toegelaten
  • Strafbeding is verboden
 • Matiging van het beding mogelijk
  • Gevorderde vergoeding overschrijdt voorzienbare schade
  • Gedeeltelijke uitvoering hoofdverbintenis

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake schadebedingen53
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES –CLAUSULE INZAKE SCHADEBEDINGEN
 • VOORBEELDCLAUSULE:
  • « Bij niet-eerbiediging van de termijnen vooropgesteld in artikel … van onderhavige overeenkomst, zal Leverancier aan Opdrachtgever een bedrag betalen van … € per dag vertraging. »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake uitvoering door derde
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES –CLAUSULE INZAKE UITVOERING DOOR DERDE
 • Artikel 1144 B.W.
  • Uitvoering door derde ingeval van wanprestatie van schuldenaar
 • Rechterlijke machtiging vs. eigen initiatief

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake foutloze sancties
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES –CLAUSULE INZAKE FOUTLOZE SANCTIES
 • Omstandigheden die de goede voortgang van het project in gevaar brengen
 • Objectieve elementen:
  • Bv. Faillissement
  • Bv. Staking van activiteit / beslissing tot vereffening
  • Bv. Beslag / inpandgeving handelsfonds
  • Bv. Concordaat?

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule van eigendomsvoorbehoud
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE VAN « EIGENDOMSVOORBEHOUD »
 • Bescherming tegen insolvabiliteit van de koper
 • VOORBEELDCLAUSULE:
  • « Alle producten en elementen geleverd aan Opdrachtgever naar aanleiding van de door Leverancier verstrekte prestaties, blijven de eigendom van Leverancier tot op het moment van integrale betaling door Opdrachtgever van alle bedragen verschuldigd onder huidige overeenkomst. Dit eigendomsvoorbehoud heeft eveneens betrekking op de geïnstalleerde computerprogramma’s. Bij gebreke aan betaling binnen de vooropgestelde termijnen, heeft Leverancier het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de geleverde goederen terugnemen en de overeenkomst te ontbinden ten laste van Opdrachtgever. Tot op het moment van integrale betaling is het Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om aan de goederen wijzigingen aan te brengen of deze te verkopen dan wel zich er op enige andere manier van te ontdoen. »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake opleiding
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « OPLEIDING »
 • Voorziening inzake kostprijs van
  • Basisopleiding
  • Opleiding bij uitbreiding van hard- of software
  • Opleiding van latere gebruikers

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake opleiding58
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « OPLEIDING »
 • VOORBEELDCLAUSULE:
  • « De prestataris verbindt zich ertoe om aan opdachtgever een opleiding te verschaffen inzake de eigenschappen, de exploitatie en het onderhoud van de programmatuur. Deze prestatie zal gefactureerd worden aan de alsdan gebruikelijke uurtarieven gehanteerd door de prestataris voor de desbetreffende opleidingen en in functie van het aantal medewerkers van de cliënt dat deze opleiding zal ondergaan. Afspraken met betrekking tot ondermeer inhoud en didactiek van de cursus, kwaliteit van de docenten en van het cursusmateriaal, cursuslocatie, etc… worden schriftelijk vastgelegd. »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules verbod inzake tijdbommen virussen
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – VERBOD INZAKE « TIJDBOMMEN » & «  VIRUSSEN »
 • Tijdbommen & virussen als pressiemiddel (voor bv. betaling)
 • VOORBEELDCLAUSULE:

« Leverancier garandeert dat de door haar geleverde programmatuur geen « diseases » bevat (zoals bv. Tijdbommen, Trojan horses of virussen). Bij ontdekking van (de mogelijkheid van) een « disease » zal Leverancier al het mogelijke doen om problemen te voorkomen of op te lossen. De aanwezigheid van een « disease », die wijzigingen in de programmatuur aanbrengt, zal evenwel geen invloed hebben op de gaantieverplichting van Leverancier, ongeacht wie voor de aanwezigheid van de « disease » aansprakelijk is. Voor zover geen garantieplicht bestaat, verklaart Leverancier zich bereid om fouten door « diseases » te herstellen op basis van de geldende tarieven »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake goedkeuring onderaannemers
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « GOEDKEURING ONDERAANNEMERS »
 • Onderaanneming principieel toegestaan
 • Contractuele beperking mogelijk
 • VOORBEELDCLAUSULE:
  • « X zal in zijn hoedanigheid van onderaannemer van de Leverancier, verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de fasen y en z. De Leverancier verbindt er zich toe tijdens de duur van onderhavige onderaannemers geen opdrachten toe te vertrouwen aan andere onderaannemers, behoudens het uitdrukkelijke schriftelijke akkoord van de gebruiker. »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake indeplaatsstelling onderaannemers
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « INDEPLAATSSTELLING ONDERAANNEMERS »
 • Bescherming van gebruiker ingeval van onenigheid tussen hoofd- & onder-aannemer

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake reserve onderdelen
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « RESERVE-ONDERDELEN »
 • Bescherming tegen onbeschikbaarheid van vervangingsonderdelen

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake documentatie
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « DOCUMENTATIE »
 • Defintie & taal
 • Aanpassing & vervollediging

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake uitwijkingsmogelijkheid
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « UITWIJKINGSMOGELIJKHEID »
 • Uitwijk- & herstelplan ingeval van calamiteit
 • Bv. Source code escrow
 • VOORBEELDCLAUSULE:

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake confidentialiteit
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « CONFIDENTIALITEIT »
 • Vereisten van een vertrouwelijkheids-overeenkomst:
  • Wederzijds
  • Evenwichtig

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake confidentialiteit66
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « CONFIDENTIALITEIT »
 • VOORBEELDCLAUSULE:
  • « Indien een der partijen wenst dat krachtens de overeenkomst aan de andere partij ter beschikking gestelde informatie geheim wordt gehouden, zal die partij, voorafgaand aan of op het ogenblik van de onthulling, de informatie schriftelijk aanduiden als vertrouwelijk. De ontvanger mag die vertrouwelijke informatie niet onthullen, mag ze alleen gebruiken voor doeleinden specifiek beoogd in de overeenkomst, en moet ze met dezelfde mate van zorgvuldigheid behandelen als zijn eigen informatie van dezelfde aard en minstens met redelijke zorgvuldigheid. Deze verplichtingen gelden niet voor onformatie die: a) in het bezit is of komt van de ontvanger zonder dat daaraan een voorwaarde van geheimhouding is verbonden; b) algemeen bekend is of wordt bij het publiek zonder handeling of verzuim van de ontvanger, of c) onafhankelijk wordt ontwikkeld door de ontvanger zonder gebruikmaking van vertrouwelijke informatie. »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake meerwerk minderwerk
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « MEERWERK » & « MINDERWERK »
 • Minimale modaliteiten van mogelijke uitbreidingen en/of inkrimpingen van de opdracht
 • VOORBEELDCLAUSULE:
  • « Meer- en minderwerk komt uitsluitend voor verrekening in aanmerking, indien dit wordt afgehandeld zoals omschreven in deze bepaling. Meerwerk dat niet gebaseerd is op een vooraf door Opdrachtgever overeenkomstig deze bepaling gegeven schriftelijke opdracht wordt nimmer verrekend en geschiedt geheel voor rekening en risico van Leverancier. Indien Leverancier van mening is dat een door Opdrachtgever, na ondertekening van de opdracht, aangegeven projectwijziging een meer- of minder-werkopdracht is, zal hij daarvan schriftelijk melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan en zal hij daarbij opgave doen van de prijsconsequenties. Het tarief dat bij meerwerk van toepassing is, is gelijk aan het tarief waarop de prijs is gebaseerd en dat is opgenomen in bijlage X. Opdrachtgever zal telkens zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meer- of minderwerk. »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake verplaatsing configuratie
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « VERPLAATSING CONFIGURATIE »
 • Gevolgen

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake bewijsregeling
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « BEWIJSREGELING »
 • Vrije contractuele regeling mogelijk

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake niet afwerving
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « NIET-AFWERVING »
 • Bescherming van de leverancier tegen afwerving van zijn personeel door de gebruiker
 • VOORBEELDCLAUSULE:
  • « Partijen zullen geen medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst of die minder dan 1 jaar tevoren bij de uitvoering betrokken waren, van de wederpartij in dienst nemen zonder voorafgaandelijke toestemming van die wederpartij. Iedere inbreuk op deze niet-afwervingsclausule geeft de schadelijdende partij recht op betaling door de overtreder van een forfaitaire schadevergoeding van … €, niettegenstaande het recht een grotere schade te bewijzen. »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake tijdelijke niet commercialisatie
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « TIJDELIJKE NIET-COMMERCIALISATIE »
 • Beperking van de vrijheid van handel van de leverancier
 • Restrictieve interpretatie

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake overdracht overeenkomst
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « OVERDRACHT OVEREENKOMST »
 • Bescherming tegen wijzigingen van contractspartij
 • Verschillende mogelijkheden

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake overdracht overeenkomst73
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « OVERDRACHT OVEREENKOMST »
 • VOORBEELDCLAUSULES:
  • « Geen enkele partij mag enige van haar rechten of verplichtingen krachtens de overeenkomst overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met uitzondering van het recht van de leverancier om de overeenkomst over te dragen aan een filiaal. »
  • « Deze overeenkomst wordt intuitu personae gesloten en de Leverancier mag zijn rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker. »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake onsplitsbaarheid
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « ONSPLITSBAARHEID »
 • VOORBEELDCLAUSULE:
  • « Indien een bepaling van de overeenkomst als ongeldig wordt beschouwd door een wetgeving of een regelgeving van een regering of door een arbitrale of gerechtelijke uitspraak, dan zal die ongeldigheid de uitvoerbaarheid van enige andere bepaling van deze overeenkomst niet aantasten, en zullen partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die het dichtst de intenties van partijen benadert. »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake overdracht risico
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « OVERDRACHT RISICO »
 • Principe: risico-overdracht bij levering
 • Afwijkingen & bijzondere verplichtingen mogelijk
 • VOORBEELDCLAUSULE:
  • « Onverminderd het beding van eigendomsvoorbehoud, gaat het risico over op de opdrachtgever naarmate de prestaties en de daaraan verbonden producten aan de koper geleverd worden, i.e. in zijn bezit worden overgedragen. Bijgevolg rust op de opdrachtgever de resultaatsverbintenis om zich integraal tegen dit risico te verzekeren door het afsluiten van een polis met een erkende en solvabele verzekeringsmaatschappij »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake conversie
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « CONVERSIE »
 • Minimale contractuele regeling
  • Verantwoordelijkheid
  • Tijdstip
  • Methode
  • Kostprijs

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake joint ventures
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE INZAKE « JOINT VENTURES »
 • Leverancier & gebruiker gelijkwaardig belang bij integrale uitvoering van de overeenkomst
 • Gevolgen van de joint venture
 • Gevaren van de joint venture
 • Minimale contractuele regeling

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule vrijwaring aanspraken derden
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE « VRIJWARING AANSPRAKEN DERDEN »
 • Minimale contractuele voorzieningen vereist:
  • Tussenkomst door leverancier
  • Vrijwaring door leverancier voor de kosten
  • Vervanging of aanpassing van het geleverde

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule vrijwaring aanspraken derden79
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES – CLAUSULE « VRIJWARING AANSPRAKEN DERDEN »
 • VOORBEELDCLAUSULE VAN VRIJWARING IN EEN RESELLER-OVEREENKOMST:
  • « Reseller kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aanspraken door derden met betrekking tot de intellectuele en industriële eigendomsrechten op de programmatuur. Leverancier vrijwaart Reseller voor dergelijke aanspraken indien deze onmiddellijk aan Leverancier gemeld worden en Leverancier de mogelijkheid wordt geboden zelfstandig verweer te voeren tegen de aanspraken van derden. »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de contractuele faze bijzondere clausules clausule inzake reverse engineering
DE CONTRACTUELE FAZEBIJZONDERE CLAUSULES –CLAUSULE INZAKE « REVERSE ENGINEERING »

«Het is Gebruiker niet toegestaan de programmatuur te decompileren, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behoudens voor zover zulks zou geschieden in overeenstemming met de wettelijke regels aangaande het tot stand brengen van compatibiliteit van de programmatuur met andere programmatuur. Gebruiker verbindt zich ertoe om zich in het laatstgenoemde geval eerst schriftelijk tot de leverancier te wenden met een gedetaileerd verzoek om beschikbaarstelling van de gegevens welke Gebuiker door de eerderbedoelde handelingen wenst te verkrijgen. Gebruiker dient daarin aan te geven welke functionaliteit de te ontwikkelen programmatuur zal bevatten en van welke gedeelten van de programmatuur hij over de broncode zou willen beschikken, één en ander teneinde Leverancier in staat te stellen te beoordelen of, en op welke voorwaarden, Gebruiker de beschikking over de verlangde gegevens kan verkrijgen. Leverancier dient binnen de 14 dagen schriftelijk op dit verzoek te reageren. »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele eigendom
INTELLECTUELE EIGENDOM
 • Algemeen
  • Auteursrechtelijke bescherming
  • Octrooirechtelijke bescherming
  • Bescherming databanken
  • Bescherming topografieën
 • Interne ontwikkeling:
  • Creaties in dienstverband
  • Relatie werknemer - werkgever
 • Externe ontwikkeling:
  • Creaties in het kader van de bestelling/opdracht
  • Relatie aannemer - opdrachtgever

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele eigendom auteursrecht algemeen
INTELLECTUELE EIGENDOMAUTEURSRECHT - ALGEMEEN
 • Voorwerp van bescherming?
  • originele creaties
   • Uiterlijke verschijning van computerapplicaties
   • Software
   • Structuur van databanken
 • Rechthebbende?
  • Principe: auteur-fysieke persoon

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele rechten auteursrecht arbeidsovereenkomst
INTELLECTUELE RECHTENAUTEURSRECHT & ARBEIDSOVEREENKOMST
 • Bevoorrechte positie werkgever:
  • Versoepelingen voor alle creaties van werknemers
   • De regels inzake overdracht wijken af van het algemene auteurscontractenrecht
  • Versoepelingen voor software
   • Vermoeden van overdracht aan werkgever van de vermogensrechten
   • Werkgever is rechtstreeks eigenaar
  • Versoepelingen voor databanken
   • Vermoeden van overdracht aan werkgever van de vermogenrechten
   • Werkgever is rechtstreeks eigenaar

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele eigendom auteursrecht aannemingscontract
INTELLECTUELE EIGENDOMAUTEURSRECHT & AANNEMINGSCONTRACT
 • Rechthebbende?
  • Principe: aannemer-ontwikkelaar
   • Uitz. Software op maat:

Gebruiker-opdrachtgever heeft beperkt recht op de broncodes

 • Cessie van de auteursrechten
  • Eigendomsoverdracht
  • Licentie of recht van gebruik

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele eigendom octrooirecht algemeen
INTELLECTUELE EIGENDOMOCTROOIRECHT - ALGEMEEN
 • Bescherming van uitvindingen
 • Octrooieerbaarheid van software?
  • Art. 52 EOV
   • software ‘as such’ niet patenteerbaar
  • Richtlijnen van het EOB
   • Voor 1985: strikte toepassing
   • Na 1985: versoepeling
  • Voorstel van Richtlijn 20/02/2002
   • Octrooieerbaarheid van « in computers geïmplementeerde uitvindingen »
    • Technische bijdrage tot de stand van de techniek
    • Uitvinding als product of als werkwijze vatbaar voor octrooi
 • Rechthebbende?

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele eigendom octrooirecht arbeidsovereenkomst
INTELLECTUELE EIGENDOMOCTROOIRECHT & ARBEIDSOVEREENKOMST
 • Stilzwijgen Belgische Octrooiwet

 volledige contractuele vrijheid

 • Bij stilzwijgen arbeidsovereenkomst

 classificatie rechtspraak

    • Dienstuitvindingen
    • Afhankelijke uitvindingen
    • Vrije uitvindingen

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele eigendom ocrtrooirecht aannemingscontract
INTELLECTUELE EIGENDOMOCRTROOIRECHT & AANNEMINGSCONTRACT
 • Rechthebbende?
  • Principe: aannemer-ontwikkelaar
 • Cessie van octrooirechten
  • Eigendomsoverdracht
  • Gebruiksrecht

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele eigendom databanken algemeen
INTELLECTUELE EIGENDOMDATABANKEN - ALGEMEEN
 • Twee beschermingsregimes
  • Structuur: auteursrechtelijke bescherming
  • Inhoud: sui-generis bescherming
 • Sui-generisbescherming:
  • Voorwaarde: inhoud moet getuigen van een « substantiële investering » in tijd, geld of energie
  • Rechthebbende: producent van de databank.

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele rechten databank arbeidsovereenkomst
INTELLECTUELE RECHTENDATABANK & ARBEIDSOVEREENKOMST
 • Producent: werkgever of werknemer?
  • Intitiatief van de investering
  • Financieel risico van de investering
  • Normaliter : werkgever rechtstreeks eigenaar van de rechten
 • Geen overdracht vereist

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele rechten databank aannemingscontract
INTELLECTUELE RECHTENDATABANK & AANNEMINGSCONTRACT
 • Rechthebbende: aannemer of opdrachtgever?
  • Discussie mogelijk:
   • Wie neemt het initiatief?
   • Wie draagt het financiële risico?
 • Contractuele regeling vereist

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele rechten chipsbescherming algemeen
INTELLECTUELE RECHTENCHIPSBESCHERMING - ALGEMEEN
 • Bescherming van topografieën van halfgeleiders die getuigen van een eigen intellectuele inspanning en niet algemeen bekend zijn in de chipsindustrie
 • Rechthebbende?
  • Principe: maker - fysieke persoon

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele rechten chipsbescherming arbeidscontract
INTELLECTUELE RECHTENCHIPSBESCHERMING & ARBEIDSCONTRACT
 • Bevoorrechte positie werkgever:
  • Werkgever wordt beschouwd als « maker »

 Werkgever is rechtstreeks eigenaar

 Verschil met « vermoeden van

overdracht »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele rechten chipsbescherming aannemingscontract
INTELLECTUELE RECHTENCHIPSBESCHERMING & AANNEMINGSCONTRACT
 • Bevoorrechte positie opdrachtgever-gebruiker:
  • Opdrachtgever wordt beschouwd als « maker »

 opdrachtgever is rechtstreeks eigenaar

 • Geen overdracht vereist
 • Bijzondere situatie: reverse enigineering
  • Bescherming wordt uitgesloten indien de reproductie uitsluitend gericht is op analyse, evaluatie of onderwijzen van de topografie of van de concepten, processen, systemen of technieken die in de topografie belichaamd zijn.

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele rechten conclusie
INTELLECTUELE RECHTENCONCLUSIE
 • Interne beveiliging:
  • De werkgever wordt op een aantal, doch niet alle, vlakken wettelijk beschermd

 Veiligheidshalve voorzien in een schriftelijke overdracht

 Opname van een typeclausule in de individuele arbeidsovereenkomst

 • Externe beveiliging:
  • Alle aspecten van een overdracht (duur, reikwijdte, vergoedingsregeling, etc…) moeten conractueel uitgewerkt worden.

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele rechten voorbeeldclausule externe beveiliging
INTELLECTUELE RECHTENVOORBEELDCLAUSULE EXTERNE BEVEILIGING
 • VOORBEELD 1:
  • « De prestataris behoudt de eigendomsrechten op alle ontwikkelingen waarvan hij de auteur is en kan als enige aanspraak maken op de know-how die tijdens deze prestaties wordt ontwikkeld en waarvan de begunstigde zich bij voorbaat ieder gebruik ontzegt. De begunstige zal in geen geval de copyrightvermeldingen verwijderen die door de prestataris rechtmatig werden aangebracht op alle creaties en documenten in het kader van deze overeenkomst. Ingevan van beëindiging van de overeenkomst, behoudt de begunstigde niettemin het recht om de ontwikkelde en gerealiseerde applicaties te gebruiken voor private doeleinden en met uitsluiting van iedere commerciële exploitatie ».

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele rechten voorbeeldclausule externe beveiliging96
INTELLECTUELE RECHTENVOORBEELDCLAUSULE EXTERNE BEVEILIGING
 • VOORBEELD 2:
  • « Bij tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst, om welke reden dan ook, wordt op verzoek van Opdrachtgever al hetgeen door Leverancier is ontwikkeld in het kader van deze overeenkomst, daaronder mede begrepen hetgeen nog niet is voltooid alsmede eventuele informatiedragers door Leverancier in eigendom aan Opdrachtgever overgedragen. Eventueel auteursrectht op het geproduceerde wordt daarbij eveneens overgedragen of bevestigd. Een en ander laat onverlet het recht om schadevergoeding te vorderen. Daarna zal Opdrachtgever de kosten tot dan toe door Leverancier gemaakt voor ontwikkeling van het voornoemde op basis van een door Leverncier opgestelde en verstrekte specificatie vergoeden. »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

de interne wettelijke contractuele beveiliging
DE INTERNE WETTELIJKE & CONTRACTUELE BEVEILIGING
 • Beveiliging in de relatie werkgever-werknemer

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

algemene principes
ALGEMENE PRINCIPES
 • ORGANISATIE VAN DE TEWERKSTELLING
 • BEVEILIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

organisatie van de tewerkstelling
ORGANISATIE VAN DE TEWERKSTELLING
 • TERBESCHIKKINGSTELLING VAN PERSONEEL
 • MONITORING VAN WERKNEMERS
 • SCHOLING VAN PERSONEEL

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

terbeschikkingstelling
TERBESCHIKKINGSTELLING
 • DRIE-PARTIJEN-VERHOUDING:
  • Inhuring van de gespecialiseerde kennis van de werknemer van de onderneming-werkgever door de onderneming-gebruiker

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

terbeschikkingstelling101
TERBESCHIKKINGSTELLING
 • ARTIKEL 31 VAN DE WET VAN 24 JULI 1987: PRINCIPIEEL VERBOD
  • Verbod van delegatie van « enig gedeelte » van het werknemersgezag aan de gebruiker.
  • Controle door sociale inspectie en rechtbanken
   • Formele toetsing
   • Materiële toestsing
  • Feitelijke situatie is determinerend

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

terbeschikkingstelling102
TERBESCHIKKINGSTELLING
 • PROGRAMMAWET VAN 12 AUGUSTUS 2000 : VERZACHTING VERBOD
  • Principieel verbod blijft overeind doch materiële toetsing versoepeld
  • Uitgesloten criteria:
   • Instructies m.b.t. welzijn & veiligheid
   • Instructies m.b.t. arbeids- & rusttijden
   • Instructies m.b.t. uitvoering van de opdracht

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

terbeschikkingstelling103
TERBESCHIKKINGSTELLING
 • AANWIJZINGEN VAN VERBODEN TERBESCHIKKINGSTELLING
  • Formele aanwijzingen
  • Materiële aanwijzingen

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

terbeschikkingstelling104
TERBESCHIKKINGSTELLING
 • STRAFRECHTELIJKE GEVOLGEN
  • Zowel voor uitlener als voor gebruiker
  • Gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 maand en/of
  • Geldboete van 130 € - 2.480 € per werknemer (max. 249.000 € in totaliteit)
 • ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE GEVOLGEN
  • Zowel voor uitlener als voor gebruiker
  • Geen cumul met strafrechtelijke sancties
  • Geldboete van 25 € - 1.240 € per werknemer (max. 20.000 in totaliteit)

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

terbeschikkingstelling105
TERBESCHIKKINGSTELLING
 • ARBEIDSRECHTELIJKE GEVOLGEN
  • VOOR DE UITLENER:
   • Nietigheid van de arbeidsovereenkomst
   • Nietigheid van de handelsovereenkomst
   • Solidaire aansprakelijkheid
  • VOOR DE GEBRUIKER:
   • Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
   • Solidaire aansprakelijkheid

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

terbeschikkingstelling106
TERBESCHIKKINGSTELLING
 • BEVEILIGINGSMAATREGELEN VEREIST
  • Gevaren langs de zijde van de werknemer
   • Op het vlak van de opzeggingstermijn
   • Op het vlak van concurrentie
   • Op het vlak van scholing
  • Gevaren langs de zijde van de opdrachtgever-cliënt
   • Afwerving van personeel
   • Wanbetaling facturen

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

monitoring
MONITORING
 • UITVOERING TE GOEDER TROUW VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST
  • Gebruik van de arbeidstijd
  • Gebruik van de infrastructuur
 • BELANGENAFWEGING:
  • Controlerecht van de werkgever vs. recht op privacy van de werknemer

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

monitoring108
MONITORING
 • RICHTLIJNEN VAN CBPL & NAR
  • Vooraf: vereiste van transparantie
  • Vereisten van finaliteit, proportionaliteit & noodzakelijkheid
  • Concrete invulling: CAO nr. 81 van 26 april 2002
   • Onderscheid tussen algemene & individuele controles
   • Controle beperkt tot in CAO opgesomde gevallen

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

monitoring109
MONITORING
 • CONTROLE ENKEL MOGELIJK INDIEN GERICHT OP
  • Voorkomen van strafbare feiten, feiten strijdig met de goede zeden of feiten die waardigheid ander persoon aantasten;
  • Bescherming van de vertrouwelijke informatie binnen de onderneming en bestrijding van piraterij;
  • Verzekeren van de veiligheid en/of de goede technische werking van de infrastructuur;
  • Naleving van het ondernemingsbeleid over het gebruik van de infrastructuur.

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

monitoring110
MONITORING
 • INDIVIDUALISERING PAS MOGELIJK NA ALGEMENE CONTROLE
  • Geen verdere informatieverplichting voor de eerste drie doelstellingen
  • Naleven alarmfase voor de vierde doelstelling: naleving ondernemingsbeleid
   • Verwittiging vóór individualisering
   • Onderhoud na individualisering en vóór sancties

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

scholing van werknemers
SCHOLING VAN WERKNEMERS
 • Is de werknemer verplicht de opleiding te volgen?
 • Kan de werkgever de opleidingskosten afwentelen op de werknemer?

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

beveiliging van de tewerkstelling
BEVEILIGING VAN DE TEWERKSTELLING
 • BEVEILIGING OP HET VLAK VAN INTELLECTUELE RECHTEN
 • BEVEILIGING VAN KNOW HOW
 • BEVEILIGING TEGEN MISBRUIK VAN INFRASTRUCTUUR
 • BEVEILIGING TEGEN CONCURRENTIE & AFWERVING

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

intellectuele rechten
INTELLECTUELE RECHTEN
 • VOORBEELDCLAUSULE:
  • « De werknemer draagt alle industriële eigendomsrechten en auteursrechten op werken, prestaties, scheppingen, studies, onderzoeken, uitvoeringen of uitvindingen en dergelijke meer, gedaan bij de uitoefening van zijn functie, vanaf hun ontstaan exclusief over aan de werkgever, in de meest volledige omvang, d.w.z. voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Voor iedere exploitatie van een auteursrechtelijk beschermd werd middels een vorm die onbekend is op het ogenblik van het tot stand komen van deze overeenkomst, zal de werkgever aan de werknemer-auteur een vergoeding betalen die overeenstemt met x % van de door die exploitatiewijze gerealiseerde netto-winst. Deze vergoeding blijft evenwel beperkt tot een bedrag overeenstemmend met x maanden basisloon. Enkel de werkgever heeft het recht om te bepalen of, wanneer en op welke wijze, het werk geëxploiteerd zal worden. Zelfs niet geëxploiteerde werken blijven behoren tot zijn exclusieve eigendom.

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

slide114
De werkgever is gerechtigd om de naam van de werknemer niet te vermelden evenals om het werk te wijzigen in de mate dat de werkgever dit nodig vindt voor de exploitatie van het werk, onverminderd het recht van de werknemer om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere wijziging van zijn werk dan wel tegen iedere aantasting van het werk die zijn eer of reputatie kunnen schaden. De werknemer verbindt er zich toe om de werkgever iedere hulp te verschaffen die nodig is om het recht of de desbetreffende juridische titel te bekomen, ondermeer door het handtekenen van nuttige documenten en door zijn deelname aan procedures om het vermelde recht of de vermelde titel te verwerven of hard te maken. »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

know how
KNOW-HOW
 • Bescherming enkel door geheimhouding
  • Uitz. Fabrieksgeheimen (art. 309 Sw.)
 • Wettelijke geheimhoudingsplicht werknemer (artikel 17, 3° a AOW)
  • Zowel commerciële als technische know-how
  • Zowel gedurende als na beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • Bevoegdheid van de Arbeidsrechtbank
   • Preventief: vordering in kortgeding voor de Voorzitter
   • Repressief:
    • Ontslag om dringende reden
    • Schadevergoeding o.b.v. art. 1382 B.W. / art. 18 AOW

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

infrastructuur controle
INFRASTRUCTUUR & CONTROLE
 • BELANG VAN EEN DEGELIJK INTERNET & E-MAILBELEID
  • Consultatie op collectief niveau
  • Duidelijk & begrijpelijk voor werknemer
  • Verplichte vermeldingen:
   • Toegestane/verboden gebruik
   • Mogelijkheid, doeleinden & wijze van controles
   • Mogelijkheid, duur & wijze van opslag van gegevens
   • Mogelijke beslissingen en/of sancties bij misbruik
   • Recht van toegang werknemer tot persoonlijke gegevens
   • Gradaties van privacyverwachting per situatie

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

concurrentie afwerving tijdens de arbeidsovereenkomst
CONCURRENTIE & AFWERVINGTIJDENS DE ARBEIDSOVEREENKOMST
 • Wettelijke verplichting van de werknemer om zich te onthouden van oneerlijke concurrentie (art. 17 AOW)
 • Jurisprudentiële verplichting van de werknemer om zich eveneens te onthouden van eerlijke concurrentie
 • Mogelijkheid om concurrentie contractueel te moduleren d.m.v. een verbod van nevenactiviteit

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

concurrentie afwerving na de arbeidsovereenkomst
CONCURRENTIE & AFWERVINGNA DE ARBEIDSOVEREENKOMST
 • Wettelijke verplichting van de werknemer, alsook van ieder ander, om zich te onthouden van oneerlijke concurrentie (art. 17 AOW en art. 93 WHPC)
 • Geen verbod op eerlijke concurrentie
  • Vrijheid van arbeid, handel & mededinging
  • Mogelijkheid om concurrentie contractueel te moduleren d.m.v. een niet-concurrentiebeding

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

concurrentie afwerving het niet concurrentiebeding
CONCURRENTIE & AFWERVINGHET NIET-CONCURRENTIEBEDING
 • De geldigheid van het beding is aan bepaalde voorwaarden onderworpen:
  • Loongrenzen & functie
  • Territoriale beperking
  • Beperking in de tijd
  • Eenmalige en forfaitaire vergoeding
 • Conclusie : de concurrentievrijheid wordt afgekocht
  • Geen recht van de werknemer
  • Geen verplichting van de werkgever
 • Financiële implicaties van een overtreding

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

concurrentie afwerving het scholingsbeding
CONCURRENTIE & AFWERVINGHET SCHOLINGSBEDING
 • DEFINITIE
 • RECHTSGELDIGHEID?
  • Mogelijke inbreuk op de artikelen 6, 18 en/of 37 AOW
  • Verdeeldheid in de rechtspraak
   • Conclusie:
    • Geldig indien terugbetaling van werkelijk gemaakte kosten
    • Ongeldig indien strafbeding bij de beëindiging

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

geschillenbeslechting
GESCHILLENBESLECHTING
 • ALGEMEEN
 • ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
  • Minnelijke schikking & bemiddeling
  • Mini-trial & samenwerkingsmonitoring
  • Bindend advies / derdenbeslissing
  • Arbitrage
 • GERECHTELIJKE PROCEDURE
  • Rol van de gerechtsdeskundige
  • Rol van het zgn. « deskundigenbericht »

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

geschillenbeslechting algemeen
GESCHILLENBESLECHTINGALGEMEEN
 • Beslechting van ICT-geschillen verschilt in se niet van beslechting andere geschillen
 • Verschil: belang van ADR
  • Complexe karakter van de opdracht
  • Omvang van de investering
  • Lange doorlooptijd projecten
  • Vertrouwelijk karakter communicaties
  • Noodzaak goede interne communicatie
 • Stichting Geschillen Oplossing Automatisering (SGOA)

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

geschillenbeslechting minnelijke schikking bemiddeling
GESCHILLENBESLECHTINGMINNELIJKE SCHIKKING & BEMIDDELING
 • Met of zonder bemiddelaar
 • Voordelen
  • Te allen tijde mogelijk
  • Vertrouwelijk karakter
   • Deontologie advocaten
   • Geheimhoudingsplicht bemiddelaar
 • Nadelen
  • Vaak tijdverlies
   • Oplossing: reeds procedure inleiden
  • Gebrek aan uitvoerbare titel
   • Oplossing: Akkoordvonnis

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

geschillenbeslechting mini trial samenwerkingsmonitoring
GESCHILLENBESLECHTINGMINI-TRIAL & SAMENWERKINGSMONITORING
 • Definitie:
  • Scheppen van een klimaat waarbinnen een conflict tussen commerciële partners door henzelf kan worden opgelost
 • Voordelen:
  • Snelheid
  • Kostprijs
  • Vertrouwelijk karakter
  • Deskundigheid & inzicht
 • Nadelen:
  • Afdwingbaarheid
   • Oplossing: samenwerkingsmonitoring

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

geschillenbeslechting bindend advies bindende derdebeslissing
GESCHILLENBESLECHTINGBINDEND ADVIES / BINDENDE DERDEBESLISSING
 • Vereenvoudigde vorm van arbitrage
 • Aanstelling bindend adviseur
 • Mondelinge of schriftelijke behandeling
 • Bindend advies wordt onderdeel van het contract

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

geschillenbeslechting arbitrage
GESCHILLENBESLECHTINGARBITRAGE
 • Formele rechtsgang
 • College van arbiters
 • Voordelen:
  • Snelheid?
  • Deskundigheid
  • Vertrouwelijkheid
  • Afdwingbaarheid
 • Nadelen:
  • Kostprijs
  • Probleem inzake tussenkomst & vrijwaring door derden

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

geschillenbeslechting gerechtelijke procedure
GESCHILLENBESLECHTINGGERECHTELIJKE PROCEDURE
 • Bijzondere rol van deskundigen
  • De deskundige aangesteld door de rechtbank
   • Te allen tijde, evt. in kortgeding
   • Vereiste kwaliteiten?
  • De deskundige ingeschakeld door een procespartij
   • Geen partijdeskundige: onafhankelijk oordeel
   • Opstelling deskundigenbericht
    • Bewijswaarde: soevereine appreciatie van de rechter

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

informaticacriminaliteit
Informaticacriminaliteit
 • Verbintenis -> eigen daad
 • wet op de informaticacriminaliteit (28/11/2001)
  • specifieke informaticamisdrijven
  • specifiek vs. a-specifiek misdrijf
  • Wetboek van strafvordering:
   • de inbeslagname van gegevens
   • network searching
   • Verplichting tot medewerking

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

informaticacriminaliteit129
Informaticacriminaliteit
 • Valsheid in Informatica (210bis Sw.)
  • wijzigen van elektronische gegevens -> draagwijdte
  • valsheid in geschrifte
 • Informaticabedrog (504 quater Sw.)
  • manipuleren van data
  • bedrieglijk vermogensvoordeel
  • oplichting
 • Sabotage (art. 550terSw.)
  • invoeren, wijzigen of verwijderen van gegevens
  • Bijzondere opzet

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

informaticacriminaliteit130
Informaticacriminaliteit
 • Computerinbraak (art. 550bis Sw.)
  • Ongeoorloofd binnendringen
   • Beveiliging?
   • Bedreigelijk opzet?
  • Overschrijden toegangsbevoegdheid
   • Inside hacking
   • Bijzonder opzet

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net

sites
Sites?
 • www.droit-technologie.org
 • www.crid.be
 • http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/
 • www.internet-observatory.be
 • http://www.droitbelge.be
 • www.just.fgov.be
 • http://europa.eu.int/ISPO/ecommerce/legal/legal.html

ULYS ADVOCATEN - www.ulys.net