Rímskokatolícka cirkev
Download
1 / 19

Rímskokatolícka cirkev trnavská arcidiecéza Katechetické oddelenie - PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on

Rímskokatolícka cirkev trnavská arcidiecéza Katechetické oddelenie. Muž a žena (téma) pre prvý ročník S š (určenie ). Mgr. Mária Mikušová 2012. Muž a žena.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rímskokatolícka cirkev trnavská arcidiecéza Katechetické oddelenie' - sancho


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Rímskokatolícka cirkevtrnavská arcidiecézaKatechetické oddelenie

Muž a žena

(téma)

pre prvý ročník Sš

(určenie)

Mgr. Mária Mikušová

2012


Mu a ena

Mužažena

Prvú zmienku vo Svätom Písme o vzájomnom tajomnom vzťahu medzi mužom a ženou nájdeme v knihe Genezis(Gn 1, 27): A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Tým Sväté Písmo vyjadruje zvláštnosť: spoločenstvo muža a ženy je na Boží obraz. K tomuto spoločenstvu „núti" človeka smútok a prázdnota, ktorú cíti ak je sám. Tak to vyjadruje text Gn 2, 18 keď Boh hovorí: Nie je dobre byť človeku samému. A tá istá kniha vo svojej druhej kapitole dodáva: muž ... prilipne k svojej manželke a budú jedným telom. (v. 24). Že muž a žena spolu tvoria jednotu potvrdzuje aj Kristus. Keď mu farizeji namietnu, že Mojžiš dovolil rozvod, odpovie im: na počiatku to tak nebolo (Mt 19, 8) a cituje práve texty z knihy Genezis o stvorení jedného pre druhého, pre spoločnú jednotu. Svätý Otec pápež Ján Pavol II to charakterizuje slovami: človek je bytosť stvorená pre lásku a láska je prirodzeným povolaním každého človeka. Jediným miestom, kde sa človek v plnosti môže darovať druhému, je manželstvo (Familiaris consortio 11).


Sme dvaja. Dvaja na všetko:Na lásku, život, na boj i na bolesť i na hodiny šťastia, na výhry a prehry, na celý život dvaja.


Charakteristika mu a

Charakteristika muža

je pevnejší v postojoch

viac vidí celok

veľkú úlohu zohráva logika

má sklon ukrývať city

je menej trpezlivý

prejavuje sa autoritatívne

radšej sa venuje veľkým prácam

má prejavy ctižiadostivosti

býva otvorenejší a priamejší

môže byť otcom


Charakteristika eny

Charakteristika ženy

- má sklon ovplyvniť sa náladou

- viac vidí detaily

- veľkú úlohu zohráva

intuícia a city

- má sklon vyjadriť city navonok

- má väčšiu trpezlivosť

- cieľ dosahuje pôsobením na city

- má prejavy nedobytnej pevnosti

- býva tajuplnejšia a prefíkanejšia

- môže byť matkou


By mu om to znamen dozrie
Byť mužom – to znamená dozrieť

  • prijať seba samého

  • mať život postavený na hodnotách

  • mať určité plány a ciele – zmysel života

  • mať vzťah k plneniu povinností a získavanie

    určitého pracovného návyku

  • mať citovú a psychickú zrelosť


By man elom

Byť manželom ...

Stávať sa a byť dobrým

manželom vyžaduje čas.

Vzťah manželov je dôležitý na

vytvorenie zdravého prostredia

v rodine a je základom

na prijatie detí do života


By otcom

Byť otcom...

Byť otcom je poslaním, stať sa ním, je úloha...

Otec pomáha svojim deťom osvojiť si vlastnú mužskosť a ženskosť


By prorokom

Byť prorokom...

Toto poslanie sprevádza muža počas celého života a je zdrojom sily v jeho mužskosti, manželstve, ale aj v otcovstve.

Najväčším príkladom takéhoto muža je

svätý Jozef.


Povolanie eny

Povolanie ženy

Žena je srdcom rodiny,

jej povolaním je byť láskou v rodine.

Základným prameňom lásky

a obety je materstvo.

Materstvo je ozajstným a nenahraditeľným prameňom ženskosti.


Existuje neha diev a a man elky a matky

Existuje neha dievčaťa, manželky a matky

Nehou dievčaťa je nevinnosť.

Je to dobrý základ pre vzájomnú úctu a dôveru ...

Nehou manželky je jej oddaný postoj manželovej pomocnice ...

Neha matky sa prejavuje v celom jej postoji .

Postoj ženy je vždy materinský.

Materstvo je ozajstným a nenahraditeľným

prameňom ženskosti.


Obdivuhodn bo pl n

OBDIVUHODNÝ BOŽÍ PLÁN

Človek bol stvorený ako muž a žena, ako človek mužského rodu a človek ženského rodu, a nič nenasvedčuje, že by existovala najmenšia nadradenosť jedného nad druhým.

Boli stvorenírovnív dôstojnosti a rôzni,aby sa mohli spojiť.Len spoluvytvárajú jednotu ľudského bytia. Ak Boh z jednej bytosti spravil dve, tak len preto, aby sa obidve stali„jedno“ a dosiahla sa väčšia plnosť.


Keď Boh stvoril človeka, muža a ženu v jednom tele, videl, že nebolo dobré, aby človek zostal sám. Potreboval náprotivok, seberovného pomocníka. Pomoc a podobná, nie je domáca slúžka. Tá, ktorá mu bude oporou, na ktorú sa bude môcť plne spoľahnúť. Žena, ktorú dal Boh Adamovi, bola žena, na ktorú sa Adam plne spoľahol, pretože mu bola Bohom daná ako záštita.


Pomoc hneď oproti, v jednote, ktorá činí plodným ich spojenie, alebo v protiklade k nemu,“a v tom prípade môže muža aj zničiť.


Od spojenie, samého počiatku žena dostáva svoju identitu i svoje poslanie vo vzťahu k mužovi s cieľom spolupracovať na Božom diele.


Modlitba ženy spojenie,

Dobrý Bože, daroval si mi dnešný deň, iný,

ako ten včerajší, iný, ako bude zajtra. Ďakujem Ti zaň a prosím: Daj mi oči, aby som vnímala aj neviditeľnú krásu. Daj mi sluch, aby som počula aj nevyslovené slová. Daj mi chápavú myseľ, aby som vedela pomôcť utrápeným. Daj mi ruky, aby som hladila tváre ubiedených. Daj mi nohy, aby ma viedli cestou spásy. Daj mi silu, aby som si zachovala čistú dušu, nezatemnenú hriechom. Daj mi pevnú vôľu, aby som sa obetovala za iných. Daj mi schopnosť rozdávať úsmev tým, ktorí sa už zabudli smiať. Daj mi milujúce srdce, aby som spoznala, aké krásne je ľúbiť. Daj mi pevné plecia, aby som statočne niesla svoj kríž. Vlož mi do úst slová, ktorými budem ohlasovať tvoje meno pred ľuďmi, ktorí neveria v Teba. Pomôž mi milovať; pomôž mi stať sa dnes lepším človekom.

Amen.


Modlitba muža za rodinu spojenie,

"Milý nebeský Otče, pretože si ma povolal v Tvojom mene

a kvôli Tvojej sláve, a chceš, aby som sa aj ja smel menovať otcom, a si ma tak aj ctili, udeľ mi prosím milosti a požehnaj ma, aby som moju milovanú ženu, deti a domácnosť božsky a kresťansky spravoval a živil. Daj mi múdrosť a silu

dobre ich viesť a vychovávať, a daj aj im dobré

srdce a vôľu nasledovať Tvoje učenie a byť

poslušní. Amen"


Vypracovala mgr maria miku ov

Zdroje spojenie, : „Vzťahy a zodpovednosť“ - metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 1. ročník stredných škôlObrázky z internetuVlastný archív scanovaných obrázkov

Vypracovala:

Mgr. Maria Mikušováad