pelastuslaitoksen kunnossapito n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pelastuslaitoksen kunnossapito PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pelastuslaitoksen kunnossapito

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Pelastuslaitoksen kunnossapito - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Pelastuslaitoksen kunnossapito. Antti Mattila & Mikko Kuusirati. Yleistä. Vuoden 2004 alussa yksittäisille kunnille aikaisemmin kuuluneet pelastustoimen tehtävät siirrettiin 22:n alueellisen pelastuslaitoksen hoidettavaksi. Jokilaaksojen pelastuslaitos - 21 kuntaa, 125000 asukasta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pelastuslaitoksen kunnossapito' - samson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pelastuslaitoksen kunnossapito

Pelastuslaitoksen kunnossapito

Antti Mattila & Mikko Kuusirati

yleist
Yleistä
 • Vuoden 2004 alussa yksittäisille kunnille aikaisemmin kuuluneet pelastustoimen tehtävät siirrettiin 22:n alueellisen pelastuslaitoksen hoidettavaksi.
 • Jokilaaksojen pelastuslaitos
 • - 21 kuntaa, 125000 asukasta
 • Raahen paloasema on Jokilaaksojen pelastuslaitoksen suurin yksikkö
raahen paloasema
Raahen paloasema
 • Suurin Jokilaaksojen pelastuslaitoksen yksikkö
 • Operoi Jokilaaksojen pelastuslaitoksen Raahen toimialueella, johon Raahen lisäksi kuuluvat Siikajoen ja Vihannin kunnat
 • Henkilöstössä 20 miehistön jäsentä, 4 lomittajaa ja 8 päällystön jäsentä
 • Ajoneuvokalustoa 10 kappaletta
 • Lisäksi F-luokan öljyntorjuntavene, pienempi A-luokan öljyntorjuntavene, moottorikelkka ja muuta kalustoa
 • Raahen kaupungin alueella toimii Rautaruukin terästehdas, jonka palo- ja pelastustoiminnasta pelastuslaitos vastaa yhdessä tehtaan oman pelastustoimen kanssa.
teoriaa
Teoriaa
 • KP voidaan jakaa ajoneuvokaluston, pelastuskaluston ja miehistön suojavarustuksen kunnossapitoon
 • Tarkoituksena on maksimoida laitteiden toimintavarmuus, tuottaa kalustolle ja varusteille mahdollisimman pitkä käyttöikä ja minimoida henkilöriskit
 • Onnistuminen pelastustoiminnassa ei saa olla kiinni puutteellisesti huolletusta kalustosta
 • Osaava henkilöstökään ei voi tehdä hyvää tulosta, mikäli kalusto hajoaa käsiin
 • Kunnossapito suoritetaan yleisesti ottaen kaluston ja välineiden valmistajien suositusten ja ohjeistusten mukaan
 • Lisäksi välineiden kunnossapitoa ohjaavat pelastusalan säädökset, standardit ja yleinen lainsäädäntö.
kunnossapitotekniikka
Kunnossapitotekniikka
 • Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kaluston huolto- ja korjaustoiminta kuuluu pelastustoimintatiimin vastuualueeseen
 • Toiminnan kehittämiseksi on lisäksi perustettu alatyöryhmiä eri kalustoryhmille
 • Huoltotoimintaa on keskitetty joltain osin ”huoltopaloasemille”, mutta kaluston ja varusteiden käytönjälkeinen ja päivittäinen huolto suoritetaan paloasemittain
ajoneuvokalusto
Ajoneuvokalusto
 • Alueen paloasemilla ei ole teknisten toimenpiteiden korjaamoa eikä päätoimista ajoneuvojen huoltoa
 • Toimialueittain löytyy henkilökunnasta koulutuksen saaneita henkilöitä, joiden vastuulla tarkastukset ja pienet huollot ovat
 • Autojen kehittyessä tekniikka vaativampaa ja huolto vaatii ammattitaitoa
 • Määräaikaishuolloista vastaavat raskaan kaluston merkkihuoltoliikkeet
 • Takuuajan ulkopuolella olevat ajoneuvot kuuluvat autokohtaisesti sovitun ennakoivan huollon piiriin
 • Ajoneuvot tarkastetaan päivittäin, työvuoron tai päivystysjakson alussa ja aina käytön jälkeen. Lisäksi jokaiselle ajoneuvolle on erillinen viikkohuoltolista
ajoneuvokalusto1
Ajoneuvokalusto
 • Puomitikas- ja nostolava-ajoneuvoille suoritetaan vuosittainen määräaikaistarkastus ja koekäyttö hyväksytyn tarkastajan tai tarkastuslaitoksen toimesta sekä ainetta rikkomattomat tarkastukset yleensä kymmenen vuoden välein
 • Nostolaitteita huoltaa ja korjaa vain tähän valmistajan erikoisesti kouluttama henkilö
 • Ajoneuvoihin kiinteästi kuuluvat laitteet, kuten pumput, generaattorit, vinssit ja kompressorit huolletaan valmistajien ohjeiden mukaisesti
pelastuskalusto
Pelastuskalusto
 • Pienkonekalusto (irtopumput, moottorisahat), pelastusvälineet, letkut sekä vaahto- ja armatuurikalusto
 • Tarkastukset viikoittain ja aina käytön jälkeen
 • Takuuaikaiset korjaukset tehdään merkkiliikkeissä
 • Hydrauliset pelastusvälineet (levittimet, sakset, nostotyynyt) tarkastetaan silmämääräisesti aina käytön jälkeen
 • Letkujen ja liittimien kuntoon kiinnitetään erityistä huomiota, sillä järjestelmässä on kova paine (630–720 bar)
 • Välineille tehdään painekokeet ja tarkastukset valmistajien ja painesäiliöasetusten mukaan
 • Huolto ja säätötoimenpiteet suoritetaan maahantuojan toimesta
pelastuskalusto1
Pelastuskalusto
 • Letkuhuoltoa varten paloasemilta löytyy letkunpesukone
 • Osasta asemia löytyy letkujen huoltoa varten asianmukaiset tilat ja nämä asemat vastaavat keskitetysti letkujen huolloista, korjauksista ja koeponnistuksista, sekä letkujen pääasiallisesta varastoinnista
 • Letkujen pesulla ja koeponnistuksella varmistetaan niiden puhtaus, säilyvyys, paineensietokyky ja estetään huonokuntoisten paloletkujen pääsy hälytyskalustoon
 • Sammutusletkuhuollosta vastaavat henkilökunnan joukosta nimetyt ja koulutetut huoltohenkilöt
 • Armatuurikalustolla tarkoitetaan erilaisia suihku- ja jakoputkia sekä välisekoittimia joita käytetään veden ja vaahdon levittämisessä palavaan kohteeseen
 • Laitteiden huolloksi riittää yleensä käytönjälkeinen huuhtelu ja vuosittainen kalibrointi
suojavarustus
Suojavarustus
 • Paineilmalaitteet, erilaiset putoamissuojaimet, sammutus- ja kemikaalipuvut sekä mittauslaitteisto, kuten häkä- tai säteilymittarit
 • Paineilmalaitteiden kunnosta vastaavat valmistajien edustajien kouluttamat ja sertifioidut laitehuoltajat
 • Paineilmasäilöt on yksilöity ja niistä pidetään tarkkaa huoltopäiväkirjaa johon merkitään pullojen koeponnistukset, määräaikaistarkastukset ja korjaustoimenpiteet
 • Sammutuspukujen hankinnoista ja huollosta vastaa nimetty varusvastaava
 • Pukujen huolto suoritetaan valmistajan antamia huolto-ohjeita noudattaen
 • Normaali pesu ja huolto suoritetaan paloasemakohtaisesti ja henkilökohtaisen puvun ollessa huollossa on ylimääräisiä pukuja varastoituna tarvittava määrä
suojavarustus1
Suojavarustus
 • Kemikaalisuojapukuja käytetään käsiteltäessä terveydelle vaarallisia kemikaaleja
 • Koulutettu huoltaja vastaa pukujen vuosittaisesta testaamisesta ja käytönjälkeisestä huollosta
 • Pukujen käytönjälkeiseen huoltoon kuuluu huolellinen pesu, tiiveystarkastus, kemiallinen hajottaminen, neutralointi ja tarvittaessa eristäminen ja hävittäminen
 • Putoamissuojaimilla tarkoitetaan erilaisia palonaruja, palovöitä ja laskeutumislaitteita
 • Suojaimet tarkistetaan valmistajien ohjeiden mukaan aina käytön jälkeen ja lisäksi vuosittain
 • Koekuormitus suoritetaan aina jos on syytä epäillä narun tai valjaiden kunnon heikenneen
yhteenveto
Yhteenveto
 • Tutkittaessa palo- ja pelastustoimen kunnossapitoa tulee huomioida tekniikan eroavaisuus verrattuna teollisuuden laitteisiin
 • Kalusto on yleisesti uudehkoa ja yleensä huollettava maahantuojan tai valmistajan nimeämässä huoltoliikkeessä
 • Osa välineistä on harvakseltaan ”tositoimissa, mutta käyttämättömyys ei kuitenkaan saa vähentää tarkastusten ja huollon tärkeyttä
 • Jokilaaksojen pelastuslaitos ei käytä varsinaisesti mitään yhtenäistä kunnossapitostrategiaa eikä käytössä ole toiminnanohjausjärjestelmää
 • Yhtenäisen esimerkiksi intranetissä toimivan tietojärjestelmän hankkimisen kartoittaminen voisi tulla kysymykseen tulevaisuudessa